Minu pensionivara

Meie juures on Teie pensionivara hästi hoitud

  • Teie pensionivara eest kannavad hoolt tipptasemel investeerimisspetsialistid.
  • Meie laiast valikust leiate endale sobiva lahenduse nii II kui ka III sambasse kogumiseks.
  • Oleme kõige suurem pensionipakkuja Eestis – meie hoolde on usaldanud oma pensionivara üle 300 000 kliendi.

Alates 2. septembrist 2019 on II samba pensionifondidel uued nimed, soodsamad tasud ja uuendatud investeerimisstrateegia.

Loe lähemalt

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast

I sammas

I sammas ehk riiklik pension, mis peaks tagama minimaalse kulutuste katmise. Rahvastiku vananemise tõttu suureneb pensionäride hulk ja riikliku vanaduspensioni osakaal väheneb. Seetõttu muutub inimese enda panustamine tulevikuks kogumiseks järjest olulisemaks.

Lähemalt Eesti pensionisüsteemist

II sammas

II sammas ehk kohustuslik kogumispension, mille tööandja arvestab palgast maha ja riik lisab oma panuse. Hinnanguliselt moodustavad I ja II sammas kokku 40% pensionieelsest sissetulekust.

Loen lähemalt

III sammas

III sammas ehk vabatahtlik kogumispension, mida inimene saab ise juurde koguda. III sammas on ainuke võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab tulumaksutagastusega. III sammas on Teie isiklik vara, mida saab vajadusel kasutada ka enne pensionile jäämist.

Loen lähemalt

Pension graafik

Kolm sammast kokku on umbes 65% pensionieelsest sissetulekust.

Kolme samba koosmõjul on Teil võimalik endale kindlustada pensionipõlv, kus saate jätkata harjumuspärase eluviisiga.

Pension

Valitud lahendusest võib oluliselt sõltuda Teie sissetulek pensionieas.

Selleks peaks pensioniea sissetulek moodustama aga umbes 65% pensionieelsest palgast. Alustades varakult kogumist III sambasse on see võimalik.

Pensionifondid kasvavad inflatsioonist kiiremini

Swedbanki pensionifondide edukas aasta jätkus ka oktoobris. Kasvasid enamik peamisi aktsiaturge, kuhu meie pensionifondid kogujate raha investeerivad.

  • Parimat tootlust näitasid meie fondide investeeringud Kesk- ja Ida-Euroopa (+4,3%), Venemaa (+3,3%) ning Jaapani (+2,6%) aktsiaturgudele.
  • Võlakirjaturgudel on teist kuud järjest intressid tõusnud ja hinnad alanenud.

Ettevaade

Swedbanki pensionifondid on juba mõnda aega valmistunud võimalikuks võlakirjade intresside tõusuks. Oleme pensionikogujate raha investeerinud hea rendituluga kinnisvarasse ja lühema tähtajaga ettevõtete võlakirjadesse. Meie hinnangul toetavad ettevõtete võlakirjadesse investeerimist Euroopa Keskpanga tugiostud. Novembris investeerime keskmisest rohkem Euroopa ning Ameerika aktsiaturgudele.

II sambas kasvab raha inflatsioonist kiiremini

Alates pensionifondide loomisest 2002. aasta juulis on Eestis inflatsioon olnud aastas keskmiselt 3,0%. Samal perioodil on Eesti pensionifondide tootlused olnud keskmiselt 3,7% aastas ehk ületanud inflatsiooni. Eesti suurima klientide arvuga Swedbank K60 fondi tootlus on veelgi kõrgem, 4,2% aastas. Numbrid näitavad selgelt, et Eesti pensionivarade väärtus on vaatamata Eesti kiiresti kallinevatele hindadele kasvanud veelgi kiiremini.

Allikas: Pensionikeskus ja Statistikaamet.

Pikem kuuülevaade: K10, K30, K60, K100, V30, V60, V100Jarno Edur
Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht

Investeerimistugi