Meie juures on Teie pensionivara hästi hoitud

  • Teie pensionivara eest kannavad hoolt tipptasemel investeerimisspetsialistid.
  • Meie laiast valikust leiate endale sobiva lahenduse nii II kui ka III sambasse kogumiseks.
  • Oleme kõige suurem pensionipakkuja Eestis – meie hoolde on usaldanud oma pensionivara üle 300 000 kliendi.

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast

I sammas

I sammas ehk riiklik pension, mis peaks tagama minimaalse kulutuste katmise. Rahvastiku vananemise tõttu suureneb pensionäride hulk ja riikliku vanaduspensioni osakaal väheneb. Seetõttu muutub inimese enda panustamine tulevikuks kogumiseks järjest olulisemaks.

Lähemalt Eesti pensionisüsteemist

II sammas

II sammas ehk kohustuslik kogumispension, mille tööandja arvestab palgast maha ja riik lisab oma panuse. Hinnanguliselt moodustavad I ja II sammas kokku 40% pensionieelsest sissetulekust.

Loen lähemalt

III sammas

III sammas ehk vabatahtlik kogumispension, mida inimene saab ise juurde koguda. III sammas on ainuke võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab tulumaksutagastusega. III sammas on Teie isiklik vara, mida saab vajadusel kasutada ka enne pensionile jäämist.

Loen lähemalt

Pension graafik

Kolm sammast kokku on umbes 65% pensionieelsest sissetulekust.

Kolme samba koosmõjul on Teil võimalik endale kindlustada pensionipõlv, kus saate jätkata harjumuspärase eluviisiga.

Pension

Valitud lahendusest võib oluliselt sõltuda Teie sissetulek pensionieas.

Selleks peaks pensioniea sissetulek moodustama aga umbes 65% pensionieelsest palgast. Alustades varakult kogumist III sambasse on see võimalik.

Aprillis läks Swedbanki pensionifondidel taas hästi

Läbi aastakümnete on aktsiaturgude sügavale langusele järgnenud hoogne tõus ning tõusule langus. Seda seaduspärasust kinnitas ilmekalt ka aprillis maailma finantsturgudel toimunu, kus aktsiahinnad tõusid taas üles.

  • Swedbanki pensionifondide portfellis kasvasid kuuga kõik suuremad investeeringud aktsia- ja võlakirjaturgudele.
  • Aktiivselt juhitud pensionifondides näitasid parimat kasvu (pea 40%) veebruaris tehtud investeeringud kullakaevandusega tegelevate ettevõtete aktsiatesse.

Mis saab edasi lähikuudel?

Lähiajal avaldavad erinevad riigid mitmesuguseid andmeid aprilli majandusarengute kohta. Suure tõenäosusega peegeldub sealt vastu üks kõigi aegade järsem majandusaktiivsuse aeglustumine. Aktsiaturgude seisukohalt on aga märksa olulisem see, kui kiireks võiks kujuneda sellest kriisist taastumine. Aktsiahindade aprillikuine ulatuslik tõus näitas, et suure osa investorite arvates jäävad kriisi mõjud lühiajaliseks.

Kuhu investeerime lähiajal?

Meie hinnangul saab taastumine olema erinevate sektorite ja riikide lõikes väga ebaühtlane. Ettevõtteid, kellel oli kasumi teenimisega raskusi juba enne kriisi ning riike, kus võlakoormus oli kõrge juba varem, ootavad ees keerulised ajad. Sellest lähtuvalt eelistame kõrge krediidireitinguga ettevõtete võlakirju ning väldime kriisist enim haavatavate sektorite ettevõtete (lennuliinid, hotellid, toorained) võlakirju. Lisaks omame valdavalt suurte süsteemselt oluliste ja heas finantsseisukorras olevate pankade võlakirju.

Usume, et jätkub tõus ka väärismetallide hindades. Seda toetab keskpankade järjest kasvav rahatrükk ja maailmamajanduse edasiste arengute ebaselgus. Seetõttu hoiame pensionifondide portfellis kullakaevandusega tegelevate ettevõtete aktsiate investeeringuid ka järgnevatel kuudel.

Seda, kas praegu on õige aeg oma pensionifondi vahetada, saad teada pensioni kuukommentaarist.

Pikem ülevaade: K10, K30, K60, K100, K1990-1999, V30, V60, V100Jarno Edur
Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht

Investeerimistugi