Laenamine

On vähe sõnu, mille tähendus on erinevate inimeste jaoks niivõrd erinev kui sõna ”laenamine”. Mõnede inimeste jaoks tähendab see sõna rahapuudust, võimaluste piiratust ja sõltuvust laenuandjast. Teised aga näevad laenamises võimalust oma unistuste teostamiseks või seostavad seda vajadusega, mille jaoks on juba algust tehtud sissemakse kogumisega.

 • Laenamise hind

  Laenamisel on hind ja selle nimi on intress ehk ”protsendid”. Intressi suurus on erinevate laenude ja laenuandjate puhul väga erinev. Enamasti võetakse selle määramisel arvesse nii laenu iseloomu kui laenusoovija finantsajalugu, tagatise väärtust ja olemasolevaid kohustusi-laene ehk kokkuvõttes kliendi riskiastet laenuandja jaoks. Põhimõtteliselt väljendab laenuvõtjale antav intress kahte olulist asja – raha hinda panga jaoks rahaturul ja riskihinnangut selle kohta, kui tõenäoline on, et laenuvõtja tagasimaksmisega hätta jääb. Pikemaajaliste ja suuremate laenude puhul, nagu kodulaen, on intressimäär tavaliselt madalam, lühemaajaliste laenude puhul kõrgem. See tuleneb eeltoodust – panga jaoks on lühikeseks ajaks rahaturult laenamine kallim ning risk tagatise puudumise tõttu kõrgem.

    SMS laen Väikelaen Kodulaen
  Eesmärk Lühiajalised ootamatud väljaminekud Kodutehnika ja suuremad ostud Eluaseme ost
  Laenu tagasimakse periood 1-3 kuud Kuni 5 aastat Kuni 30 aastat
  Tagatise olemasolu Ei ole vajalik Ei ole vajalik Ostetav kinnisvara ja sissemakse/ lisatagatis
  Finantsajaloo kontroll Ei Jah Jah
  Sissetulekute kontroll Ei Jah Jah
  Baasintress Kõrge Keskmine Madal
  Laenuintress 288-423% aastas 16-26% aastas Alates 1,95% + 6 kuu EURIBOR

  Laenumakse tähendab laenuks võetud summa tagasimaksmist. Tagasimakse periood sõltub peamiselt laenu tüübist – kui suure summaga on tegu ja mis otstarbel laen on võetud. Pikk laenumakse periood tundub esialgu väga soodsana, sest kuumaksed on väiksemad. Kuid mida pikemaks ajaks on võetud laen ja tehtud tagasimaksegraafik, seda suuremad on kokkuvõttes intressikulud.

  Intressi makstakse tasumata laenusumma pealt. Eluasemelaenul võib olla nii muutuv ehk ujuv kui ka fikseeritud intress. Kui laenu intressimäär on muutuv, kasvavad või kahanevad laenumaksed vastavalt majanduskeskkonnas aset leidvatele muutustele. Kui intress langeb või tõuseb, siis koos sellega muutub ka igakuine makse vastavalt suuremaks või väiksemaks.

  Eestis on pikaajalised laenud valdavalt seotud rahaturu intressimääraga euribor, mille väärtuse määrab raha hind euro turul. Kui euribor muutub, mõjutab see pea kõigi kodulaenu võtnute laenumakseid. Teine pool intressist ehk panga marginaal on enamasti stabiilne, kui mõlemad osapooled ei lepi kokku selle muutmise vajaduses. Intressi fikseerimine tähendab laenuandja ja laenuvõtja vahelist kokkulepet, et laenu intressimäär ei muutu olenemata euribori muutustest.

 • Laenu tagasimaksmine

  Laenu tagasimaksmiseks on mitmeid viise. Laenulepingus lepitakse kokku, kas laenuvõtja tasub igakuiseid makseid võrdse põhiosaga graafiku või annuiteetgraafiku alusel.

  Võrdsete põhiosaga laenugraafik tähendab, et kõikidel maksepäevadel on tagastatavad laenu põhiosa summad ühesugused ning intressimakse väheneb põhiosa vähenemisel. Sellisel juhul on kuumaksed laenutähtaja alguses suuremate intressimaksete tõttu kopsakamad, laenu lõpupoole aga kahanevad, sest laenujääk väheneb pidevalt ühesuguste võrdsete tagasimaksete võrra.

  Annuiteetgraafik tähendab, et igakuine laenumakse on kogu laenu tähtaja jooksul ühesuurune ja sõltub ainult intressimäära (ehk siis reeglina euribori) muutumisest. Annuiteetlaenu eelis on see, et kuumakse suurus on teada ja alati ühesugune. Tasub meeles pidada, et annuiteetlaen on võrdse põhiosaga laenust kallim, sest laenu põhiosa tagasimaksmine on edasi lükatud. Algul on laenu põhiosa tagasimakse suurus laenumakses intressimaksega võrreldes suhteliselt väike ning kasvab sedamööda, kuidas väheneb intressimakse.

  Laenumakse suurus koos intressiga võib enamasti olla kuni 30–40% kuu sissetulekust. Sobiva laenusumma ja tagasimakse saab välja arvutada laenukalkulaatorite abil, mille leiate pankade kodulehtedelt.

  Maksepuhkus

  Maksepuhkus tähendab võimalust laenu põhiosa maksete tasumises paus teha. Erandjuhtudel pakuvad pangad seda võimalust ka intressimaksetele, pikendades nii laenu tagasimakse aega. Mõnikord võib maksepuhkust vaja olla laenu alguses, kui eelmist kodu pole veel maha müüdud ja kahe laenu põhiosa ning intresside tasumine käib üle jõu. Samuti on maksepuhkus võimalikuks lahenduseks, kui peresse sünnib laps või kui mõni pere rahateenijatest jääb töötuks. Maksepuhkuse puhul peab kindlasti arvestama sellega, et kui laenu ei kustutata, siis selle suurus ei vähene ning ka laenuintressid tuleb tasuda tagantjärele.

  Krediidi kulukuse määr

  Krediidi kulukuse määr väljendab laenu tõelist hinda. Mõnikord saab laenust lausa püünis. Näiteks väliselt süütu SMS-laen, mis võetakse ajutisest rahapuudusest ülesaamiseks võib makseraskuste korral kujuneda tõeliseks õudusunenäoks. Laenuvõtmist kaaludes ärge unustage, et laenu hinda ei määra üksnes intress, vaid ka kõik muud laenuga seotud kulud. Krediidi kulukuse määr sisaldab laenulimiidi kasutamisega seonduvate kulude (intress, lepingutasu) koormust ehk näitab seda, kui palju raha laenu tasumiseks aastas tegelikult kulub. Selle arvutamisel lähtuvad pangad Eesti Vabariigi rahandusministri poolt kinnitatud valemist. Lepingusse märgitakse krediidi kulukuse esialgne määr, kuna intressimäär võib muutuda laenulepingus kokku lepitud korras.

  Krediidi kulukuse määra väljendatakse protsentides ning selle arvutamine on küllaltki keeruline, mistõttu selleks kasutatakse reeglina kalkulaatoreid. Et teada saada oma laenu krediidi kulukuse määr, tuleks pöörduda vastava palvega oma laenupakkuja poole. Krediidi kulukuse määrale tuleks alati tähelepanu pöörata ning mitte teha laenuotsuseid tuginedes vaid intressi suurusele. Krediidi kulukuse määr sõltub paljudest asjadest – kui suured on lepingutasud ja intressisummad, kui palju on muid ühekordseid ning regulaarseid kulusid, kas ja kui pikalt kavatsetakse kasutada maksepuhkust, kas lepingu ennetähtaegne lõpetamine või muutmine võivad olla päevakorras jne.

  Näited krediidi kulukuse määra kohta, kui laenusumma on 10 00 eurot:

  Intress Periood Kuumakse Tagasimakstav summa Krediidi kulukuse määr
  18% aastas 4 aastat 29,40 eurot 1410 18,05%
  18% aastas 2 aastat 49,90 eurot 1198,20 17,95%
  16% aastas 2 aastat 49,00 eurot 1175,10 16,08%

  Intressivaba laen pole tasuta laen

  Mõned poed annavad nn intressivaba laenu, mille puhul kuumakse tundub üsna tühine. Arvestades pikka tagasimaksuaega, on ka järelmaksul intressikulu, kuigi reklaam võib väita vastupidist. Oluline on sellisel juhul jälgida, milliseks kujuneb järelmaksuga tasudes kulu kauba eest kokku.

  Näide:

  Arvuti maksab poes 1099 eurot. Vormistades järelmaksu 36 kuuks kuumaksega 38,60 eurot, kujuneb arvuti maksumuseks 36*38,60=1389,60 eurot. Lisakulu on 290,60 eurot ehk arvuti maksumus on järelmaksuga 26% kallim. Laenuintress on sellise tagasimakse graafiku puhul 16%, sest igakuine makse sisaldab laenu tagasimakset ja intressi tuleb tasuda tagastamata laenujäägi pealt.

 • Kuidas võtta laenu?

  Enamikul meist tuleb nii või teisiti mingil hetkel oma elus pangast laenu võtta. Tihtipeale on see ainus võimalus edasiõppimiseks, eluaseme hankimiseks või auto ostmiseks. Teiseks võimaluseks on raha kogumine enne kulutuse tegemist. Seega on laen nagu tagantjärgi säästmine. Vaheks on aga see, et ihaldatud objekti kohesel soetamisel tuleb maksta ka laenu eest – laenamisel erinevalt säästmisest on oma hind.

  • Kuidas laenu võtta?

   Enne laenu taotlemist kaaluge kindlasti läbi, kuidas mõjutavad võimalikud laenumaksed Teie pere igakuist eelarvet. Kasutage sobiva suurusega laenumakse väljaarvutamiseks näiteks laenukalkulaatoreid, mis on kättesaadavad pankade kodulehtedel.

   Kui olete otsustanud laenu võtta, on järgmiseks sammuks laenuavalduse tegemine. Teie laenuavalduse põhjal teeb pank otsuse selle kohta, kas olete võimeline taotletud laenu tagasi maksma ning pakub positiivse otsuse korral välja laenu intressimäära.

   Laenuavalduses esitate andmed oma sissetulekute ja väljaminekute kohta: kui suur on Teie igakuine sissetulek, milliseid rahalisi kohustusi on Teil enne taotletava laenu võtmist ja kas Teil on säästusid. Kui olete kellegi laenu käendaja, peate ka selle kirja panema. Lisaks sellele vaatab laenuandja üle Teie senise finantskäitumise ajaloo – kas olete oma finantskohustused õigeaegselt ja probleemideta täitnud – ja kogub Teie kohta täiendavat krediidiinfot. Kui taotlete laenu pangast, kasutatakse teabe hankimiseks enamasti panga enda andmebaasi ja Krediidiinfot, kus on kirjas Teie võimalikud makseraskused.

  • Mida pank teada soovib?

   Kindlasti soovib pank laenutaotluses lisaks taotletavale laenusummale ja laenu pikkusele infot ka selle kohta, milleks Te raha kasutada soovite ja kas Teil on olemas sobiv tagatis. Kodulaen eeldab reeglina ka omafinantseeringut ehk esimest sissemakset, mille suurus peab reeglina olema vähemalt 10%. Mõnel juhul saab esmase sissemakse asendada lisatagatisega või pole see vajalik, kui võetav laen on tagatise väärtusest palju väiksem.

   Väikelaenu puhul ei ole lisatagatis üldjuhul nõutav. Laenu väljastamisel lähtub pank sellest, milline on laenuvõtja sissetulekute suurus ja stabiilsus ning varasem maksekäitumise ajalugu. Vajadusel võidakse nõuda käendust või lisatagatist hoiuse näol.

  • Kes saavad laenu?

   Laenu saamiseks peate olema täisealine ehk vähemalt 18-aastane. Lisaks peab taotlejal vähemalt viimased pool aastat olema stabiilne ja tõestatud sissetulek – palk, toetus, tulu eraettevõtusest või renditulu. Õige valik eeldab oma praeguse maksevõime ausat hindamist. Sissetulekute kasv tulevikus võib olla tõenäoline, ent otsust tehes tuleb siiski lähtuda vaid tänastest võimalustest. Laen ei tohi hakata edaspidi segama igapäevaelu ega põhjustada elukvaliteedi halvenemist. Seda peab sobiva laenusumma arvutamisel silmas ka laenuandja, kes reeglina keeldub üle jõu käivat laenu andmast. Jõukohase laenusumma saamine eeldab ausust nii enda kui laenuandja suhtes – oma sissetulekute näitamine suuremana kui need on ei aita edukale laenumaksmisele just kaasa.

   Nõuanne: kindlasti tuleb arvestada, et laenumaksete kõrvalt oleks võimalik säästa pensionipõlveks ning investeeringute tarbeks.

  Vahel on parem, kui laenu ei antagi

  Pank keeldub laenu andmisest ka siis, kui jõuab otsusele, et Te ei suuda katta oma igapäevaseid elamiskulusid ning samaaegselt tasuda laenumakseid ja -intresse. Laenuavalduse tagasilükkamine võib tunduda raske hoobina, kuid panga eitav otsus aitab Teil tegelikult võimalikke tulevasi majanduslikke raskusi vältida.

  Võib-olla näitab panga keeldumine seda, et Teil oleks õigem proovida hoopis säästa? Kui Te seda ei suuda, on see signaaliks, et oleksite ka laenu tagasimaksmisega jänni jäänud.

 • Millele mõelda enne laenu võtmist?

  Enne laenuvõtmist esitage endale järgmised küsimused:

  • Kas minu sissetulek on laenamiseks piisava suurusega ja stabiilne ka pikaajaliselt?
  • Kas minu pere eelarves jääb piisavalt raha üle laenu tagasimaksmiseks?
  • On mul seda, mille jaoks laenu soovin võtta, ka tegelikult vaja?
  • Võib-olla oleks õigem proovida vajalik raha säästa või koguda vähemalt pool ja laenata teine pool summast juurde?
  • Kui suur on tegelik intress? Lugege laenuleping hoolega läbi. Uurige erinevaid laenuvõimalusi ja võrrelge pakkumisi, küsides kõigilt laenupakkujatelt krediidi kulukuse määra.
  • Millest pean loobuma, et saaksin tasuda igakuiseid laenumakseid?
  • Kui võtan praegu selle laenu, kas ma ei jäta end ilma võimalusest laenata tulevikus millegi tähtsama jaoks, näiteks oma eluaseme muretsemiseks?
  • Kui soovite osta eluaset, küsige alustuseks pangast hinnang, kui palju te laenu saaksite, reeglina on pakutava laenusumma kalkulaatorid ka pankade kodulehtedel olemas.

  Laenamine on suur ja riskantne ettevõtmine. Raha tuleb ju nii või teisiti tagasi maksta. Seepärast tuleb ka mõelda, kas laenu võtmine on teile majanduslikult mõistlik valik.

  • Kui kaua peab see asi vastu, mille jaoks raha laenate?

   Kuldreegel on mitte laenata raha sellise asja ostmiseks, mille kasutusaeg saab otsa enne, kui olete võla ära maksnud. Näiteks ei ole üldse meeldiv maksta mitu aastat tagantjärgi turismireisi eest, mis on ammu meelest läinud. Kui laenate raha arvuti ostmiseks, on maksetähtaeg reeglina kolm aastat. Auto ostmise puhul soovivad pangad enamasti, et laen oleks tasutud viie aasta jooksul.
  • Kas Teil on olemas tagatis?

   Paremad tingimused laenu saamiseks annab Teile tagatise olemasolu. See tähendab laenuandja jaoks täiendavat garantiid: ta võib tagatise endale võtta või ära müüa, kui Te miskipärast ei suuda oma võlga tasuda. Mida hinnalisem on tagatis, seda väiksem on laenuandja risk ja seda paremad on Teie laenutingimused.

   Kõige tavalisem ja ka kõige parem tagatis on kinnisvara. Pank aktsepteerib aga mõnikord ka muid tagatisi, nagu näiteks hoius. Laenu tagatiseks võib pantida ka väärisesemeid nagu kunstiteosed või ehted, kuid siis tuleb laen võtta pandimajast.

   Tagatiseta laenu on tavaliselt üsna riskantne anda. See sõltub laenuandja arvamusest, kui tõenäoline on laenatud raha tagasi saada ja seepärast on see laen reeglina ka kõrgema intressiga.

  • Millised on asja ostuga kaasnevad lisakulud?

   Uue asja ost võib endaga kaasa tuua halduse, hoolduse ja remondikulud ning ka kindlustusmaksed. Seetõttu tuleb ostu tegemisel arvestada kogukuludega. Kindlasti pole vaja loobuda oma unistustest, vaid teha otsus teadlikult, et ei tekiks hilisemaid rahamuresid.

  Hoidke alati midagi varuks

  On hea, kui Teil on ka laenu omades midagi varuks ja harjumus regulaarselt säästa. Keegi ei tea, missugused on Teie võimalused lähimas tulevikus. Võib-olla on teil praegu töö, kuid ehk juba paari aasta pärast soovite jätkata oma haridusteed, minna välismaale või jääte koguni töötuks? Kuid laenuintresside ja -maksete tasumise eest ei pääse Te kusagile. Kui pank näeb Teie vana, tasumata laenu, võidakse keelduda uue laenu andmisest. Seepärast mõelge veel kord järele: kas vajate laenu nii väga, et võtta ka kogu sellega kaasnev risk?

  Krediit võib olla puhvriks

  Kui soetate endale krediitkaardi on võimalik kokkulepitud summa piires oma kontol olevat summat ületada, arvelduslaenu puhul saate vajaliku summat kasutada eraldi kontolt. Krediitkaart või arvelduslaen võivad olla puhvriks ettenägematute kulude puhul või siis, kui vajate ainult väikest rahasummat.

  Mõnikord võib krediitkaart või arvelduslaen olla soodsam võimalus kui kaupade ostmine järelmaksuga. Võtke alati mõtlemiseaega ja uurige võimalikke alternatiive ja kauba kogukulu koos intressi ja võimalike muude tasudega enne ostu sooritamist. Hoiduge siiski regulaarsest krediidikasutamisest, sest nii kujuneb ostetu makstavate intresside tõttu planeeritust kulukamaks

  Krediitkaarti soetades mõelge ka sellele, et saate valida mitmesuguste kaartide vahel, mille teenustasud ja intressid on tihti üpris erinevad. Võrrelge andmeid ja otsustage, milline krediitkaart on Teile sobivam.

  Eluasemelaen

  Nii nagu eluaseme ostmine on tihti suurim tehing inimese elus, on ka eluasemelaen tavaliselt suurim võetav laen. Kuna tegemist on tõepoolest suurte summadega ja pikaajalise kohustusega, tasub ka siin erinevate laenuandjate pakutavate laenude intresside ja muude tingimuste eelnev võrdlemine ennast ära.

  • Panga hinnang võimaliku laenusumma osas aitab eluaseme valikul

   Kui kavatsete osta eluaset, on kasulik juba varakult pankadega ühendust võtta ja uurida, kui suur on võimalik Teile pakutav laenusumma. Nii teate eluaset otsima minnes, kui suurt laenu on lootus saada. Pakkumine tasub võtta mitmest pangast, nii saate ülevaate erinevatest võimalustest ja võib juhtuda, et mõni laenuandja pakub teistest märkimisväärselt soodsamat intressi.

  • Muutuv või kindlaksmääratud intress?

   Eluasemelaenu võib võtta muutuva või fikseeritud ehk kindla intressiga. Muutuva laenuintressi suurus võib tõepoolest aasta jooksul muutuda. See sõltub raha hinnast panga jaoks. Eestis antavad pikaajalised laenud on tavaliselt seotud euriboriga – euro hinnaga Euroopa rahaturul. Ajalooliselt tähendab enamasti muutuv intress madalamat intressi kogu lepingu kestel, kuid ühtlasi suureneb ka risk laenuomaniku jaoks, sest pole teada, kas intress ja sellega seotud laenu maksumus, hakkab tõusma.

   Kindlaksmääratud ehk fikseeritud intressi puhul on eeliseks täpne teadmine oma laenu igakuise makse suuruse kohta ning selle kohta, et seda ei mõjuta kinnisvaraturu intresside muutumine. Küll aga tuleb arvestada sellega, et kui euribor on väga madal, maksate Te pisut kõrgemat intressi kui need, kellel on ujuv intress. Kõrge euribori väärtuse korral Teie intress aga erinevalt ujuva intressimääraga laenuvõtjatest ei tõuse.

  Kui soovite laenu tagasi maksta enne tähtaja lõppu, tuleb sellest pangale teada anda vastavalt lepingu tingimustele ja vajadusel arvestada ennetähtaegse tagastamise tasudega.

  Laenu võimalikult kiire kustutamine tähendab võimaluse loomist laenusaamiseks tulevikus. Näiteks võib pank anda Teile laenu maja või korteri remontimiseks.

  Liising ja järelmaks

  Liising ja järelmaks on sarnased laenudega, kuid siin on siiski ka olulisi erinevusi, mida silmas pidada.

  Liisingu puhul annab vara omanik selle liisinguvõtjale kasutamiseks ja saab selle eest liisinguvõtjalt varem kokku lepitud tasu. Kui liisinguvõtja saab peale kõigi maksete tasumist vara omanikuks, nimetatakse seda kapitalirendiks. Kasutusrendi puhul tagastab liisinguvõtja vara pärast liisinguperioodi lõppu liisinguandjale.Liisingut kasutatakse põhiliselt sõiduki ostu finantseerimiseks.

  Järelmaks sarnaneb kapitalirendile, kuid vara omandiõigus liigub enamasti kohe üle ostjale. Sellegipoolest tasutakse kauba või teenuse eest kokkulepitud perioodi jooksul osamaksetena. Järelmaksu pakutakse tihti kataloogikaupade või koduelektroonika ostu finantseerimiseks.

Kasulikud lingid

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.