Õigus-ja maksualane teave

Swedbanki kliendisuhteid investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel reguleerivad Investeerimisteenuste osutamise tingimused. Tingimused ning nendega seotud dokumendid on kättesaadavad allpool, samuti kõikides Swedbanki esindustes. Swedbank soovitab Teil põhjalikult tutvuda nii Investeerimisteenuste osutamise tingimuste kui ka muude alltoodud dokumentidega.

Lepingud

Üldised investorkaitse teemad ja lepingueelne teave

Korralduste täitmine

Tuletisinstrumendid ja kliirimine

Informatsioon orderite täitmise ja ülekannete kohta