Arvelduskrediit

Lisaraha suurema käibevahendite vajaduse katmiseks

 • Maksetähtaegadest tingitud ebaühtlaste rahavoogude silumiseks ja vajalike väljaminekute katteks.
 • Tugi investeeringute finantseerimisel Euroopa Investeerimisfondi programmidest, kui ettevõttel ei ole piisavat tagatist.
 • Finantseerime ka käenduse tagatisel.
Arvelduskrediidist lähemalt
 • Sobib ettevõtte käibevahendite tasakaalustamiseks, samuti ühekordseteks suuremateks ostudeks.
 • Limiidi piires saab igal ajal krediiti kasutada ja tagasi maksta.
 • Sissetulev käive katab kasutatud limiidi ja vähendab intressikulu.
Tingimused
 • Limiit alates 2000 € kuni 50% ettevõtte viimase poolaasta keskmisest kuu netokäibest.
 • Tähtaeg kuni 12 kuud.
 • Keskmine intressimäär aastas käenduse tagatisel 10%, tagatisvara korral 5%. Intress määratakse igale ettevõttele individuaalselt.
 • Kohustistasu limiidi kasutamata osalt 2% aastas.
 • Intress ja kohustistasu võetakse ettevõtte arvelduskontolt kokkulepitud maksepäeval.
Võimalikud tagatised