Võimaluste ülevaade

Rahaplaneerijaga saate hetkega ülevaate oma rahalisest olukorrast, luua endale eelarveid, hoida kuludel silma peal ning kasutada raha paremini. Rahaplaneerija leiab Teie tehingutest automaatselt vajalikud andmed ja liigitab need kulu- ja tulugruppidesse. Nii saate oma tehingutest valitud ajavahemike kaupa väga hea ülevaate.

Rahaasjad kontrolli alla

Rahaasjade ülevaate leht toob välja kõige olulisemad Rahaplaneerija analüüsi tulemused. Kõik ülevaated põhinevad ajavahemikul, mille olete ise valinud. Vaikimisi on valitud jooksev kuu.

 • Tehingute graafiline ülevaade aitab Teil paremini mõista, mis kulugruppidesse Teie kulud jagunevad. Hiirega kulugrupile liikudes näidatakse selle kulutusi valitud ajavahemikul. Kui seda kulugruppi klikite, näete selle alamgruppide jaotusest ka graafilist ülevaadet. Teine graafiline ülevaade näitab, kuidas on Teie kulud ja tulud aja jooksul muutunud.
 • Grupeerimata tehingute plokk toob välja tehingud, mis vajavad Teie tähelepanu. Et rahaasjades võimalikult hea ülevaade saata, tuleks grupeerida kõik tehingud. Siin näete viit tehingut, mis vajavad grupeerimist. Kui klikite grupeerimata tehingut, saate määrata selle kulugrupi või reegli, mille järgi sarnaseid tehinguid edaspidi grupeeritakse.
 • Minu kulude ja tulude jaotus toob välja valitud perioodi kulude ja tulude kogusumma, samuti Teie kontojäägi, broneeringud ja vabad vahendid.
 • Perioodi viimaste tehingute all näidatakse viit viimati tehtud tehingut valitud ajal. Lingilt „Vaatan kõiki tehinguid“ saate edasi liikuda tehingute lehele, et analüüsida kõiki tehinguid.
 • Eelarvete ülevaates näidatakse viit kõige suuremate kulutustega eelarvet nendes kulugruppides, millele olete määranud limiidi. Samuti näete, mitu eelarvet on selles perioodis kokku ületanud limiidi, limiidi ületamisele lähedal või mitmes eelarves tehingud puuduvad.
 • TOP kulude jaotuses näete kõige suuremate kulutustega kulugruppe alamgruppide lõikes. Siia liiguvad nii kõige suurema summa kui ka ülekannete arvuga grupid.
 • Kui mõni Teie eelarvetest on ületanud limiidi või on lähenemas limiidile, näidatakse Teile Rahaplaneerija avalehel nende eelarvete kohta teavitusi.
 • Rahaasjade planeerimise artiklid toovad välja asjalikud ülevaated, soovitused ja nipid, kuidas rahaasju võimalikult hästi korraldada.

Kulude ülevaade

 • Tehingud on jaotatud tulu- ja kulugruppidesse.
 • Jagage tehingud kaheks või enamaks osaks.
 • Looge uusi alamgruppe.
 • Lisage uusi tehinguid.
 • Kustutage tehinguid.
 • Kohandage ülevaade endale sobivaks.
Lähemalt

Eelarvete jälgimine

 • Looge eelarved ja jälgige neid.
 • Eelarvete visuaalne ülevaade.
 • Alamgruppide eelarved.
 • Eelarvete kokkuvõte.
 • Kohandage limiite vastavalt vajadusele.
 • Vaadake, kuhu Teil raha kulus.
Lähemalt

Soovitused kasutamiseks

Rahaplaneerija annab Teile rahaasjadest parima ülevaate juhul, kui järgite mõningaid lihtsaid reegleid.

Grupeerige alati kõik tehingud. Pank grupeerib automaatselt suurema osa tehinguid, kuid siiski on tehinguid, mida programm ei suuda ühessegi gruppi liigitada.

Vajaduse korral jagage tehingud mitmeks osaks. Suurtest kauplustest ostetakse tihti mitmesuguseid kaupu. Kui pank on määranud kulugrupiks toidu, aga tegelikult ostsite sama tehingu raames ka riideid või tarbeesemeid, saate tehingu jagada mitmeks osaks ja igale osale määrata õige kulugrupi.

Määrake eelarved. Saate igale kulugrupile määrata eraldi limiidi, millele lähenemisest või mille ületamisest Rahaplaneerija Teid ülevaate lehel hoiatab. Püüdke eelarve limiidi piires püsida ja vajaduse korral korrigeerige limiiti. Eelarveid saate määrata ka väiksematele alamgruppidele.

Külastage Rahaplaneerijat regulaarselt. Igal külastusel vaadake ülevaate lehelt, kas on tekkinud grupeerimata või valesti grupeeritud tehinguid, ning muutke need õigeks. Jälgige eelarvete kasutust ning analüüsige oma kulusid ja tulusid. Aeg-ajalt tehke seda ka pikema perioodi lõikes.