Aktiivselt juhitud fondid

K4 pensionifond – Aktsiastrateegia

 • Fondi varadest kuni 75% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.
 • Fondiosaku väärtus võib lühema aja jooksul ulatuslikult kõikuda.

K4 fond sobib kui:

 • Teie vanus on kuni 34 aastat.
 • Olete keskmisest kõrgema riskitaluvusega ja teadlik pensionikoguja.
 • Teie eesmärk on pensioniks kogutud raha võimalikult suur kasv pika perioodi (vähemalt 7–10 aastat) jooksul.
Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K4
ISIN  
EE3600103248
Valuuta
EUR
Asutatud
05.05.2009
Fondi maht (25.05.2017):
213 386 502.71 EUR
NAV 25.05.2017  
0.96159 EUR
Ost 25.05.2017  
0.96159 EUR
Müük 25.05.2017  
0.95197 EUR
Puhasväärtuse muutus  
0.00060 EUR (+0.06%);
Fondi liik  
Segafondid
Fondivalitseja osalus Fondis
2 070 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Pikaajaline tulemus 25.05.2017

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +12.34% +12.34%
3 aastat +6.40% +20.50%
5 aastat +7.17% +41.43%

Tulemuste tabel

 Lisa võrdlusesse

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2016 2015 2014 2013 2012
  Kogutootlus +5.70% +3.35% +7.46% +4.19% +12.73%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 7.53 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.97

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Investeerimistugi