Rahaasjade Teabekeskus

Millega tegeleb teabekeskus?

Sõltumatu info ja praktiliste nõuannete pakkumiseks loodud Rahaasjade Teabekeskus alustas tegevust 2010. aastal. Teabekeskuse eesmärgiks on toetada inimesi majandusalaste otsuste tegemisel ja suurendada teadmisi rahaasjade juhtimisest ning aidata kaasa finantskirjaoskuse edendamisele Eestis.

Rahaasjade Teabekeskuse ülesanne on analüüsida elanikkonna majanduslikku toimetulekut ja finantskäitumist mõjutavaid tegureid ning anda neutraalset infot laenude, maksete, säästmise ja rahaasjade turvalisuse osas.

Meie veebilehelt leiad vastuseid küsimustele, kuidas pere eelarvet planeerida ja praktilist lugemist selle kohta, milline on erinevate otsuste mõju pere majanduslikule olukorrale.

Turvakapitali indeks

Turvakapitali indeks näitab, kui hästi olete Teie ise ja Teie pere kaitstud majanduslike ootamatuste vastu. Tegu on lihtsa valemiga, mille loogika on sarnane kehamassi indeksi arvutamisele. Igaüks, kes teab oma igakuise sissetuleku, säästude ja laenude suurust ning seda, kui suure summa peale on tehtud kindlustused, saab välja arvutada, kas on piisavalt kaitstud.


Elukindlustussumma
EUR
Säästud
EUR
Laenukohustused
EUR
Kuu netosissetulek
EUR

Välismaale minejale

Välismaale tööle või õppima minejale soovitame enne ärasõitu üle vaadata oma kodupangas tehtavad toimingud ning hankida võimalikult palju eelinfot külastatava riigi kohta.

Lähemalt

Rahaplaneerija

Rahaplaneerijaga saate hetkega ülevaate oma rahalisest olukorrast, luua omale eelarveid, võtta kulud kontrolli alla ning kasutada oma raha paremini.

Lähemalt

Uuring: kolmandik Eesti elanikest ei ole oma pärijaid selgeks teinud

Lähemalt

Uuring: vaid viiendik Eesti peredest õpetab lastele, kuidas taskurahaga ümber käia

Lähemalt

Uuring: lisatulu teenib peaaegu iga teine eestimaalane

Lähemalt

Arhiiv

Aasta
Kuu