Laen

Lisaraha ettevõtte kasvuks ja äritegevuse laiendamiseks

 • Ettevõtte vajaduste rahastamiseks alates 5000 eurost.
 • Võimalus saada laenu eraisiku käendusel.
 • Finantseerimist toetavad garantiiprogrammid.
Taotlen
Minimaalne laenu summa 5000 EUR

Kalkulaatori kuvatav tulemus on informatiivne ning annab teile üldise hinnangu igakuise tagasimakse suuruse kohta.

 • 0EUR
Taotlen

Näidisgraafik

Makse Laenu jääk Põhiosa tagasimakse Intressimakse Igakuine tagasimakse
0 0.00 0.00 0.00 0.00
 • Sobib lühiajaliste ärivajaduste eest tasumiseks.
 • Toodete ja teenuste turundamise kulude katmiseks.
 • Kinnisvara, põllumajandusmaa või muu põhivara ostuks.
 • Hoonete ehitamiseks või renoveerimiseks.
 • Laenusumma alates 5000 EUR.
 • Tähtaeg kuni 5 aastat (maksegraafiku pikkus kuni 10 aastat), põllumajandusmaa ostuks kuni 20 aastat.
 • Aastane intressimäär sõltub laenusummast ja tagatisest
  • käenduse korral keskmiselt 9%
  • hüpoteegi korral keskmiselt 3,5%.
 • Maksepuhkuse võimalus.
 1. Täitke internetipangas taotlus. Võtame teiega kahe tööpäeva jooksul ühendust.
 2. Allkirjastage laenuleping digitaalselt.
 3. Kinnisvaratagatise korral esitage hindamisakt panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroost.
 4. Vajadusel seadke hüpoteek ja kindlustage tagatisvara.
 5. Raha kantakse ettevõtte kontole.
Esitage viimane majandusaasta aruanne juhul, kui see on Äriregistrisse esitamata. Bilanss ja kasumiaruanne ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.

 

Kehtivad alates 01.05.2013
Investeerimislaen
taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 2% laenusummast, kuid vähemalt 320 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), kuid vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 1% laenujäägist, kuid vähemalt 195 €
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
Käibekapitalilaen
taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
Arvelduskrediit
taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisalimiidist, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% kogu limiidist, kuid vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% limiidist, kuid vähemalt 195 €
kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
Korduvkasutusega laenulimiit (RCL)
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
kohustistasu 2% aastas kasutamata limiidilt
Korterelamu laen
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
maksegraafiku maksekuupäevade või graafiku tüübi muutmine kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ja Swedbanki vahel sõlmitud lepingud võimaldavad meil pakkuda laene ja liisinguid väikese ning keskmise suurusega ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus. EIF-i eesmärk on aidata finantseerida ja ellu viia investeeringuid Euroopa Liidus ning tagada suurem ligipääs kapitalile. Garantiiprogrammid aitavad finantseerida vajalikke investeeringuid ka siis, kui ettevõttel ei ole piisavat tagatist.

EaSI garantii

Programmi eesmärk on suurendada väikeettevõtete ligipääsu finantseerimisele, pakkudes EIF-ilt lisagarantiid.

Nõuded EaSI garantii kasutamiseks

 • Finantseeritakse investeeringuid põhivarasse ja käibevahenditesse.
 • Maksimaalne finantseeritav summa on kuni 25 000 EUR.
 • Ettevõttes on kuni 9 töötajat.
 • Ettevõtte käive on kuni 2 miljonit EUR aastas või bilansimaht kuni 2 miljonit EUR.
 • Garantii on tasuta.

EIF-i toetatud finantseeringu saamiseks võtke ühendust oma panga kontaktisikuga või täitke taotlus.

Toetatud finantseerimiseks on saadud Euroopa Liidu toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1296/2013 (millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)) alusel loodud garantiirahastusest ja Euroopa investeerimiskava raames loodud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI). EFSI eesmärk on aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamisvahendite parem kättesaadavus.

COSME garantii

Nõuded COSME garantii kasutamiseks

 • Finantseeritakse investeeringuid põhivarasse ja käibevahenditesse.
 • Maksimaalne finantseeritav summa on kuni 1,5 miljonit EUR.
 • Ettevõttes on kuni 249 töötajat.
 • Ettevõtte käive on kuni 50 miljonit EUR aastas või bilansimaht kuni 43 miljonit EUR.
 • Garantii on tasuta.

EIF-i toetatud finantseeringu saamiseks võtke ühendust oma panga kontaktisikuga või täitke taotlus.

Finantseering on tehtud kättesaadavaks tänu garantiile, mida pakuvad COSME ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mis tulenevad Euroopa investeerimiskavast. EFSI eesmärk on aidata toetada tootlike investeeringute rahastamist ja rakendamist Euroopa Liidus ning tagada rahastamisvahendite parem kättesaadavus.

Kas leidsite oma vajadustele sobiva lahenduse? Kui soovite nõu pidada, saatke meile oma küsimus ja võtame Teiega ühendust.

Valige finantseerimise eesmärk ja leidke sobiv lahendus.