Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

II sambast lähemalt

Madalate tasudega fondid aitavad Sinu pensionil kiiremini kasvada

 • Kõikide meie pensionifondide tasud on soodsad.
 • Hoolitseme, et koguksid oma vanusele vastavas fondis. Õiges fondis jõuab Sinu pension piisavalt kasvada ja kui pensioniiga hakkab lähemale jõudma, on riskid madalamad.
 • Meie juures kogub pensionit kõige rohkem eestimaalasi.
 • Investeerimisel peame silmas jätkusuutlikkuse põhimõtteid.
 • Uus! Vaata, mida head toob kogujale pensionireform.
Valin pensionifondi

Oluline teada II sambast:

 1. Teise sambasse koguneb raha tõhusa 2 + 4 skeemiga: igale Sinu palgast II sambasse suunatud eurole lisab riik kaks juurde.
 2. Iga kuu maksab tööandja Sinu palgast 33% suurust sotsiaalmaksu. Sellest 13% suunatakse ravikindlustuseks ja 20% praegustele pensionäridele riikliku pensioni ehk I samba maksmiseks.
 3. Kui liitud teise pensionisambaga, läheb riigipensioni väljamakseteks 20% asemel 16% ja ülejäänud 4% kantakse otse Sinu isiklikule pensionikontole. Sellele lisandub iga kuu 2% Sinu brutopalgast. Nii koguneb Sinu isiklik pensionisammas, mille saad tulevikus riiklikule pensionile lisaks.
 4. Pensioni II sambasse kogumine toimub automaatselt igakuiste maksetena ja vastavalt Sinu töötasu suurusele.
 5. Leia endale sobiv fond II sambasse kogumiseks.
  • Kõrgema riskiga fondides (K1990–1999, K100, K60) on rohkem aktsiainvesteeringuid, mille puhul võib ette tulla suuremaid kõikumisi. Seetõttu sobivad need fondid just nooremale kogujale, kelle kogumisperiood on pikk ja keda ajutised kõikumised ei mõjuta. Nii on võimalik teenida suuremat tootlust.
  • Madalama riskiga fondides (K10, K30) on rohkem võlakirjainvesteeringud, mis on üldjuhul stabiilsemad ja madalama riskiga. Need sobivad pigem vanemale kogujale, et säilitada enne pensionile jäämist kogutud pensionivara.
 6. Kui kogud Swedbanki aktiivselt juhitud fondidesse (K100, K60, K30, K10), anname Sulle tulevikus märku, kui on aeg fondi vahetada. Elutsüklifondi kogudes ei pea Sa ise fondi vahetama, sest selle riskiprofiil muutub ajas automaatselt konservatiivsemaks. Seega saad kogu kogumisperioodi vältel koguda ühes fondis.
 7. Peale tootluse pööra alati tähelepanu ka tasudele. Swedbanki pensionifondide tasud on ühed Eesti soodsaimad.
Soovitus!

Tasub meeles pidada, et I ja II sambast jääb väheks, sest need kokku moodustavad üldjuhul umbes 40% pensionieelsest palgast. Hea võimalus lisaks koguda on tulumaksusoodustusega pensioni III sammas.

Alates 2021. aastast on võimalik II sambaga vabatahtlikult liituda nendel Eesti maksuresidentidel, kes on sündinud enne 1983. aastat.

Täisealiseks saamisel liidetakse noor automaatselt II pensionisamba süsteemiga. Selle jaoks tasub juba varakult valida endale sobiv pensionifond, kuhu raha koguma hakata. Noortele soovitame mugavat elutsüklifondi. Kui valik jääb tegemata, loosib fondi Pensionikeskus. Kui noor ei soovi II sambaga liituda, tuleb hiljemalt 18-aastaseks saamise aasta 31. juulil esitada avaldus II sambast loobumiseks (maksete mittetegemise avaldus). Seejuures tuleb arvestada, et uuesti liitumise võimalus tekib 10 aasta pärast.

Kogumisperioodi jooksul on võimalik kuni 2 korda sissemaksed II sambasse peatada. Sissemaksed peatuvad 10 aastaks. Selle aja möödumisel on võimalik esitada avaldus maksete jätkamiseks.

Alates 2021. aastast II sambaga vabatahtlikult liitunutel tekib võimalus maksete peatamiseks siis, kui liitumisest on möödunud 10 aastat.

Otsus maksete peatamiseks tasub hoolikalt läbi kaaluda. Enne selle otsuse langetamist tutvu kindlasti kalkulaatoriga eesti.ee lehel.

Kogumisperioodi jooksul on võimalik kuni 2 korda kogu kogutud raha II sambast välja võtta. Raha väljavõtmisega peatuvad ka sissemaksed II sambasse. Võimalus uuesti II sambaga liituda tekib 10 aasta möödumisel.

Alates 2021. aastast II sambaga vabatahtlikult liitunutel tekib võimalus raha väljavõtmiseks siis, kui liitumisest on möödunud 10 aastat.

Otsus II sambast raha väljavõtmiseks tasub hoolikalt läbi kaaluda. Enne selle otsuse langetamist tutvu kindlasti kalkulaatoriga eesti.ee lehel.

Õigus soodsamatel tingimustel II sambasse kogutud raha kasutamiseks tekib pensioniea saabumisel (vanaduspensioniiga miinus 5 aastat). Soodustingimustel pensioni saajatel tekib samuti õigus soodsamatel tingimustel väljamakse saamiseks pensionieas. Puuduva töövõime korral saad raha välja võtta tulumaksu maksmata.

Väljamakseteks on 3 võimalust.

 • Ühekordne väljamakse. Kõik kogutud osakud makstakse korraga välja. Väljamakse maksustatakse 10% tulumaksuga.
 • Fondipension. Regulaarsed väljamaksed pensionifondi(de)st. Valides väljamakse pikkuseks vähemalt eeldatavalt elada jäänud aastad, on väljamaksed maksustatud 0% tulumaksuga. Lühema perioodi puhul (minimaalseks perioodiks on 1 aasta) on maksumäär 10%.
 • Pensionileping (eluaegne või tähtajaline). Soovi korral on võimalik sõlmida kas eluaegne või tähtajaline pensionileping kindlustusseltsiga. Pensionilepingu sõlmimiseks tuleb pöörduda kindlustusseltsi poole. Eluaegsed väljamaksed on maksustatud 0% tulumaksuga. Lühemad, tähtajalised lepingud, aga 10%-ga.

Väljamaksete saamiseks (ühekordne väljamakse, fondipension) saab avalduse esitada pangaesinduses või www.pensionikeskus.ee. Väljamakse tehakse Pensionikeskuse poolt (v.a. kindlustuslepingu korral) valitud väljamakseperioodist tuleneva kuu 16.–20. kuupäeval.

Rohkem informatsiooni oma pensionivara ja väljamaksete võimaluste kohta saab meie infotelefonilt 6 310 310.

Osakute pärimiseks tuleb 10 aasta jooksul alates pärandi avanemisest esitada avaldus ning pärimistunnistus.

Eraisikust pärijal on võimalik esitada avaldus päritud osakute tagasivõtmiseks (osakud müüakse maha ning nende müügist saadav summa, millest on kinnipeetud tulumaks, kantakse pärija arvelduskontole) või oma pensionikontole kandmiseks. Neid võimalusi saab ka kombineerida: osa osakuid tagasi võtta ning osa kanda pensionikontole.

Juriidilisest isikust pärijad saavad esitada avalduse päritud osakute tagasivõtmiseks.

01.06.2009-31.12.2010 peatas riik ajutiselt sissemaksed pensioni II sambasse. Soovijatel oli võimalik esitada avaldus alates 2010. aastast omapoolsete maksete tegemiseks ja 2013 oli võimalik esitada avaldus sissemaksete suurendamiseks. Tabelis on esimesena näidatud töötaja panus II samba fondi ja teisena riigi panus.

Ajakava Sissemaksed avalduse esitamisel Sissemaksed avalduse mitteesitamisel
01.06.2009 – 31.12.2009 0% + 0% 0% + 0%
01.10 – 30.11.2009 Avalduse esitamine maksete jätkamiseks
2010 2% + 0% 0% + 0%
2011 2% + 2% 1% + 2%
2012–2013 2% + 4% 2% + 4%
15.05 – 15.09.2013 Avalduse esitamine maksete suurendamiseks
2014 – 2017 3% + 6% (kui maksete suurendamise avaldust ei esitanud, siis 2% + 6%) 3% + 6% (kui maksete suurendamise avaldust ei esitanud, siis 2% + 4%)
2018 2% + 4% 2% + 4%
NB! 2013. aastal ei saanud maksete suurendamise avaldust esitada 1954 või varem sündinud inimesed, kes esitasid 2009. aasta maksete jätkamise avalduse, kuna neil jätkusid alates 2010. aastast ka riigipoolsed sissemaksed pensionifondidesse ja seda tavapärase skeemi alusel.

Riik peatas perioodiks 1.07.2020-31.08.2021 sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed. 2020 oktoobris oli võimalik esitada avaldus palgast tehtava 2% maksete peatamiseks.

Nendele, kes jätkavad maksete peatamise ajal oma palgast 2% sissemakseid, kompenseerib riik aastatel 2023–2024 omapoolse ajutise maksete peatamise. Riik maksab tagantjärele pensionifondi summa, mida ta maksete peatamise perioodil ei maksnud. Seega lisab riik riigipoolsete maksete peatamise aja eest inimese enda makstud summale topelt summa juurde. Lisaks kompenseerib riik ka Eesti II samba pensionfondide keskmise tootluse perioodil 1.07.2020–31.12.2022. Kui tootlus peaks sellel perioodil olema negatiivne, kompenseerib riik ainult sissemaksed. Kompenseerimine toimub automaatselt ning ise ei pea selleks midagi tegema.

Lisainfo: Põhjalikumalt saad II samba maksete ajutisest peatamisest lugeda Rahandusministeeriumi koostatud materjalist.

Milline pensioni II samba fond sobib Sulle kõige paremini?

Elutsüklifond

K1990–1999

Aktiivselt juhitud fondid

K100, K60, K30 ja K10

Fond investeerib muuhulgas Eestisse ja teistesse Balti riikidesse
Igakuised ülevaated fondi investeeringute ning tulemuste kohta
Aktiivne fondijuhtimine
Fond investeerib
peamiselt indeksitesse
Fondi riskiprofiil muutub ajas automaatselt

Valin fondi

Lähemalt

Valin fondi

Lähemalt

Kasulikud lingid

Küsi nõu pensioni eriliinilt

6 310 310 ja vali teemaks pension

Swedbanki pensionifondide tasud on soodsad

Pensionifond Jooksvad tasud
K10 0,37%
K30 0,65%
K60 0,67%
K100 0,70%
K1990–1999 0,47%

Tasud seisuga 30.06.2020. Kõigi Eestis pakutavate fondide jooksvaid tasusid saad vaadata lehelt www.pensionikeskus.ee.

Oled internetipangast välja logitud!

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank