Koolifond +

Hea õppeedukuse korral on Koolifond ja Koolifond+ haldustasu soodsam
Kui lapsel on õppeaasta lõputunnistusel vaid viied või nende seas ka üks neli, esitage tunnistus ja lepingu number lähimasse Swedbanki esindusse või saatke need e-posti aadressil investeerimistugi@swedbank.ee ning me vähendame lepingu haldustasu 25% võrra. Arvesse lähevad ka käitumise ja hoolsuse hinne. Soodustus kehtib alates lõputunnistuse esitamisest kuni järgneva aasta 31. juulini.

Kindlusta oma lapse tulevik Koolifond+ abil

Kvaliteetse hariduse ja iseseisva elu alguseks vajab iga noor stardiraha. Just Koolifond+ tagab selle, et kulud ei taba Sind ootamatult. Kogu lapsele raha, et katta järgmisi põhikulutusi:

 • Iseseisva elu alustamine
 • Õpingutega seotud kulud
 • Reisimine
 • Hobid
Sõlmige leping

Koolifond+ kalkulaator

Lapse vanus (täna):
Lepingu lõppedes:
Arvuta

Positiivne prognoos

Nullmäära prognoos

Negatiivne prognoos

Prognoositud väljamakse lepingu lõppedes:

(Lepingu reserv)

(Garantiiväärtus )

(Garantiiväärtus)

Sissemaksed kokku:

Prognoositud kogumisreservi väärtus lepingu lõppedesdes:

Oodatav alusvara tootlus
Aktsiad: 7% 0% -7%
Keskmise tähtajaga võlakirjad (5-7 aastat): 4% 0% -4%
Lühikese tähtajaga võlakirjad (1-3 aastat): 2% 0% -2%
  Vaata positiivse prognoosi arvutusi lähemalt Vaata nullmäära prognoosi arvutusi lähemalt Vaata negatiivse prognoosi arvutusi lähemalt

Kalkulaatori arvutuste tulemusel kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtusele. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et lepingu alusvara moodustavate finantsinstrumentide väärtus võib lepingu kehtivuse perioodil kasvada või kahaneda ning vastavalt võib kasvada või kahaneda ka lepingu alusvara väärtus.

Mis on Koolifond+?

Koolifond+ on elukindlustusleping, kus sissemaksed paigutatakse fondidesse. Koolifond+ fondivalik muutub automaatselt sõltuvalt sellest, kui kaua on aega jäänud kogumise lõpuni. Seega ei pea Teie ise Koolifond+ valitud fondide ja nende muutmise pärast muretsema – selle eest hoolitseme meie.
Investeeringute muutumine ajas

Paindlikud maksed

Regulaarselt tehtavad maksed on soodsaim ja kindlaim viis lapse stardiraha kasvatamiseks. Koolifond+ sissemaksetelt ei võeta sisenemistasu ega muid tehingutasusid. E-arve püsimakse lepinguga tasudes ei lisandu ka maksekorralduse teenustasu. Sissemakseid lepingusse saavad peale Teie teha ka teised, näiteks vanavanemad ja onud-tädid püsimaksetena või ühekordse maksena lapse sünnipäevaks või muuks puhuks.

Garantii

Koolifond+ lepingu unikaalsuseks on garantii, mis tagab, et kui Koolifond+ investeeringud on kaotanud enamuse oma väärtusest, saab laps lepingu perioodi lõpus kätte lepingusse sissemakstud summad, millest on maha arvatud vaid lepingu tasud.
Vaata näiteid

Hea õppeedukuse soodustus

Sõltuvalt lapse õppeedukusest võib Koolifond+ kogumine olla oluliselt soodsam. Kui lapse õppeaasta lõputunnistusel on vaid viied või nende seas ka üks neli, vähendame Koolifond+ haldustasu järgmiseks õppeaastaks 25%. Arvesse lähevad ka käitumise ja hoolsuse hinne. Soodustuse saamiseks tuleb tunnistusega minna lähimasse Swedbanki kontorisse.

Kellele sobib?

Koolifond+ sobib klientidele, kes kõrgema tootluse saavutamiseks on valmis võtma kogumisperioodi jooksul suuremaid riske.

Koolifond+ ei sobi klientidele, kelle riskitaluvus on väga madal. Samuti tuleks tõsiselt kaaluda lepingu sõlmimise mõttekust, kui kogumisperiood on väga lühike.
Hinnake oma riskitaluvust

Hea ülevaade kogumisest internetipangas

Põhjalik info Teie Koolifond+ lepingu kohta on olemas internetipangas, kus on võimalik jälgida tootlust ja teha muudatusi. Kui soovite, saate ka lapsele anda õigused fondi käekäiku internetipangas jälgida. Küsimuste korral saate vastused kiirelt investeerimistoe telefonilt 613 1606 (tööpäeviti 8.30–18.00). Investeerimistugi on Teile abiks ka siis, kui tahate Koolifond+ lepingut muuta.

Lepingu lõppedes makstakse kogunenud stardikapital lapsele

Kui Koolifond+ lepingus kokkulepitud kogumisperiood lõpeb, esitab soodustatud isik ehk laps, kelle jaoks raha on kogutud, Swedbank Life Insurance’ile oma isikut tõendava dokumendi, raha väljamaksmise avalduse ja poliisi. Lepingu lõpptähtpäeval väljamakstav summa on suurim kahest, kas reserviväärtus (investeeringute turuväärtus, millest on mahaarvestatud lepingu tasud) või garantiiväärtus (lepingusse teostatud sissemaksed, millest on mahaarvestatud lepingu tasud). Lepingu ennetähtaegse katkestamise korral ei kehti garantii sissemakstud summadele.

Lepinguperioodi jooksul võib fondide väärtus muutuda

Koolifond+ on investeerimisriskiga elukindlustusleping, mille investeerimisrisk on kindlustusvõtja kanda. Investeerimisrisk tähendab seda, et kindlustusvõtja kindlustuslepingusse tehtud sissemaksetest saadav tulu või ka kulu sõltub kindlustuslepingu alusvara käekäigust ja selle turuhindade muutusest. Lepinguperioodi jooksul võib fondide väärtus kahaneda või kasvada.

Kui Teie elutee peaks katkema, maksab Koolifond+ kokkulepitud summa kindlustusandja

Koolifond+ raha kogumine annab Teile turvatunde, et isegi juhul, kui Teid ei ole, saab laps lepingu lõppemisel raha, millega alustada iseseisvat elu või õpinguid. Kindlustusvõtja surma korral teeb lepingu lõpuni jäävad sissemaksed kindlustusselts, tagades sellega, et lapsele vajalik raha oleks plaanitud ulatuses igal juhul olemas.

Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimuste ja hinnakirjaga ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Koolifond+ pakub Swedbank Life Insurance SE.

 • Miks on regulaarne kogumine Koolifond+ lepingusse hea?

  Regulaarne säästmine vähendab oluliselt nn vale ajastuse riski osta suurema summa eest osakuid siis, kui osakuhinnad pole soodsad. Ka kogenud investoritel on väga raske tabada soodsaimat hetke fondi sisenemiseks ehk leida hetk, mil fondiosakute hinnad on madalaimad. Regulaarse investeerimise korral saate võimaluse osta fondiosakuid nii turu kõrg- kui ka madalhetkedel, mis muudab keskmise ostuhinna üldjuhul soodsamaks kui ühekordseid paigutusi tehes. See aitab ka paremini vastu pidada fondiosakute hinnalangusele.
 • Kas ma saan ise investeeringu jaotust aktsiate ja võlakirjade vahel muuta?

  Teie ise seda jaotust muuta ei saa. Raha Koolifond+ kogumise ajal muudetakse aktsia- ja võlakirjafondide osakaalu automaatselt vastavalt lepingu lõpuni jäänud ajale. Lepingu alguses on investeeringud suunatud rohkem aktsiafondidesse ja lepingu lõppedes rohkem võlakirjafondidesse.
 • Kuidas saab lepingut lõpetada ja millised on lepingu lõpetamise kulud?

  Koolifond+ lepingut on võimalik lõpetada kontoris või internetipangas. Internetipangas lepingu lõpetamiseks tuleb esmalt võtta ühendust investeerimistoega telefonil 613 1606 või aadressil investeerimistugi@swedbank.ee. Lepingu lõpetamisel tuleb maksta teenustasu – 1% väljamakselt, kuid mitte vähem kui 20 eurot, kui lõpetamise avaldus esitatakse enne viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest. Lapse 18. eluaasta täitumisel ja kui leping on jõus olnud vähemalt viis aastat, lõpetamise teenustasu ei võeta.
  Lepingu ennetähtaegse katkestamise korral makstakse välja fondiosakute turuväärtus, st garantii siis ei kehti.
 • Kui ma ei soovi Koolifond+ lepingusse enam regulaarselt raha paigutada, siis mida ma tegema pean?

  Regulaarset maksegraafikut on võimalik lõpetada interneti teel, kui avate Koolifond+ lepingu internetipangas. Selleks valige menüüst Vara- ja elukindlustus -> Minu lepingud -> Koolifond+ -> Muudatused -> Makseviisi muutmine. Regulaarsete maksete lõpetamisel on Teil võimalik lepingusse suunata vabalt valitud summasid just siis, kui ise seda soovite.
 • Mida ma ise kogumise jooksul jälgima peaksin? Kas pean midagi selle aja jooksul muutma?

  Oluline on jälgida, et paigutused lapse stardiraha kogumiseks vastaksid Teie eesmärkidele. Kas kogute lapsele stardiraha teatud kraadi omandamiseks (nt magistrikraad) või iseseisva elu alustamiseks (nt eluasemelaenu sissemakseks või üürirahaks)? Hinnates, kui palju võiks antud eesmärgi täitmiseks vahendeid vaja minna, saab Koolifond+ kalkulaatoriga läbi proovida erinevaid prognoose.
 • Mis saab siis, kui mind enam lapse kõrval ei ole?

  Koolifond+ lepingus on soodustatud isikuks märgitud laps ning lepingu alusel kogutud vara ei kuulu pärandvara hulka. See tähendab, et kui lepingu sõlmijal on ka teisi pärijaid, siis nendele ei tehta Koolifond+ lepingust väljamakseid üldise pärimiskorra järgi ning raha makstakse lepingu lõppedes ainult lapsele, kellele on leping sõlmitud. Kindlustusvõtja surma korral tasub lepingu sissemaksed kindlustusselts, tagades sellega, et lõpptähtpäeva saabudes oleks lapsel Teie plaanitud ulatuses vajalik raha olemas.
 • Kas Koolifond+ lepinguga on võimalik ka oma elu kindlustada?

  Kuna Koolifond+ lepingu eesmärk on siiski lapsele stardiraha kogumine, ei sobi see tavaliseks elukindlustuseks. Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusandja iga lepingu lõpuni jääva kuu eest varem kokkulepitud summa. Antud kaitse suurus tagab lapsele regulaarsed sissemaksed ka siis, kui Teie elutee peaks ootamatult katkema.
  Kui soovite oma perele pakkuda suuremat turvatunnet elukindlustuse näol, soovitame valida sobiv lahendus Swedbanki pakutavate kindlustusvõimaluste seast: Elukindlustus Pluss, laenukindlustus või elukindlusus. Nende kohta saate lähemalt lugeda internetipangast teema „Vara- ja elukindlustus” alt.
 • Kuidas ma tean, et antud leping sobib minu kogumiseesmärkide täitmiseks?

  Koolifond+ paigutatud raha investeeritakse fondidesse, mille tootlus pole garanteeritud. Seetõttu on oluline enne Koolifond+ sõlmimist hinnata teenuse ja alusvara sobivust Teie riskitaluvusele. Riskitaluvust saate hinnata enne lepingu sõlmimist, kuid samuti saate seda teha igal ajahetkel siin.
 • Kuidas erineb Koolifond+ varasemast Koolifondist?

  • Aktsia- ja võlakirjafondide osakaalu muudetakse lepingu jooksul vastavalt lepingu lõpuni jäänud ajale. Kui lepingu sõlmimisel on paigutatud investeeringud enamjaolt kõrgema riski ja oodatava tootlusega varadesse, siis aastatega suurendatakse järk-järgult konservatiivsete varaklasside osakaalu, kuni need moodustavad lepingu lõppedes enamuse.
  • Erinevalt varasematest lepingutest ei paku me laia valikut fonde koos sellest tuleneva võimalusega valida endale suurem risk, kui seda teadvustatakse.
  • Lisasime garantii, mis tagab, et kui lepingu alusvara on kaotanud suure osa oma väärtusest, saab laps lepingu lõppedes kätte lepingusse sissemakstud raha, millest on maha arvatud vaid lepingu tasud. Loe lähemalt siit.
 • Mida peaksin tegema, kui mul on varasem Koolifond?

  Meie soovitame Teil täita Swedbanki riskiküsimustik, võrrelda vastust Teie valitud investeerimisstrateegia ja teenusega ning vajaduse korral teha muudatused.
  Kliendid, kes on valinud laiema valiku fondide seast nn individuaalse portfelli, kuid kes eelistavad pigem juhitud lahendusi, peaksid hindama olemasoleva lahenduse sobivust.
  Senistel klientidel on soovi korral võimalik uuendada valitud tootetingimusi tervikuna ning jätkata kogumist uuendatud Koolifond+. Tingimuste muutmine on sõlmimistasuta.
  Lisainfo saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole numbril 613 1606 või aadressil investeerimistugi@swedbank.ee.

Küsige nõu

Nimi:*
E-post: *
Telefon:
Küsimus: