Pensionikindlustus+

Teie vanus
aastat
Millal soovite minna pensionile?
Kuumakse
Igaastane kindlustusmaksete suurendamine
%
Ühekordne makse

Oodatav alusvara tootlus

Aktsiad
%
Keskmise tähtajaga võlakirjad (5-7 aastat)
%
Lühikese tähtajaga võlakirjad (1-3 aastat)
%

Positiivne prognoosNullmäära prognoosNegatiivne prognoos

Prognoositud lepingu reserviväärtus lepingu lõpptähtpäeval
Prognoositud kogumisreservi väärtus lepingu lõpptähtpäeval
Prognoositud sissemaksed kokku
Prognoositud tulumaksutagastus
Prognoositud garantiiväärtus lepingu lõpptähtpäeval
Prognoositud lepingu tasud kokku
Oodatav lepingu väljamakse lepingu lõpptähtpäeval
Graafik  (Positiivne prognoosNullmäära prognoosNegatiivne prognoos)
Lepinguaasta Kuumakse Aastamakse Aastane tulumaksutagastus Haldus- ja garantiitasud vastavalt hinnakirjale Prognoositud kogumisreserv lepinguaasta lõppedes

Pensionikindlustus+ on investeerimisriskiga elukindlustusleping, mille investeerimisrisk on kindlustusvõtja kanda. Tabelis kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtusele. Enne lepingu sõlmimist tutvuge lepingu tingimuste ja hinnakirjaga kodulehel www.swedbank.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. Teenusepakkujaks on Swedbank Life Insurance SE. Pensionikindlustus+ garantii kehtib lepingus kokkulepitud lepingu lõpptähtpäeva saabumisel.