Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Indeksfondid

2021 parima tootlusega pensionifond

Miks sobib Sulle 1990–99 sündinute fond?

 • Oled sündinud 90-ndatel ja mäletad, et videokassettide vaatamiseks pidi neid tagasi kerima.
 • Tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida.
 • Soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega.
 • Tahad koguda Eesti madalaima tasuga II samba fondis.

Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele

{ "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2022", "2033", "2044", "2055", "2066"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40 }, "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } }
 • Fond investeerib indeksitesse.
 • Unikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutuvad.
 • Nooremana võid võtta rohkem riske ja investeerida aktsiatesse.
 • Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu.
 • Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.

Indeksfondis annad oma rahale võimaluse maksimaalselt kasvada

 • Meie fondide tasud on Eesti madalaimad. Tänu sellele koguneb Sulle rohkem raha.
 • Indeksfondis järgib Sinu raha globaalsete finantsturgude liikumist.
 • Unikaalne elutsüklistrateegiaga indeksfond 1990–1999. aastatel sündinutele, mis sobib terveks kogumisperioodiks.
 • Uus! Indeksfond teadlikule investorile, kes on sündinud varem kui 1990.

Elutsükli strateegiaga fond K1990–1999

 • Fond investeerib indeksitesse.
 • Aktsiariskiga investeeringute osakaal fondis väheneb aastatega. Aktsiaturud võivad tõusta ja langeda, aga noorena võid võtta suuremaid riske.
 • Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu.

Soovitame Sulle elutsüklifondi, sest:

 • oled sündinud aastal 1990 või hiljem ning mäletad, et kassettidele sai lindistada enda lemmiklugusid;
 • Sul on pensionini veel palju aastaid. Seetõttu saad valida suurema riskiga fondi, mis pakub ka paremat tootlust.
Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele EE3600109393 EUR 16.09.2016 92 471 768.44 EUR 1.09608 EUR 1.09608 EUR 1.09608 EUR 0.00054 EUR ( ); 470 000 osakut
Madalam risk Potensiaalselt madalam tootlus
Kõrgem risk Potensiaalselt suurem tootlus

Tulemuste tabel

  { "userId": "UNKNOWN", "token": "FC02CC431F7DB75B8F327AE1995A5372A33F931C5A38E804D72F6AEE815C4340995D937E4022D13A802E6AD0B2135F5E9970852740228A04B30841C4A3677D63A35DF7FC02CDC19457DE10EC5D0E0D66024366", "identifiers": { "SWEDPENSV1": { "name": "Swedbank Pensionifond V30", "identifier": "85B8C126656E94F70F1FBF8A7F6FAD77B18BF5135028A1B10968BE8A7F1CAC01B189F414512CA0C20F18BEFF7F1CAD03B6FAF5155128A1C20E69BEF87F68AD7CB0FEF460562AA1B10F6ABFF97E6FAD03B0FEF2645157A0C30F6ABE8A791EAD03B0FEF4155059A0C20E18BEFC7E6FAC00B08BF410565FA1B10F6AB88E7E6CAD77B18DF417505BA0C20E69BFFF7F63AD03B0FEF2625028A1B10E18BFFD7F63AD03B0FEF26485B8C0A4E031D53B3A2C8A4ECF05D989" } , "SWEDPENSV2": { "name": "Swedbank Pensionifond V60", "identifier": "9712B07DC91DA9AB2FAE292FB3172BF8A3218448FC5B9CED29D9282FB3642A8EA323854FFD5F9D9E2FA9285AB3642B8CA450844EFD5B9C9E2ED8285DB3102BF3A254853BFA599CED2FDB295CB2172B8CA254833FFD249D9F2FDB282FB5662B8CA254854EFC2A9D9E2EA92859B2172A8FA221854BFA2F9CED2FDB2E2BB2142BF8A327854CFC289D9E2ED8295AB31B2B8CA2548339FC5B9CED2EA92958B31B2B8CA254833F9712B1FF4C42E8671A9D1CEB037D5F06" } , "SWEDPENSV3": { "name": "Swedbank Pensionifond V100", "identifier": "A569BC378CDE373DC8CDEFAF34FEE72A915A8802B998027BCEBAEEAF348DE65C91588905B89C0308C8CAEEDA348DE75E962B8804B8980208C9BBEEDD34F9E721902F8971BF9A027BC8B8EFDC35FEE75E902F8F75B8E70309C8B8EEAF328FE75E902F8904B9E90308C9CAEED935FEE65D905A8901BFED027BC8B8E8AB35FDE72A915C8906B9EB0308C9BBEFDA34F2E75E902F8F73B998027BC9CAEFD834F2E75E902F8F75A569BDB5098176F1FDFEDA6B849493D4" } , "SWEDPENSV100": { "name": "Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)", "identifier": "FCCEB55E30EF365A6DCBC80391AEC958C8FD816B05A9031C6BBCC90391DDC82EC8FF806C04AD026F6DCCC97691DDC92CCF8C816D04A9036F6CBDC97191A9C953C988801803AB031C6DBEC87090AEC92CC988861C04D6026E6DBEC90397DFC92CC988806D05D8026F6CCCC97590AEC82FC9FD806803DE056A6BC8C90391DDCF28C8F8806C04DA036B6DCDC87090DEC859C9F7801805A9051E6DBEC90390AFC85BC9F7801805A90518FCCEB4DCB5B0779658F8FDC721C4BDA6" } , "HANSAP2S-K1": { "name": "Swedbanki pensionifond Konservatiivne", "identifier": "2A98EC9468D0EF5A92A80EFB1B86C3441EABD8A15D96DA1C94DF0FFB1BF5C2321EA9D9A65C92DB6F92AF0F8E1BF5C33019DAD8A75C96DA6F93DE0F891B81C34F1FDED9D25B94DA1C92DD0E881A86C3301FDEDFD65CE9DB6E92DD0FFB1DF7C3301FDED8AC5CE1DB1F92A80E8C1B83C5441FABDED05C92DC6B92DD0FFB1DF1C2401FAAD8A15DE1DA6F93AE0EF81A80C34F1FDED9D25B94DA1C92DD0E891A82C34F1FDED9D25B922A98ED16ED8FAE96A79B3B3FABECB7BA" } , "HANSAP2S-K2": { "name": "Swedbanki pensionifond 1960–69 sündinutele", "identifier": "9DBC7E7AA34F95058104D5575F763F27A98F4A4F9609A0438773D4575F053E51A98D4B48970DA1308103D4225F053F53AEFE4A499709A0308072D4255F713F2CA8FA4B3C900BA0438171D5245E763F53A8FA4D389776A1318171D45759073F53A8FA4A42977EA1408104D5205F733927A88F4C3E970DA6378171D45759013E23A88E4A4F967EA0308002D5545E703F2CA8FA4B3C900BA0438171D5255E723F2CA8FA4B3C900D9DBC7FF82610D4C8B437E093EF1C4BD8" } , "HANSAP2S-K3": { "name": "Swedbanki pensionifond 1970–79 sündinutele", "identifier": "89E9153F38FA7FC92D5B58476F5B04B8BDDA210A0DBC4A8F2B2C59476F2805CEBDD8200D0CB84BFC2D5C59326F2804CCBAAB210C0CBC4AFC2C2D59356F5C04B3BCAF20790BBE4A8F2D2E58346E5B04CCBCAF267D0CC34BFD2D2E5947692A04CCBCAF21070CCB4B8C2D5B58306F5E02B8BCDA277B0CB84CFA2D2E5947692C05BCBCDB210A0DCB4AFC2C5D58446E5D04B3BCAF20790BBE4A8F2D2E58356E5F04B3BCAF20790BB889E914BDBDA53E0418686D83DF317047" } , "HANSAP2S-K4": { "name": "Swedbanki pensionifond 1980–89 sündinutele", "identifier": "0F704A7BCE5A67863719CEC6A2AC89253B437E4EFB1C52C0316ECFC6A2DF88533B417F49FA1853B3371ECFB3A2DF89513C327E48FA1C52B3366FCFB4A2AB892E3A367F3DFD1E52C0376CCEB5A3AC89513A367939FA6353B2376CCFC6A4DD89513A367E43FA6B53C33719CEB1A2A98F253A43783FFA1854B2376CCFC6A4DB88213A427E4EFB6B52B3361FCEC5A3AA892E3A367F3DFD1E52C0376CCEB4A3A8892E3A367F3DFD180F704BF94B05264B022AFB0212C6FDDA" } , "SWEDPK90-99": { "name": "Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele", "identifier": "9B71D640BBBD959F03CA3B32DE4E75B9AF42E2758EFBA0D905BD3A32DE3D74CFAF40E3728FFFA1AA03CD3A47DE3D75CDA833E2738FFBA0AA02BC3A40DE4975B2AE37E30688F9A0D903BF3B41DF4E75CDAE37E5028F84A1AB03BF3A32D83F75CDAE37E3738E8AA1AA02CD3A44DF3973B2A841E4048884A6A603BF3A32D83974BDAE43E2758E8CA0AA02CC3B31DF4875B2AE37E30688F9A0D903BF3B40DF4A75B2AE37E30688FF9B71D7C23EE2D45236F90EF66E240146" } , "SWED2INDEX": { "name": "Swedbank Pensionifond Indeks", "identifier": "8DEE5E4521DD5E5F6C0A6C3B9258D3D4B9DD6A70149B6B196A7D6D3B922BD2A2B9DF6B77159F6A6A6C0D6D4E922BD3A0BEAC6A76159B6B6A6D7C6D49925FD3DFB8A86B0312996B196C7F6C489358D3A0B8A86D0715E46A6B6C7F6D3B9429D3A0B8A86B7614EA6A6A6D0D6B4F9354D2A3B9DA6A7014E56B196C7F6B3F935BD3D4B9DB6B7414E86A6A6D7C6C4E9254D3A0B8A86D01149B6B196D0D6C4C9254D3A0B8A86D078DEE5FC7A4821F92593959FF2232A72B" } } }

  Pertti Rahnel

  Portfellihaldur, Stockholm

  Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab, et passiivselt juhitud pensionifond on investeeritud kooskõlas globaalsete finantsturgude indeksitega ja elutsükli strateegiaga.

  Pensionifondi valitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS.

  Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele

  Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele edendab keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi, lähtudes investeeringute tegemisel ESG faktoritest, mis on kirjeldatud prospekti peatükis „Investeerimispoliitika“. Nende ESG faktorite järgimine on fondiinvesteeringute eeltingimuseks, s.t pensionifondi kõik investeeringud peavad pidevalt vastama nimetatud tingimustele. Fond välistab investeeringud, millega kaasnevad suured jätkusuutlikkusriskid, vastavalt fondivalitseja vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise põhimõtetele. Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele juhtimisel kasutatakse sise-eeskirjadega või portfellijuhtide eesmärkide seadmise teel paika pandud lähenemist jätkusuutlikkusele. Pensionifondi investeeringuid jälgitakse nii fondivalitseja enda poolt välja töötatud lahenduste abil kui ka välistelt teenusepakkujatelt (nt MSCI) ostetud andmete põhjal. Nii veendutakse, et fond ei investeeriks välistatud investeeringutesse või analüüsitakse ja hinnatakse investeeringute jätkusuutlikkust. Pensionifondi jätkusuutlikkuse parameetreid, nagu näiteks süsiniku jalajälg, mõõdetakse regulaarselt niivõrd, kuivõrd see on fondi investeeringute puhul võimalik ja vastavate andmete olemasolul.

  Kasulikud lingid

  Küsi nõu pensioni eriliinilt

  6 310 310 ja vali teemaks pension

  Swedbank logo

  Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

  Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

  Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

  Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

  Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

  С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

  С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

  Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

  From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

  It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

  Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

  Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

  Swedbank
  • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

  Oled internetipangast välja logitud!

  Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

  Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

  Parimate soovidega
  Swedbank