Tähtajaline hoius

Hea võimalus vaba raha riskivabalt hoiustada

 • Kui avate hoiuse internetipangas, on intressimäär kuni 0,02% võrra kõrgem.
 • Hoiustada saab kahest päevast kuni viie aastani.
 • Hoiuse lõppedes saate hoiust pikendada või valida kohe hoiuse avamisel
  automaatse pikenemise.
Avan hoiuse

Hoiusekalkulaator

Hoiuse omadused

 • Tähtajalise hoiuse saate avada nii eurodes kui ka välisvaluutas.
 • Eurodes hoiustele, mis on sõlmitud internetipangas, kehtib kuni 0,02% võrra kõrgem intressimäär, kui kontoris avatud hoiusel. Tähtajalisest e-hoiusest lähemalt.
 • Tähtajalisele hoiusele ei saa hoiutähtajal juurdemakseid teha.
 • Hoiuse saab vajaduse korral igal ajal katkestada, kuid siis ei maksa pank hoiustatud aja eest Teile intressi. Hoiusumma laekub Teie kontole kohe pärast hoiuse katkestamist.

Automaatne pikenemine

Lepingut sõlmides on Teil võimalus valida hoiuse automaatne pikendamine. Sellisel juhul pikeneb hoius automaatselt hoiuperioodi lõppkuupäeval sama pikkusega hoiuperioodiks pikendamise hetkel kehtiva intressimääraga.

Saate valida kas:

 • hoius pikeneb koos teenitud intressiga ehk viimase hoiuperioodi eest arvestatud intress lisandub hoiusummale või
 • pikeneb ainult hoiusumma ning juba teenitud intress kantakse Teie arvelduskontole.

Hoiuse intressid

Hoiusummalt arvestatud intress kantakse Teie kontole kas iga kuu või hoiutähtaja lõpus – nii, kuidas ise soovite. Tähtaega hakatakse arvestama hoiusumma laekumise päevast hoiukontole.

Tähtajalise hoiuse intressimäärad

Maksustamine

 • Alates 01.01.2018 maksustatakse kõikide hoiuste (sh arvelduskonto) väljamakstavad intressid tulumaksuga. Maksustamine puudutab eraisikutest Eesti residente.
 • Pank peab tulumaksu kinni ja see kantakse Maksu- ja Tolliametile. Kliendi tuludeklaratsioonil kajastub kinnipeetud tulumaks automaatselt.
 • Hoiuse ennetähtaegsel katkestamisel kanname kliendile eelnevalt kinnipeetud tulumaksu tagasi.

Hoiuse ennetähtaegne lõpetamine

Hoiuse ennetähtaegsel lõpetamisel pank jooksva hoiuperioodi eest intressi ei maksa. Kui olete valinud igakuise intressimaksega hoiuse, arvestab pank juba väljamakstud intressisumma hoiusummast maha. Juba kinnipeetud tulumaks kantakse hoiuse katkestamisel kliendile automaatselt tagasi.


Hoiuse hüvitamine

Hoius on tagatud Tagatisfondi määratud summa ulatuses. Hoiused hüvitatakse 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

Tagatisfondist lähemalt


Tingimused