Tähtajaline hoius

Hea võimalus vaba raha riskivabalt hoiustada

 • Kui avate hoiuse internetipangas, on intressimäär kuni 0,02% võrra kõrgem.
 • Hoiustada saab kahest päevast kuni viie aastani.
 • Hoiuse lõppedes saate hoiust pikendada või valida kohe hoiuse avamisel
  automaatse pikenemise.
Avan hoiuse

Hoiusekalkulaator

Hoiuse omadused

 • Tähtajalise hoiuse saate avada nii eurodes kui ka välisvaluutas.
 • Eurodes hoiustele, mis on sõlmitud internetipangas, kehtib kuni 0,02% võrra kõrgem intressimäär, kui kontoris avatud hoiusel. Tähtajalisest e-hoiusest lähemalt.
 • Tähtajalisele hoiusele ei saa hoiutähtajal juurdemakseid teha.
 • Hoiuse saab vajaduse korral igal ajal katkestada, kuid siis ei maksa pank hoiustatud aja eest Teile intressi. Hoiusumma laekub Teie kontole kohe pärast hoiuse katkestamist.

Automaatne pikenemine

Lepingut sõlmides on Teil võimalus valida hoiuse automaatne pikendamine. Sellisel juhul pikeneb hoius automaatselt hoiuperioodi lõppkuupäeval sama pikkusega hoiuperioodiks pikendamise hetkel kehtiva intressimääraga.

Saate valida kas:

 • hoius pikeneb koos teenitud intressiga ehk viimase hoiuperioodi eest arvestatud intress lisandub hoiusummale või
 • pikeneb ainult hoiusumma ning juba teenitud intress kantakse Teie arvelduskontole.

Internetipangas enne 4.09.2008 avatud tähtajalisele hoiusele, mis hoiutähtaja lõppedes automaatselt pikeneb, ei arvestata edaspidi hetkel kehtivat e-hoiuse intressimäära, vaid hoius pikendatakse hetkel kehtiva tavalise tähtajalise hoiuse intressimääraga.

Selleks et tagada oma hoiusele parim intressimäär, soovitame Teil hoiuse automaatsest pikenemisest loobuda ning hoiutähtaja lõppedes sõlmida internetipangas uus, tähtajalise e-hoiuse leping. Kehtiva hoiuse automaatsest pikenemisest saate internetipangas loobuda kogu hoiutähtaja vältel.

Hoiuse intressid

Hoiusummalt arvestatud intress kantakse Teie kontole kas iga kuu või hoiutähtaja lõpus – nii, kuidas ise soovite. Tähtaega hakatakse arvestama hoiusumma laekumise päevast hoiukontole.

Tähtajalise hoiuse intressimäärad

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Lepingu kehtivuse ajal ei ole võimalik intressi maksmise viisi muuta. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel pank jooksva hoiuperioodi eest intressi ei maksa. Kui olete valinud igakuise intressimaksega hoiuse, arvestab pank juba väljamakstud intressisumma hoiusummast maha.

Hoiuse hüvitamine

Hoius on tagatud Tagatisfondi määratud summa ulatuses. Hoiused hüvitatakse 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Tagatisfondi seaduse järgi on hoiuseks ka arvelduskonto.

Tagatisfondist lähemalt

Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimustega
ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.