Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Fondide tulemused

Parim paik pensioni kogumiseks

Miks sobib Sulle fond Indeks?

 • Sinu eesmärk on pensioniraha suurem kasv pikema aja jooksul.
 • Tahad investeerida Eesti madalaima tasuga II samba fondis.
 • Soovid koguda indeksfondis, et anda oma rahale võimalus maksimaalselt kasvada.
 • Tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.

Swedbanki Pensionifond Indeks

{ "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2022", "", "", "", ""], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40 }, "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true } }
 • Fond investeerib indeksitesse.
 • Kuni 100% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse.
 • Fondiosaku väärtus võib märkimisväärselt kõikuda.
 • See ei ole elutsüklifond.
 • Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.
Swedbank Pensionifond Indeks EE3600001814 EUR 29.06.2021 13 964 553.12 EUR 0.90670 EUR 0.90670 EUR 0.90670 EUR 0.00867 EUR ( ); Aktsiafondid 400 000 osakut
Madalam risk Potensiaalselt madalam tootlus
Kõrgem risk Potensiaalselt suurem tootlus

Pikaajaline tulemus 01.07.2022

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta
3 aastat
5 aastat

Tulemuste tabel

  { "userId": "UNKNOWN", "token": "4E0A3CE73FDB7AC43E3D02DFCA3BB985113763B87A9E259B662012D0D23DA9B72B5563DA60841CA5312112EEE172B5A92B7875836084479B020739FAF00697941155074E0A3D66ECB941EF5D5276306D2BFBF1", "identifiers": { "SWEDPENSV1": { "name": "Swedbank Pensionifond V30", "identifier": "815F23EF78A6E19036C54BAF1D374910B56C17DA4DE0D4D630B24AAF1D444866B56E16DD4CE4D5A536C24ADA1D444964B21D17DC4CE0D4A537B34ADD1D30491BB41916A94BE2D4D636B04BDC1C374964B41910AD4C9FD5A436B04AAF1B464964B41916DC4D91D5A537C24AD91C374867B46C16D94B97D4D636B04CAB1C344910B56A16DE4D93D5A537B34BDA1D3B4964B41910AB4DE0D4D637C24BD81D3B4964B41910AD815F226EB531F23C03F67E68E5956F8E" } , "SWEDPENSV2": { "name": "Swedbank Pensionifond V60", "identifier": "F29DA34EF4E8A822855A208625E540F3C6AE977BC1AE9D64832D218625964185C6AC967CC0AA9C17855D21F325964087C1DF977DC0AE9D17842C21F425E240F8C7DB9608C7AC9D64852F20F524E54087C7DB900CC0D19C16852F218623944087C7DB967DC1DF9C17845D21F024E54184C7AE9678C7DA9D64852F278224E640F3C6A8967FC1DD9C17842C20F325E94087C7DB900AC1AE9D64845D20F125E94087C7DB900CF29DA2CF397FBB8EB0691541DD47666D" } , "SWEDPENSV3": { "name": "Swedbank Pensionifond V100", "identifier": "15E9A6A2F6BC675999045DA46F2F54A121DA9297C3FA521F9F735CA46F5C55D721D89390C2FE536C99035CD16F5C54D526AB9291C2FA526C98725CD66F2854AA20AF93E4C5F8521F99715DD76E2F54D520AF95E0C285536D99715CA4695E54D520AF9391C38B536C98035CD26E2F55D620DA9394C58F521F99715AA06E2C54A121DC9393C389536C98725DD16F2354D520AF95E6C3FA521F98035DD36F2354D520AF95E015E9A7233B2B74F5AC376863978D723F" } , "SWEDPENSV100": { "name": "Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)", "identifier": "DB4BDE54FC34A9F1C4E66C17A8EF4D71EF78EA61C9729CB7C2916D17A89C4C07EF7AEB66C8769DC4C4E16D62A89C4D05E809EA67C8729CC4C5906D65A8E84D7AEE0DEB12CF709CB7C4936C64A9EF4D05EE0DED16C80D9DC5C4936D17AE9E4D05EE0DEB67C9039DC4C5E16D61A9EF4C06EE78EB62CF059AC1C2E56D17A89C4B01EF7DEB66C8019CC0C4E06C64A99F4C70EE72EB12C9729AB5C4936D17A9EE4C72EE72EB12C9729AB3DB4BDFD531A3BA5DF1D559D0504D6BEF" } , "HANSAP2S-K1": { "name": "Swedbanki Pensionifond Konservatiivne", "identifier": "6B696FD412BA1025C9145800876414665F5A5BE127FC2563CF635900871715105F585AE626F82410C913597587171412582B5BE726FC2510C86259728763146D5E2F5A9221FE2563C9615873866414125E2F5C9626832411C9615900811514125E2F5BEC268B2460C9145877876112665E5A5D9026F82314C9615900811315625E5B5BE1278B2510C81258038662146D5E2F5A9221FE2563C96158728660146D5E2F5A9221F86B696E55DF2D0388FC276DC77FC632F9" } , "HANSAP2S-K2": { "name": "Swedbanki pensionifond 1960–69 sündinutele", "identifier": "110586498C916D59D2FA227AA62382542536B27CB9D7581FD48D237AA65083222534B37BB8D3596CD2FD230FA65082202247B27AB8D7586CD38C2308A624825F2443B30FBFD5581FD28F2209A72382202443B50BB8A8596DD28F237AA05282202443B271B8A0591CD2FA220DA62684542436B40DB8D35E6BD28F237AA05483502437B27CB9A0586CD3FC2279A725825F2443B30FBFD5581FD28F2208A727825F2443B30FBFD3110587C841067EF7E7C917BD5E81A4C8" } , "HANSAP2S-K3": { "name": "Swedbanki pensionifond 1970–79 sündinutele", "identifier": "7695970360579A60824BB0B45190D24542A6A3365511AF26843CB1B451E3D33342A4A2315415AE55824CB1C151E3D23145D7A3305411AF55833DB1C65197D24E43D3A2455313AF26823EB0C75090D23143D3A441546EAE54823EB1B457E1D23143D3A33B5466AE25824BB0C35195D44543A6A5475415A953823EB1B457E7D34143A7A3365566AF55834DB0B75096D24E43D3A2455313AF26823EB0C65094D24E43D3A245531576959682ADC089CEB7788573A932F4D9" } , "HANSAP2S-K4": { "name": "Swedbanki pensionifond 1980–89 sündinutele", "identifier": "1157FE7CF4C917ABC6188CDA5D3516C52564CA49C18F22EDC06F8DDA5D4617B32566CB4EC08B239EC61F8DAF5D4616B12215CA4FC08F229EC76E8DA85D3216CE2411CB3AC78D22EDC66D8CA95C3516B12411CD3EC0F0239FC66D8DDA5B4416B12411CA44C0F823EEC6188CAD5D3010C52464CC38C08B249FC66D8DDA5B4217C12465CA49C1F8229EC71E8CD95C3316CE2411CB3AC78D22EDC66D8CA85C3116CE2411CB3AC78B1157FFFD395E0404F32BB91DA5973058" } , "SWEDPK90-99": { "name": "Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele", "identifier": "DD912AB694251C7A408798E99B2C6F7DE9A21E83A163293C46F099E99B5F6E0BE9A01F84A067284F4080999C9B5F6F09EED31E85A063294F41F1999B9B2B6F76E8D71FF0A761293C40F2989A9A2C6F09E8D719F4A01C284E40F299E99D5D6F09E8D71F85A112284F4180999F9A5B6976EEA118F2A71C2F4340F299E99D5B6E79E8A31E83A114294F418198EA9A2A6F76E8D71FF0A761293C40F2989B9A286F76E8D71FF0A767DD912B3759B20FD575B4AD2E638E49E0" } , "SWED2INDEX": { "name": "Swedbank Pensionifond Indeks", "identifier": "4C06A20701691046B6C7D5CABD4C0EE278359632342F2500B0B0D4CABD3F0F9478379735352B2473B6C0D4BFBD3F0E967F449634352F2573B7B1D4B8BD4B0EE979409741322D2500B6B2D5B9BC4C0E967940914535502472B6B2D4CABB3D0E9679409734345E2473B7C0D2BEBC400F957832963234512500B6B2D2CEBC4F0EE278339736345C2473B7B1D5BFBD400E9679409143342F2500B7C0D5BDBD400E96794091454C06A386CCFE03E983F4E00D45EE287F" } } }

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2021 2020 2019 2018 2017

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : - %
  • Sharpe'i suhtarv : -

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Pertti Rahnel

  Portfellihaldur, Stockholm

  Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab, et passiivselt juhitud pensionifond on investeeritud kooskõlas globaalsete finantsturgude indeksitega.

  Pensionifondi valitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS.

  Swedbank Pensionifond Indeks

  Swedbank Pensionifond Indeks edendab keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi, lähtudes investeeringute tegemisel ESG faktoritest, mis on kirjeldatud prospekti peatükis „Investeerimispoliitika“. Nende ESG faktorite järgimine on Swedbank Pensionifond Indeks investeeringute eeltingimuseks, s.t Swedbank Pensionifond Indeks kõik investeeringud peavad pidevalt vastama nimetatud tingimustele. Swedbank Pensionifond Indeks välistab investeeringud, millega kaasnevad suured jätkusuutlikkusriskid, vastavalt fondivalitseja vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise põhimõtetele. Swedbank Pensionifond Indeks juhtimisel kasutatakse sise-eeskirjadega või portfellijuhtide eesmärkide seadmise teel paika pandud lähenemist jätkusuutlikkusele. Swedbank Pensionifond Indeks investeeringuid jälgitakse nii fondivalitseja enda poolt välja töötatud lahenduste abil kui ka välistelt teenusepakkujatelt (nt MSCI) ostetud andmete põhjal. Nii veendutakse, et Swedbank Pensionifond Indeks ei investeeriks välistatud investeeringutesse või analüüsitakse ja hinnatakse investeeringute jätkusuutlikkust. Swedbank Pensionifond Indeks jätkusuutlikkuse parameetreid, nagu näiteks süsiniku jalajälg, mõõdetakse regulaarselt niivõrd, kuivõrd see on Swedbank Pensionifond Indeks investeeringute puhul võimalik ja vastavate andmete olemasolul.

  Kasulikud lingid

  Küsi nõu pensioni eriliinilt

  6 310 310 ja vali teemaks pension

  Swedbank logo

  Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

  Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

  Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

  Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

  Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

  С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

  С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

  Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

  From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

  It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

  Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

  Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

  Swedbank
  • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

  Oled internetipangast välja logitud!

  Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

  Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

  Parimate soovidega
  Swedbank