Laen

Lisaraha ettevõtte kasvuks ja äritegevuse laiendamiseks

 • Ettevõtte vajaduste rahastamiseks alates 5000 eurost.
 • Võimalus saada laenu eraisiku käendusel.
 • Finantseerimist toetavad garantiiprogrammid.
Taotlen
Minimaalne laenu summa 5000 EUR

Kalkulaatori kuvatav tulemus on informatiivne ning annab teile üldise hinnangu igakuise tagasimakse suuruse kohta.

 • 0EUR
Taotlen

Näidisgraafik

Makse Laenu jääk Põhiosa tagasimakse Intressimakse Igakuine tagasimakse
0 0.00 0.00 0.00 0.00
 • Sobib lühiajaliste ärivajaduste eest tasumiseks.
 • Toodete ja teenuste turundamise kulude katmiseks.
 • Kinnisvara, põllumajandusmaa või muu põhivara ostuks.
 • Hoonete ehitamiseks või renoveerimiseks.
 • Laenusumma alates 5000 EUR.
 • Tähtaeg kuni 5 aastat (maksegraafiku pikkus kuni 10 aastat), põllumajandusmaa ostuks kuni 20 aastat.
 • Aastane intressimäär sõltub laenusummast ja tagatisest
  • käenduse korral keskmiselt 9%
  • hüpoteegi korral keskmiselt 3,5%.
 • Maksepuhkuse võimalus.
 1. Täitke internetipangas taotlus. Võtame ühendust kahe tööpäeva jooksul.
 2. Allkirjastage laenuleping digitaalselt.
 3. Kinnisvaratagatise korral esitage hindamisakt panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroost.
 4. Vajadusel seadke hüpoteek ja kindlustage tagatisvara.
 5. Raha kantakse ettevõtte kontole.
Esitage viimane majandusaasta aruanne juhul, kui see on Äriregistrisse esitamata. Bilanss ja kasumiaruanne ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.
ERAISIKUD Kehtivad alates 18.03.2020
1. Kodulaen ja kodukapitalilaen
1.1 Lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
1.2 KredExi tagatistasu 3% käendatavalt summalt
1.3 Lepingu tingimuste muutmine 190 EUR
laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
maksekuupäeva muutmine kontoris või internetipangas tasuta
teenindava konto muutmine kontoris või internetipangas tasuta
1.4 Intressimäära alandamine, lisasumma 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
1.5 Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)
kontoris (2) 3 kuu intresside summa (ei rakendata 3-kuulise etteteatamise korral)
internetipangas (2) 1 kuu intresside summa
1.6 Võlgnevuse menetlemine 3,20 EUR
1.7 Viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
2. Õppelaen
esmane taotlemine (2019/2020 õppeaastal) tasuta
esmane taotlemine internetipangast tasuta
refinantseerimine 7 EUR
tagasimakse graafiku muutmine (tagasimaksete sageduse ja graafiku lõpptähtaja muutmine) 7 EUR
erigraafiku koostamine 16 EUR
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (3,4) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (3,4) 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 aastat
3. Arvelduslaen
aastane intressimäär 13-22%
lepingutasu kontoris 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 45 EUR
lepingutasu internetipangas (sh pakkumise alusel) 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 35 EUR
kohustistasu 1,2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
krediidilimiidi automaatne pikendamine tasuta
krediidilimiidi suurendamine 1% täiendavast krediidilimiidist, vähemalt 35 EUR
krediidilimiidi vähendamine tasuta
maksekuupäeva muutmine tasuta
teenindava konto muutmine tasuta
ennetähtaegne lõpetamine tasuta
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast lepingu lõpptähtpäeva saabumist (sh pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
4. Väikelaen
aastane intressimäär 12,90-22,90%
lepingutasu kontoris 1,5% laenusummast, vähemalt 50 EUR
lepingutasu internetipangas ja mobiilipangas (sh pakkumise alusel sõlmitav laen) 1,5% laenusummast, vähemalt 35 EUR
lisasumma vormistamine kontoris 1,5% lisasummast, vähemalt 50 EUR
lisasumma vormistamine internetipangas 1,5% lisasummast, vähemalt 35 EUR
lepingu tingimuste muutmine 25 EUR
maksekuupäeva muutmine tasuta
teenindava konto muutmine tasuta
laenutoote ümbervormistamine väikelaenuks 1,5% laenusummast, vähemalt 35 EUR
ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine) tasuta
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
5. Autolaen
aastane intressimäär 7,90-16,90%
lepingutasu 1,5% laenusummast, vähemalt 100 EUR
intressimäära muutmine 50 EUR
muud tasud vastavalt punktile 4
6. Kodu väikelaen
aastane intressimäär 7,90-14,90%
lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 100 EUR
lisasumma vormistamine 1% lisasummast, vähemalt 100 EUR
intressimäära muutmine 50 EUR
muud tasud vastavalt punktile 4
JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.05.2013
1. Investeerimislaen
1.1 Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 2% laenusummast, kuid vähemalt 320 EUR
1.2 Täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
1.3 Täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), kuid vähemalt 195 EUR
1.4 Lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 1% laenujäägist, kuid vähemalt 195 EUR
1.5 Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
2. Käibekapitalilaen
taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
3. Arvelduskrediit
taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisalimiidist, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% kogu limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
4. Korduvkasutusega laenulimiit (RCL)
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
kohustistasu 2% aastas kasutamata limiidilt
5. Korterelamu laen
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
maksegraafiku maksekuupäevade või graafiku tüübi muutmine kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast

(1) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui muutub EKP intress.

(2) Fikseeritud intressiga Euro laenul kehtib fikseeringuperioodi kestel laenu ennetähtaegsel tagastamisel ennetähtaegse tagastamise tasu, mis leitakse laenulepingu järgse fikseeritud Euro intressi ning ennetähtaegsest tagastamisest arvates fikseeringu lõppemiseni vastava perioodi fikseeritud Euro intressi vahena. Ennetähtaegse tagastamise tasu arvestatakse ennetähtaegsest tagastamise päevast kuni lepingu järgse fikseeringu lõppemise päevani vastava perioodi eest.

(3) Kui tagatiseks on kinnisvara, siis ei või hüvitise suurus olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vahelise perioodil.

(4) Kehtib lepingutele, mis sõlmitud alates 01.07.2011.a

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ja Swedbanki vahel sõlmitud lepingud võimaldavad meil pakkuda laene ja liisinguid väikese ning keskmise suurusega ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus. EIF-i eesmärk on aidata finantseerida ja ellu viia investeeringuid Euroopa Liidus ning tagada suurem ligipääs kapitalile. Garantiiprogrammid aitavad finantseerida vajalikke investeeringuid ka siis, kui ettevõttel ei ole piisavat tagatist.

EaSI garantii

Programmi eesmärk on suurendada väikeettevõtete ligipääsu finantseerimisele, pakkudes EIF-ilt lisagarantiid.

Nõuded EaSI garantii kasutamiseks

 • Finantseeritakse investeeringuid põhivarasse ja käibevahenditesse.
 • Maksimaalne finantseeritav summa on kuni 25 000 EUR.
 • Ettevõttes on kuni 9 töötajat.
 • Ettevõtte käive on kuni 2 miljonit EUR aastas või bilansimaht kuni 2 miljonit EUR.
 • Garantii on tasuta.

EIF-i toetatud finantseeringu saamiseks võtke ühendust oma panga kontaktisikuga või täitke taotlus.

Toetatud finantseerimiseks on saadud Euroopa Liidu toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1296/2013 (millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)) alusel loodud garantiirahastusest ja Euroopa investeerimiskava raames loodud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI). EFSI eesmärk on aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamisvahendite parem kättesaadavus.

COSME garantii

Nõuded COSME garantii kasutamiseks

 • Finantseeritakse investeeringuid põhivarasse ja käibevahenditesse.
 • Maksimaalne finantseeritav summa on kuni 1,5 miljonit EUR.
 • Ettevõttes on kuni 249 töötajat.
 • Ettevõtte käive on kuni 50 miljonit EUR aastas või bilansimaht kuni 43 miljonit EUR.
 • Garantii on tasuta.

EIF-i toetatud finantseeringu saamiseks võtke ühendust oma panga kontaktisikuga või täitke taotlus.

Finantseering on tehtud kättesaadavaks tänu garantiile, mida pakuvad COSME ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mis tulenevad Euroopa investeerimiskavast. EFSI eesmärk on aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamisvahendite parem kättesaadavus.

Kas leidsite oma vajadustele sobiva lahenduse? Kui soovite nõu pidada, saatke meile oma küsimus ja võtame Teiega ühendust.

Valige finantseerimise eesmärk ja leidke sobiv lahendus.

Enne finantseerimistaotluse esitamist hinnake oma ettevõtte finantsvõimekust.