Elutsüklifond

Uus võimalus II sambasse kogumiseks

 • Mugav hoida pensionivara terve kogumisperioodi jooksul ühes fondis.
 • Fondi riskiprofiil muutub vastavalt vanusele.
 • Investeeringuteks on valitud eelkõige indeksfondid ja muud indeksinstrumendid.
 • Soodne fondi valitsemistasu (haldustasu): 0,49% aastas.

Elutsükli strateegiaga fond K90–99

 • Aktsiariskiga investeeringute osakaal väheneb aastatega. Täpsema ülevaate leiate fondi prospektist.
 • Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.
 • Fondiosakute väärtus võib lühema aja jooksul ulatuslikult kõikuda!

K90–99 fond sobib Teile eelkõige, kui:

 • olete sündinud aastal 1990 kuni 1999;
 • Te ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha);
 • eelistate fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.
Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K90-99
ISIN  
EE3600109393
Valuuta
EUR
Asutatud
16.09.2016
Fondi maht (22.08.2019):
5 922 587.64 EUR
NAV 22.08.2019  
0.74891 EUR
Ost 22.08.2019  
0.74891 EUR
Müük 22.08.2019  
0.74891 EUR
Puhasväärtuse muutus  
-0.00203 EUR (-0.27%);
Fondi liik  
Segafondid
Fondivalitseja osalus Fondis
470 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Tulemuste tabel

  Investeerimistugi