Kindlustus

Suuremaid ja väiksemaid õnnetusi juhtub ning paraku ei ole nende eest kaitstud keegi – ei inimeste vara ega inimesed ise.

Kindlustus on üks võimalikke viise end ootamatuste vastu kaitsta.

  • Kodukindlustus annab meelerahu, et õnnetuse korral Sinu kodu taastatakse.
  • Elukindlustus ei saa tagasi anda tervist või elu, kuid aitab õnnetuse järel leevendada rahalist olukorda.
  • Laenu kindlustamine aitab luua kindlustunde, et suudad terve laenuperioodi jooksul laenumaksed alati korrektselt tasuda.

Kodukindlustus annab meelerahu, et õnnetuse korral taastatakse Sinu kodu, hüvitatakse kodune vara ja kaetakse ka kahju, mille oled tahtmatult tekitnuad kolmandatele isikutele, näiteks naabritele.

Kodukindlustus koosnebki seega kolmest suurest osast:

  • ehitiskindlustusest, millega saab kaitsta korterit või maja karbina koos selle oluliste osadega (seinad, põrandad, laed);
  • koduse vara kindlustusest, millega kaitstakse inimese vara (mööbel, tehnika, spordivahendid jms) kodus ja väljaspool kodu;
  • vastutuskindlustusest, millega saad kaitsta iseennast kolmandatele osapooltele tekitatud kahju eest.

Lisalugemist kodukindlustuse kohta

Milleks maksta kodukindlustuse eest, mis põlengu kahju täielikult ei kata?

Kui kodu on ostetud laenuga, kaasneb sellega enamasti kohustus kodu ka kindlustada.

Kodukindlustus hüvitab näiteks tulekahju, rahe ja tuule, äikese ja voolukõikumiste, torustiku lekke ja üleujutuste tekitatud kahjud ning koduse vara kahjud ka varguse ja hävimise korral.

Kindlustusest ei ole abi, kui kahju on tekkinud pikaajaliste protsesside tagajärjel (kõdunemine, roostetamine), hallituse või majavammi, putukate või kahjurite tegevuse, vigaste ehitus- või remonditööde (sh defektsete ehitusmaterjalide) tõttu. Täpsed tingimused erinevad kindlustuspakkujate lõikes, seega tasub igal juhul kõik mustad stsenaariumid läbi mõelda.

Kui Sul ei ole kohustust kodu kindlustada, tasub ikkagi mõelda, kas Sul on ettenägematutes olukordades olemas vajalik rahaline puhver kodu taastamiseks, uute asjade ostuks või naabrile tekitatud kahju hüvitamiseks.

Oma kodukindlustuse kuumakse saad välja arvutada kodukindlustuse kalkulaatoriga.