Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Koolifond+

Kas tead, kui palju raha vajab Sinu laps iseseisva elu alustamiseks?

 • Üliõpilasel kulub elamiseks keskmiselt 541 € kuus.
 • Lähedaste igakuist rahalist abi vajab üle poole tudengitest.
 • Rahapuudust on kogenud 40% noortest.
 • Uus! Kiusamisvastane teenus* aitab toetada peret ja lapsi kiusamisjuhtumite korral.

Lisaks aitab kiusamisvastane teenus* toetada peret ja lapsi kiusamisjuhtumite korral.

* Teenust pakub Fonds Plecs.

Lepingu periood peab olema vähemalt 5 aastat. Lisan ühekordse sissemakse  Sul on võimalik teha igal ajal ka ühekordseid sissemakseid. Näiteks saad teha esimese ühekordse sissemakse juba lepingu sõlmimisel. Eemaldan ühekordse sissemakse  Sul on võimalik teha igal ajal ka ühekordseid sissemakseid. Näiteks saad teha esimese ühekordse sissemakse juba lepingu sõlmimisel.

Tutvu erinevate stsenaariumitega, et näha, palju võid sissemaksete abil koguda Kalkulaatori arvutuste tulemusel kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtustel. Juhime tähelepanu asjaolule, et lepingu alusvara moodustavate finantsinstrumentide väärtus võib lepingu kehtivuse perioodil nii kasvada kui kahaneda ning vastavalt võib kasvada või kahaneda ka lepingu alusvara väärtus. Kalkulaator kasutab näitajaid ja arvutusloogikat (plaanitud kindlustusmakse suurus, kogumisperioodi pikkus, eeldatav tootlus ja selle stsenaariumid), mis erinevad oluliselt kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabele esitatud nõuetest. Kindlustustoote valimisel tutvu toote Põhiteabedokumendiga Põhiteabedokumendiga.

 • 0
 • 0
 • 0

Maksete ja teenustasude graafik

Kalkulaatoris kuvatud tulemused ei ole garanteeritud ning tegemist on ainult illustreeriva näitega, mis on loodud kalkulaatorisse sisestatud väärtuste põhjal.
Koolifond+ on investeerimisriskiga elukindlustus, mis tähendab, et kogumisreserv sõltub selle alusvara väärtusest, mis omakorda võib aja jooksul kas suureneda või väheneda. Juhul kui Sinu investeeringute tootlus on lepingu lõppedes negatiivne, makstakse Sulle välja garanteeritud väljamakse summa, millelt on maha arvatud lepingutasud. Enne lepingu sõlmimist tutvu põhiteabedokumendi, lepingu tingimuste ja hinnakirjaga meie kodulehel www.swedbank.ee. Teenusepakkuja on Swedbank Life Insurance SE ja kindlustusteenuse vahendaja on Swedbank AS.

Positiivne stsenaarium

Lepinguaasta Maksete kogusumma Riskitasu Riskitasu on tasu kindlustuskaitse eest. See tähendab, et kindlustusandjal on kohustus Sinu surma korral jätkata sissemakseid. Riskitasu aluseks on kindlustatud kuumakse suurus, mis arvutatakse vastavalt hinnakirjale. Muud tasud Haldustasu kasutatakse Sinu lepingu elutsüklipõhise investeeringu haldamiseks. Garantiitasu kaitseb lepingut negatiivsete investeerimistulemuste eest. Tasud arvutatakse vastavalt hinnakirjale. Hinnanguline kogumisreservi väärtus Tegemist on kogumisreservi hinnangulise (prognoositud) väärtusega lepinguaasta lõpus, mis arvutatakse prognoositud intressimäärade ja eespool määratud maksete alusel.
Kogumisreservi tegelik väärtus sõltub varade tegelikest investeerimistulemustest. Investeerimistulemused ei ole garanteeritud, kuna need sõltuvad tulust, mida alusvara lepinguperioodi jooksul finantsturgudelt teenib. Summast on maha arvestatud lepingutasud.

Kalkulaatoris kuvatud tulemused ei ole garanteeritud ning tegemist on ainult illustreeriva näitega, mis on loodud kalkulaatorisse sisestatud väärtuste põhjal.
Koolifond+ on investeerimisriskiga elukindlustus, mis tähendab, et kogumisreserv sõltub selle alusvara väärtusest, mis omakorda võib aja jooksul kas suureneda või väheneda. Juhul kui Sinu investeeringute tootlus on lepingu lõppedes negatiivne, makstakse Sulle välja garanteeritud väljamakse summa, millelt on maha arvatud lepingutasud. Enne lepingu sõlmimist tutvu põhiteabedokumendi, lepingu tingimuste ja hinnakirjaga meie kodulehel www.swedbank.ee. Teenusepakkuja on Swedbank Life Insurance SE ja kindlustusteenuse vahendaja on Swedbank AS.

Sobivusküsimustiku aruande põhjal ei soovita me Sulle seda teenust. Tuginedes Sinu vastustele jaotises „Teadmised ja kogemused“ ei ole valitud teenus Sinu vajaduste ja eesmärkide puhul asjakohane. Enne lepingu sõlmimist soovitame Sul tutvuda oma sobivusküsimustiku aruandega ning valida sealt just Sulle soovitatud teenus.

Heaks hariduseks ja iseseisva elu alustamiseks vajab iga noor stardiraha.

Regulaarsete sissemaksetega koguneb fondi arvestatav summa.

Võid teenida lisa, kui investeeringu väärtus kasvab. Tegemist on investeerimisriskiga elukindlustuslepinguga.

Koolifond+ sobib Sulle, kui:

 • plaanid koguda rohkem kui 5 aastat;
 • tahad koguda kindla summa, tehes lapse 18–21-aastaseks saamiseni regulaarseid sissemakseid;
 • oled kuni 55-aastane (k.a) lapsega seotud isik (pereliige, ristivanem jne).

Koolifond+ on hea kogumislahendus, sest:

 • Sina teed fondi sissemakseid ja meie hoolitseme investeeringute eest;
 • investeerimisstrateegia eesmärk on kasvatada kogutud raha;

  Lepingu alguses investeeritakse raha kõrgema riskiga instrumentidesse, et oleks võimalus rohkem teenida.

  Lepingu lõpu poole investeeritakse summad väiksema riskiga varadesse, tagades kogutud summale kindlama seljataguse.

 • sissemaksed on kogumisperioodi lõpus garantiisumma ulatuses kindlustatud; See tähendab, et kui investeeringu tootlus on lepingu lõppemise ajal negatiivne, saad kätte garanteeritud summa ehk sissemaksete summa, millest on maha arvestatud lepingutasud. Garantii ei kehti, kui lõpetad lepingu enne kogumisperioodi lõppu.
 • annad lapsele rahalise kindlustunde – Sinu elu on kindlustatud;

  Sinu surma korral teeb Koolifond+-i järelejäänud sissemaksed Sinu eest Swedbank Life Insurance SE.

  Järelejäänud sissemaksete summa arvutatakse järgmiselt: igakuine kindlustusmakse (maksimaalselt 100 €) korrutatakse lepingu lõppemiseni jäänud täiskuude arvuga.

 • sissemaksed on paindlikud ja saad summa ise valida;
 • ka teised, näiteks sugulased, saavad teha lisasissemakseid lapse fondi. Laadi alla kingivautšer ja vaata, kuidas makset teha;
 • lepingut saad ise internetipangas mugavalt jälgida ja muuta.

Koolifond+ sissemaksed investeerime väärtpaberitesse. Nende valik on fikseeritud ja muutub vastavalt sellele, kui palju on aega jäänud lepingu lõpuni.

 • Lepingu alguses investeerime rohkem aktsiafondidesse, mis annavad võimaluse teenida suuremat tootlust. Tuleb arvestada, et osakute hinnad võivad suurel määral kõikuda.
 • Lepingu lõpptähtaja lähenedes investeerime rohkem võlakirjafondidesse, mis on võrreldes aktsiafondidega väiksema riskitasemega ja mille hinnad on stabiilsemad. Nii tasakaalustame investeerimisriske juba lepingusse kogutud summale.
{ "title": { "text": "Investeeringute muutumine ajas" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": [20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], "title": { "text": "Lepingu lõpuni jäänud aastate arv" } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "grouping": false, "pointWidth": 40 } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } }
{ "chart": { "height": 750 }, "title": { "text": "Investeeringute muutumine ajas" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": [20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], "title": { "text": "Lepingu lõpuni jäänud aastate arv" } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "grouping": false, "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }
 • Maailma aktsiad – varaklass, mis peamiselt investeerib arenenud riikide aktsiatesse, kuid võib sisaldada ka arenevate turgude ettevõtete aktsiaid.
 • Keskmise tähtajaga võlakirjad – varaklass koosneb investeerimisjärgu Euroala riikide valitsuste ja globaalsete ettevõtete võlainstrumentidest, mis on nomineeritud eurodes (keskmise tähtajaga kuni 10 aastat).
 • Lühikese tähtajaga võlakirjad – varaklass koosneb Euroala riikide valitsuste võlainstrumentidest, mis on nomineeritud eurodes (keskmise tähtajaga kuni 3 aastat).

Lähemalt fondidest ja nende tulemustest

 1. Logi internetipanka ja arvuta, kui palju soovid iga kuu fondi sisse maksta.
 2. Kontrolli, kas Koolifond+ on Sulle sobiv lahendus, täites sobivuse küsimustiku.
 3. Sõlmi Koolifond+-i leping.
 4. Kontrolli sisestatud andmed üle ja kinnita need.
 5. Igakuised sissemaksed toimuvad e-arvete alusel automaatselt, kuid võid teha lisaks ka ühekordse sissemakse.

Kui Sul on lepingu sõlmimise kohta küsimusi, helista numbril 613 1606. Meie investeerimistoe spetsialistid aitavad ja nõustavad Sind hea meelega.

Broneerin kohtumise

Kogumislepingut saad muuta ja lõpetada internetipangas.

Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on oluline teada, et:

 • kui leping on kehtinud vähem kui 5 aastat, tuleb hinnakirja järgi maksta eraldi tasu;
 • kui leping on teeninud tulu, peetakse tulumaks automaatselt kinni;
 • kogutud summale garantii ei kehti.

Laps kellele on kogutud, peab väljamakseks esitama avalduse kas internetipangas või esinduses.

Kiusamisvastane teenus on loodud toetama lapsevanemaid ja nende lapsi koolis, väljaspool kooli või veebis toimunud kiusamisjuhtumite korral.
Kiusamisvastast teenust osutab fond Fonds Plecs koos oma kohalike koostööpartneritega. Teenuse taotlemiseks peab Sul olema kehtiv kindlustusleping (tutvu teenust hõlmavate lepingutüüpidega siin) ja kindlustuskaitse ning Sa pead elama lapsega samas leibkonnas. Laste või noorukite vahel tekib aeg-ajalt konflikte. Mõningaid lastevahelisi suhteid mõistetakse aga kiusamisena. Sellised suhted tekitavad stressi ning nendest võivad alguse saada vaimse tervise probleemid ja halveneda tuleviku väljavaated. Mõnikord võib kiusamise tõttu ohtu sattuda isegi tervis või elu. Kiusamisvastase teenuse kaudu pakutakse perele ja lapsele personaalset nõustamist. Selle ülesanne on aidata lapsel arendada konfliktides hakkama saamise oskusi ja vaimset eneseregulatsiooni. Swedbank on pühendunud ÜRO säästva arengu eesmärkide toetamisele. Kiusamisvastase teenusega oleme toeks järgmiste eesmärkide saavutamisele – hea tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus ning rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid.
 • Teenust osutatakse kiusamise all kannatavatele lastele ja nende peredele; aga ka peredele, kelle laps on kiusaja ning vanemad soovivad lapse agressiivset käitumist parandada.
 • Teenus on mõeldud 6–17-aastastele lastele.
 • Teenus ei mõjuta mingil moel Sinu kindlustuslepingu tingimusi (kindlustusmakseid, riskihindamist, tasusid jne).
 • Sellest, mis on kiusamisvastane teenus, loe lähemalt siit.
 • Vanematele antakse hinnang, kas tegu on kiusamisjuhtumiga või muu konfliktiga.
 • Vanemad saavad juhised, mida olukorra parandamiseks kohe teha.
 • Spetsialistid pakuvad personaalset tuge.
 • Praktilisi näpunäiteid saab ka siis, kui selgub, et tegu ei ole kiusamisega.
 • Kriitilistel juhtudel reageeritakse kiiresti.
 • Katame teenusega seotud nõustamiskulud.
 • Kontrolli, et Sinu kindlustusleping ja kindlustuskaitse oli kiusamise toimumise ajal kehtivad.
 • Veendu, et viimane kiusamisjuhtum leidis aset maksimaalselt 3 kuud tagasi.
 • Registreeri ennast ja oma laps Fonds Plecs kodulehel siin ja kirjelda juhtumi üksikasju.
 • Hinnangu juhtumile annab Fonds Plecs.
 • Oota edasisi juhiseid.

Swedbankis oma lapsele kogudes investeeritakse Sinu raha ettevõtetesse, mis seisavad kliimamuutuste leevendamise, vastutustundliku tarbimise ja tootmise, õiglase töötasu ning soolise võrdõiguslikkuse eest. Jätkusuutlikkuse riskide integreerimine investeerimisotsuste tegemise protsessi on kriitilise tähtsusega, et suurendada investeeringute pikaajalise tasuvuse tõenäosust.

Oma lapsele kogutud rahaga saad investeerida jätkusuutlike ettevõtete arengusse

Kui Sinu raha investeeritakse säästvatesse ettevõtetesse, aitab see kaasa sotsiaalse ja keskkonnaalase heaolu ning vastutustundliku ettevõtluse edendamisele.

Allikas: Maailma Börside Föderatsioon (WFE)

 • CO2 heitkogused
 • Energiakasutus
 • Loodusvarade kasutamine
 • Jäätmed ja reostus
 • Kliimamuutuste leevendamine
 • Töötajate tervishoid ja heaolu
 • Inimõigused
 • Sooline võrdõiguslikkus
 • Võrdne kohtlemine
 • Õiglane töötasu
 • Ärieetika
 • Läbipaistvus
 • Korruptsioonivastasus
 • Aruandlus
 • Vastutustundlikud tarnijad

Investorid suunavad aktiivselt raha säästvatesse fondidesse.


{ "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2014", "2016", "2018", "2036"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": "" }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "normal", "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Allikas: Rahvusvaheline Säästva Arengu Instituut

 • Lapsele kogutav raha edendab keskkondlikke ja/või sotsiaalseid omadusi, investeerides ettevõtetesse, mis aitavad saavutada ÜRO säästva arengu eesmärke, hoidudes investeerimast kahjulikesse tööstusharudesse või ettevõtetesse, mis rikuvad rahvusvahelisi norme.
 • Lisateavet jätkusuutlikkuse omaduste kohta leiad jätkusuutlikkust käsitleva teabe infolehest. jätkusuutlikkust käsitleva teabe infolehest.
 • Lisateavet toote jätkusuutlikkuse omaduste iga-aastastest tulemustest leiad perioodilisest aruandest. 2023 aruanne.

Avaldus investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõju kohta jätkusuutlikkusteguritele

Ema vaatab pisikese tütrega investeeringuid üle.

Tahaksid hoopis ise lapsele investeerida?

 • Lapsele saab raha koguda ka ise investeerides.
 • Nii võid ise otsustada, millistesse fondidesse ja aktsiatesse raha paigutad.
 • Investeerimine nõuab veidi rohkem süvenemist, kuid selles pole midagi keerulist.
 • Vajuta nupule ja loe lähemalt, kuidas lapsele investeerimine käib.

Raha saab koguda märkamatult ja nutikalt. Näiteks poes kaardiga makstes.

Elukindlustus on oluline, kui Sul on lähedasi, kes sõltuvad Sinu sissetulekutest.

Investeerimistugi

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.