Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Õigus- ja maksualane teave

Norra dividendide maksustamine alates 01.01.2019

Alates 1. jaanuarist 2019 kehtivate uute reeglite järgi kohaldatakse Norra ettevõtetest välisaktsionäridele väljamakstavate dividendide suhtes madalamat kinnipeetava tulumaksu määra kui 25%.

 • Kohustuslik maksumäär: 25%
 • Lepinguline maksumäär Eesti residentidele: 15%

Lepingulist maksumäära saab kohaldada, kui kliendil on Eesti maksuresidentsus ja klient esitab pangale allpool nimetatud nõuetele vastavad dokumendid.

Madalama maksumäära taotlemiseks peab klient pangale esitama nõutavad dokumendid hiljemalt kolm päeva enne ex-dividend kuupäeva.

Tea, et oled vastutav nõutavate dokumentide esitamise, samuti dokumentide õigsuse ja väärtpaberitega seotud maksude tasumise eest. Pank ei vastuta kahjude eest, mille on Sulle põhjustanud kohaldatud maksumäär või nõutavate dokumentide esitamata jätmine või nende dokumentide õigeks ajaks esitamata jätmine. Pank ei ole kohustatud Sulle madalama maksumäära taotlemiseks nõutavate dokumentide esitamist või ajakohastamist meelde tuletama.
 • Residentsustõend

  Väljastab maksuamet

  Residentsustõendil peab olema viidatud Eesti ja Norra vahelisele maksualasele kokkuleppele.

  Residentsustõend väljastatakse üksnes jooksva kalendriaasta kohta ning seetõttu tuleb residentsustõend esitada igal soodsama tulu maksumäära taotlemise aastal.


 • Dividendide saaja kinnitus dividendide tegelikuks kasusaajaks olemise kohta

  Lisatud dokumendi näidis. Dokument kehtib esmakordsest esitamisest kuni selle aluseks olevate tingimuste muutumiseni. Sellisel juhul peab klient esitama uue kinnituse.

Juriidilisel isikul on topelt maksustamise vältimise lepingu järgseks tulumaksumääraks vaja edastada Swedbankile järgnevad dokumendid:

Mis kinnitab dividendisaaja õigust soodsamale tulumaksumäärale.

Vastavasisulise kinnituse saamiseks peab klient esitama Norra maksuametile Soodsama tulumaksumäära- või maksuvabastuse taotluse aadressile:

Central Tax Office - Foreign Tax Affairs (SFU)
Skatteetaten
Postboks 9200 Grųnland
0134 Oslo
NORWAY

Juhime tähelepanu, et eelnimetatud vorm peab sisaldama residentsuse kinnitust maksuameti poolt ning saadud nõusolek kehtib kuni selle aluseks olevate tingimuste muutumiseni. Sellisel juhul peab klient esitama uue kinnituse.

Väljastab maksuamet

Residentsustõendil peab olema viidatud Eesti ja Norra vahelisele maksualasele kokkuleppele.

Residentsustõend väljastatakse üksnes jooksva kalendriaasta kohta ning seetõttu tuleb residentsustõend esitada igal soodsama tulu maksumäära taotlemise aastal.

Lisatud dokumendi näidis. Dokument kehtib esmakordsest esitamisest kuni selle aluseks olevate tingimuste muutumiseni. Sellisel juhul peab klient esitama uue kinnituse.

Kui Nõusoleku alusel on rakendatud maksuvabastus (0%), siis kehtib Nõusolek kolm aastat alates esmakordsest väljastamisest või kuni selle aluseks olevate tingimuste muutumiseni. Klient peab esitama järgneva kinnituse iga kolme aasta järel alates esmakordse nõusoleku saamisest.

Kinnitus tuleb esitada enne kolme aasta möödumist esmakordse Nõusoleku kuupäevast.

 1. Taotle Norra maksuameti nõusolek Soodsamaks tulumaksumääraks või maksuvabastuseks.
 2. Taotle residentsustõend kohalikult maksuametilt jooksva kalendriaasta kohta.
 3. Täida tegeliku kasusaaja kinnitus Dividendide saaja kinnitus dividendi tegelikuks kasusaajaks olemise kohta.
 4. Kogu kokku kõik saadud dokumendid ja esitada need pangale enne dividendikuupäeva.
 5. Esita igal järgmisel kalendriaastal uus residentsustõend kohalikult maksuametilt.
 • Nõutavaid dokumente saab pangale esitada alates 01.01.2019.
 • Dokumente saab pangale esitada kalendriaasta vältel enne dividendikuupäeva.
 • Kui nõutavaid dokumente ei ole pangale esitatud enne dividendikuupäeva, makstakse dividendid välja kohustusliku maksumääraga (25%).
 • Residentsustõend (väljastab maksuamet) tuleb esitada alates 2019. aastast ning seda tuleb uuendada igal aastal, sest see väljastatakse üksnes jooksva kalendriaasta kohta. Kui dividendikuupäev on kolmandas kvartalis, võib residentsustõendi esitada nt suvel.
 • Üldine teave kinnipeetava tulumaksu madalama määra taotlemiseks vajalike dokumentide nõuete kohta.

Vajalike dokumentide pangale esitamise sammud:

Dokumendi esitamiseks vali internetipanga menüüst: Igapäevapangandus → Dokumentide haldus → Dokumendi laadimine.

Juriidiline isik saab dokumendid üles laadida ärikliendi internetipangas.

Klõpsa nupul "Laadige uus dokument üles".

Vali Tüüp → Investeerimislepingud

Alltüüp tuleb valida üleslaaditava dokumendi alusel. Iga dokument laetakse eraldi konkreetse alamtüübi alla. Sulle on nähtavad ainult asjakohased valikud.

Palun veendu, et oled esitanud kõik vajalikud dokumendid.

Kõik pangale esitatud dokumendid tuleb allkirjastada käsitsi (soovitatavalt sinise pastapliiatsiga). Käsitsi allkirjastatud dokument tuleb skaneerida ja üles laadida.

Dokumendid kehtivad kuni nende aluseks olevate tingimuste muutumiseni, millisel juhul tuleb Sul esitada uued dokumendid ning teavitada panka.

Soome dividendide maksustamine alates 01.01.2021

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtivate uute reeglite järgi kohaldatakse Soome ettevõtetest välisaktsionäridele väljamakstavate dividendide suhtes 30/20 protsendist* madalamat kinnipeetava maksu määra.

Tähelepanu! Madalamat kinnipeetava maksu määra ei ole võimalik taotleda nendele Soome väärtpaberitele, millega kaubeldakse muudel turgudel peale Soome.

* Seadusjärgsed määrad Soomes:

 • Eraisikute puhul: 30%
 • Juriidiliste isikute puhul: 20%
 • Lepinguline maksumäär Eesti residentidele: 15%

Lepingulist maksumäära saab kohaldada, kui Sul on Eesti maksuresidentsus ja esitad pangale allpool nimetatud nõuetele vastavad dokumendid.

Madalama maksumäära taotlemiseks tuleb Sul pangale esitada nõutavad dokumendid hiljemalt kolm päeva enne ex-dividend kuupäeva.

Tea, et oled vastutav nõutavate dokumentide esitamise, samuti dokumentide õigsuse ja väärtpaberitega seotud maksude tasumise eest. Pank ei vastuta kahjude eest, mille on Sulle põhjustanud kohaldatud maksumäär või nõutavate dokumentide esitamata jätmine või nende dokumentide õigeks ajaks esitamata jätmine. Pank ei ole kohustatud Sulle madalama maksumäära taotlemiseks nõutavate dokumentide esitamist või ajakohastamist meelde tuletama.
 • Kui oled Soome maksuresident, veendu, et oled Swedbankile esitanud oma Soome maksukohustuslasena registreerimise numbri.
 • Kui Su andmed (nimi, isikukood, aadress, Soome maksukohustuslasena registreerimise number) on tuvastatavad, kohaldatakse Sulle 25,5% kinnipeetava maksu määra.
 • Kui Swedbankil ei ole kõiki asjakohaseid andmeid, kohaldatakse Sulle 50% kinnipeetava maksu määra.
 • Residentsustõend

  Residentsustõend kehtib üksnes jooksval kalendriaastal ning seetõttu tuleb residentsustõend esitada igal soodsama tulumaksumäära taotlemise aastal.

  Tõendi väljastab kohalik maksuamet.

  Tõend peab viitama Eesti ja Soome vahelisele maksualasele kokkuleppele.

  NB! Kohaliku maksuameti väljastatud tõend peab olema käsitsi allkirjastatud ja skannitud. Digiallkirjastatud dokument ei vasta Soome maksuameti nõuetele.


 • Dividendide saaja kinnitus dividendi tegelikuks kasusaajaks olemise kohta

  Dokumendi näidis. See dokument kehtib esmakordsest esitamisest kuni selle aluseks olevate tingimuste muutumiseni. Sellisel juhul tuleb Sul esitada uus kinnitus.

 • Nõutavaid dokumente saad pangale esitada alates 01.01.2021.
 • Dokumente on võimalik pangale esitada aasta jooksul enne dividendikuupäeva. Näiteks, kui dividendikuupäev on kolmandas kvartalis, võib residentsustõendi esitada suvel.
 • Esitatud dokumendid tuleb originaalkujul alles hoida kuni andmete muutumiseni.
 • Kui tegeliku kasusaaja kohta ei ole makse tegemise ajal andmeid, kohaldatakse 35% maksumäära.
 • Residentsustõend (väljastab kohalik maksuamet) tuleb esitada alates 2021. aastast ning seda tuleb uuendada igal aastal, sest see kehtib ainult käesoleval kalendriaastal.

Vajalike dokumentide pangale esitamise sammud:

Dokumendi esitamiseks vali internetipanga menüüst: Igapäevapangandus → Dokumentide haldus → Dokumendi laadimine.

Juriidiline isik saab dokumendid üles laadida ärikliendi internetipangas.

Klõpsa nupul "Laadige uus dokument üles".

Vali Tüüp → Investeerimislepingud

Alltüüp tuleb valida üleslaaditava dokumendi alusel. Iga dokument laetakse eraldi konkreetse alamtüübi alla. Sulle on nähtavad ainult asjakohased valikud.

Palun veendu, et oled esitanud kõik vajalikud dokumendid.

Kõik pangale esitatud dokumendid tuleb allkirjastada käsitsi (soovitatavalt sinise pastapliiatsiga). Käsitsi allkirjastatud dokument tuleb skaneerida ja üles laadida.

Dokumendid kehtivad kuni nende aluseks olevate tingimuste muutumiseni, millisel juhul tuleb Sul esitada uued dokumendid ning teavitada panka.

Rootsi dividendide maksustamine

Rootsi ettevõtete välisaktsionäridele kohaldatakse järgmist:

 • standardne maksumäär 30% või
 • soodsam maksumäär 15% Eesti residentidele.

Pane tähele, et soodsamat maksumäära (15%) kohaldatakse ainult Rootsi ettevõtete aktsiate puhul, mis on ostetud Stockholmi börsilt. Soodsam maksumäär kohaldatakse vastavalt kliendi residentsusele ning Sina selleks midagi tegema ei pea.

Soodsamat maksumäära ei ole võimalik taotleda nende Rootsis registreeritud ettevõtete väärtpaberite puhul, millega kaubeldakse muudel börsidel kui Rootsis.

 • Alates 1. septembrist 2022 ei saa Swedbank kohaldada soodsamat maksumäära Rootsi ettevõtete poolt väljamakstud dividendidele, mis on ostetud Helsingi börsilt Soomes. Nende väärtpaberite puhul kohaldatakse standardne maksumäär 30%.

Käesolevat teavet ei tohi pidada investeerimissoovituseks või -nõuandeks ega üleskutseks osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Pank ei osuta maksu- ega õigusnõustamisteenuseid.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud!

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank