Finantseerimine

Ettevõtja, kas plaanid ärile hoogu juurde anda?

Ettevõtted üle Eesti said 2019. aastal iga päev 3,7 miljonit eurot* finantseeringut.

Sinu firma võiks olla nende seas.

 • Lai valik erinevaid finantseerimisvõimalusi.
 • Garantiiprogrammid, mis teevad finantseerimise veel kättesaadavamaks.
 • Kui soovite nõu pidada, siis saatke meile oma küsimus ja võtame teiega ühendust.

*Swedbanki poolt juriidiliste isikutega sõlmitud finantseerimislepingute maht Eestis 31.08.2019 seisuga.

Valige sobiv laen

Arvelduskrediit Lühiajaline laen Investeerimislaen Stardilaen
Lühiajaline laen Pikaajaline laen
Eesmärk Paindlik võimalus katta ootamatuid väljaminekuid (taaskasutatav limiit) Rahaliselt mahukamate lühiajaliste projektide teostamine Suurema ja pikema tasuvusajaga investeeringute finantseerimiseks Aitab ettevõtet käivitada ja käibevahendeid rahastada
Tähtaeg Kuni 1 aasta Kuni 18 kuud
 • Kuni 5 aastat (maksegraafik kuni 10 aastat)
 • Kuni 30 aastat põllumajandusmaa ostmisel
Kuni 5 aastat

Taotlen

Loe lähemalt

Taotlen

Loe lähemalt

Taotlen

Loe lähemalt

Taotlen

Loe lähemalt

Ettevõtluse arendamiseks saate lisavahendeid kuni 25 000 eurot eraisiku käenduse tagatisel.

Lähemalt

Valige sobiv liising

Autoliising Seadmeliising
Eesmärk Auto, kaubiku ja kommertssõiduki ost Põllumajandus-, ehitus-, lao-, tööstus- ja tootmistehnika ost
Tähtaeg Kuni 5 aastat Kuni 6 aastat

Taotlen

Loe lähemalt

Taotlen

Loe lähemalt

Euroopa Investeerimisfondi garantiid

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ja Swedbanki vahel sõlmitud lepingud võimaldavad meil pakkuda laene ja liisinguid väikese ning keskmise suurusega ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus. EIF eesmärk on aidata finantseerida ja ellu viia investeeringuid Euroopa Liidus ning tagada suurem ligipääs kapitalile. Garantiiprogrammid aitavad finantseerida vajalikke investeeringuid ka siis, kui ettevõttel ei ole piisavat tagatist.

Nõuded COSME garantii kasutamiseks
 • Finantseeritakse investeeringuid põhivarasse ja käibevahenditesse.
 • Maksimaalne finantseeritav summa on kuni 1,5 miljonit eurot.
 • Ettevõttes on kuni 249 töötajat.
 • Ettevõtte käive kuni 50 miljonit eurot aastas või bilansimaht kuni 43 miljonit eurot.

Finantseering on tehtud kättesaadavaks tänu Garantiile, mida pakub Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, mis tulenevad Euroopa investeerimiskavast. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärk on aidata finantseerida ja ellu viia investeeringuid Euroopa Liidus ja tagada suurem ligipääs kapitalile.

Nõuded EaSI garantii kasutamiseks
 • Finantseeritakse investeeringuid põhivarasse ja käibevahenditesse.
 • Maksimaalne finantseeritav summa on kuni 25 000 eurot.
 • Ettevõttes on kuni 9 töötajat.
 • Ettevõtte käive kuni 2 miljonit eurot aastas või bilansimaht kuni 2 miljonit eurot.

Toetatud rahastamiseks on saadud Euroopa Liidu toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1296/2013 (millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) alusel loodud tagatisrahastust ja Euroopa investeerimiskava raames loodud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI). EFSI eesmärk on aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamisvahendite parem kättesaadavus.

EIF