Minu pensionivara

Meie juures on Teie pensionivara hästi hoitud

  • Teie pensionivara eest kannavad hoolt tipptasemel investeerimisspetsialistid.
  • Meie laiast valikust leiate endale sobiva lahenduse nii II kui ka III sambasse kogumiseks.
  • Oleme kõige suurem pensionipakkuja Eestis – meie hoolde on usaldanud oma pensionivara üle 300 000 kliendi.

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast

I sammas

I sammas ehk riiklik pension, mis peaks tagama minimaalse kulutuste katmise. Rahvastiku vananemise tõttu suureneb pensionäride hulk ja riikliku vanaduspensioni osakaal väheneb. Seetõttu muutub inimese enda panustamine tulevikuks kogumiseks järjest olulisemaks.

Lähemalt Eesti pensionisüsteemist

II sammas

II sammas ehk kohustuslik kogumispension, mille tööandja arvestab palgast maha ja riik lisab oma panuse. Hinnanguliselt moodustavad I ja II sammas kokku 40% pensionieelsest sissetulekust.

Loen lähemalt

III sammas

III sammas ehk vabatahtlik kogumispension, mida inimene saab ise juurde koguda. III sammas on ainuke võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab tulumaksutagastusega. III sammas on Teie isiklik vara, mida saab vajadusel kasutada ka enne pensionile jäämist.

Loen lähemalt

Pension graafik

Kolm sammast kokku on umbes 65% pensionieelsest sissetulekust.

Kolme samba koosmõjul on Teil võimalik endale kindlustada pensionipõlv, kus saate jätkata harjumuspärase eluviisiga.

Pension

Valitud lahendusest võib oluliselt sõltuda Teie sissetulek pensionieas.

Selleks peaks pensioniea sissetulek moodustama aga umbes 65% pensionieelsest palgast. Alustades varakult kogumist III sambasse on see võimalik.

Juunis lisasime pensionifondide portfellidesse mitu Baltikumi investeeringut

Kasvavad pinged USA ja tema kaubanduspartnerite vahel viisid juunis langusesse peamised aktsiaturud ning riskantsemad võlakirjaturud.

  • Pensionifondide portfellis näitasid ainsana positiivset tootlust investeeringud USA ning Tallinna Sadama aktsiate börsile tulekust tuge saanud Baltikumi aktsiaturud.
  • Suurima languse tegid kaubandussõja võimalikust puhkemisest enim kaotav Arenev Aasia ja poliitilises ebastabiilsuses vaevlev Türgi.
  • Ettevõtete ja arenevate turgude võlakirjade hinnad langesid, kuid seda tasakaalustas n-ö probleemsete riikide (nt Itaalia) võlakirjade riskide vähenemine. Seetõttu jäi peamiselt võlakirjadesse investeeriva Swedbanki konservatiivse pensionifondi K1 väärtus sisuliselt eelmise kuu lõpu tasemele.

Juunis osalesid Swedbanki aktiivselt juhitud pensionifondid Tallinna Sadama aktsiate märkimises. Näeme ettevõtet stabiilset dividenditootlust pakkuva investeeringuna. Lisaks suurendasime fondide investeeringuid esimesse Baltikumi taristu objektidesse investeerivasse fondi. Lähiaastatel on Euroopa toetusrahad meie taristuinvesteeringuteks vähenemas ja meie hinnangul on pensionifondidel pikaajalise investeerimisperioodi tõttu hea võimalus selles valdkonnas rohkem kaasa rääkida.

Ettevaade

Eelistame USA aktsiaid arenevate turgude aktsiatele. USA aktsiaid soosib eelarvestiimulitest taaskiirenenud majanduskasv ja tugev kasumlikkus. Arenevad turud on seevastu rohkem avatud kaubanduspingete võimalikule eskaleerumisele. Võlakirjainvesteeringutest eelistame lühema tähtajaga võlakirju inflatsioonitempo võimaliku kiirenemise tõttu.

Pikem kuuülevaade: K1, K2, K3, K4, V1, V2, V3Jarno Edur,
Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht

Investeerimistugi