Reisikindlustus

Reisikindlustus reisile kaasa

Swedbankist saad väga hea reisikindlustuse!

 • Meditsiiniabi kindlustus 500 000 eurot!
 • Kindlustuskaitse algab juba kodust lahkumisel.
 • Sinu isiklikud asjad on kindlustatud kogu reisi vältel.
 • Võimalus valida lisakaitseid olenevalt reisi eesmärgist (spordireis, välisriigis töötamine).

Reisikindlustuse kalkulaator

Kindlustuse periood
Kehtivuspiirkond

Kindlustuskaitse

Meditsiiniabi kindlustus
Õnnetusjuhtumi kindlustus
Õnnetusjuhtumi kindlustus lisandub automaatselt kui olete valinud meditsiiniabi kindlustuse.
Pagas ja isiklikud esemed
Valisid pagasi ja isiklike asjade kaitseks 0 €, mis tähendab, et nendega juhtunud ootamatuid kahjustusi ei hüvitata. Soovi korral muuda oma valikut.
Reisitõrkekindlustus
Valisid reisitõrkekindlustuse kaitseks 0 €, mis tähendab, et reisikulusid ei hüvitata, kui peaksid nt enne reisi haigestuma. Soovi korral muuda oma valikut.
Vastutus- ja õigusabikindlustus
Vastutus- ja õigusabikindlustus lisandub automaatselt kui olete valinud pagasi, isiklike esemete ning reisitõrke kindlustuse.

Lisakaitsed
 • Ohtliku tegevuse lisakaitse saate valida, kui olete leingusse võtnud meditsiiniabi kindlustuse.
 • Välisriigis töötamise lisakaitse saate valida, kui olete lepingusse võtnud ka meditsiiniabi kindlustuse.
 • Spordireisi lisakaitse saate valida, kui olete lepingusse võtnud ka meditsiiniabi, pagasi, isiklike esemete ja reisitõrkekindlustuse.

Kindlustatud isiku vanus

Kui soovite reisikindlustuse pakkumist rohkem kui 5 inimesele korraga, siis palun sisenege oma internetipanka.
Päevade arv
0
Kindlustatud isikud
1
Kindlustusmakse: Kindlustusmakse Teile:
0.00

Reisikindlustus katab

 • õnnetuste ja haigestumisega seotud arstiabi ning transpordi kulud;
 • reisikava muutusest (sh reisi ärajäämine, katkemine, transpordivahendi hilinemine) tekkinud kulud;
 • reisile kaasa võetud isiklike esemete taastamise või asendamisega seotud kulud, kui need esemed saavad reisi ajal äkiliselt toimunud ettenägematu sündmuse tagajärjel kahjustada või hävinevad (sh varastatakse);
 • reisi käigus kolmandatele isikutele põhjustatud eseme- või isikukahjud

Reisi ärajäämise kaitse

Reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima kolmandal päeval pärast kindlustuslepingu sõlmimist. See tähendab, et kui kindlustusjuhtum (vt reisikindlustuse tingimused (PDF)) toimub esimese kahe päeva jooksul, siis kindlustuskaitse ei kehti ning reisile minemata jätmist ei hüvitata.

Reisikindlustuse lisakaitsed olenevalt reisi eesmärgist:

 • Spordireisi lisakaitse
 • Ohtliku tegevuse lisakaitse
 • Välisriigis töötamise lisakaitse

Meditsiiniabi kindlustuse kaitsega on kaetud:

 • vältimatu arstiabi (sh hambaravi, arsti määratud ravimid);
 • haigestunu või vigastatu raviasutusse ja kodumaale toimetamise kulud;
 • lapse kodumaale toimetamise kulud;
 • lähedase reisikulud haigestunu või vigastatu külastamiseks;
 • reisi pikenemise kulud;
 • kirstu soetamise kulud.

Omavastutus

Omavastutus on kahjusumma osa, mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb Teie kanda. Omavastutust rakendatakse varakindlustuse juhtumi, reisitõrkekindlustuse reisikava muutuse ning vastutus- ja õigusabikindlustuse juhtumi korral. Kui ühe kindlustuslepinguga on kindlustatud mitu koos elavat pereliiget, rakendub pereliikmetele üks ja ühine omavastutus. Omavastutuse suurus on 30 eurot.

Ohtliku tegevuse lisakaitse*

Kui plaanite reisil olles osaleda spordivõistlustel, treeningutel või sõidate aktiivset puhkust veetma, valige reisikindlustuse juurde ohtliku tegevuse lisakaitse.

 • Treeningud ja võistlused: ametlikel spordivõistlustel osalemine või professionaalne treenimine
 • Talisport: mäesuusatamine ja lumelauasõit väljaspool selleks ette nähtud radu koos kaaslasega (ainult turvavarustusega*)
 • Veesport: purjetamine, mootorpaadisõit, surfamine, purjelauasõit, sukeldumine üle 10 meetri sügavusele (ainult sukeldumissertifikaadiga*)
 • Matkamine: mägimatkamine kuni 5500 meetri kõrgusel, ronimine Via Ferrata radadel kuni III kategooriani*, professionaalse saatjata matkad või ekspeditsioonid džunglisse, kõrbesse, metsikusse või asustamata piirkonda.
 • Jalgrattasport: rattasõit mägistel aladel või osalemine rattavõistlustel.

*Põhjalikum ülevaade reisikindlustuse tingimuste lisas 1 „Ohtlike tegevusalade liigitus“.

Spordireisi lisakaitse

Spordireisi lisakaitset on võimalik valida juhul, kui olete ostnud ka varakindlustuse ja reisitõrkekindlustuse. Spordireisi lisakaitsega on võimalik laiendada olemasolevaid kaitseid.

 • Reisitõrkekindlustuse laiendused. Loeme reisi ärajätmise igal juhul põhjendatuks, kui reisi sihtkohta jõudmiseks mõeldud lennuki, rongi või laeva väljasõit hilineb üle 36 tunni. Loeme reisi katkestamise ja Eestisse tagasipöördumise igal juhul põhjendatuks, kui Teiega toimunud õnnetusjuhtum või haigestumine ei võimalda Teil kavandatud spordialaga tegeleda või võistlusel osaleda vähemalt järgmise 48 tunni jooksul.
 • Varakindlustuse laiendus. Peale poliisil märgitud kindlustussumma hüvitame lisaks kuni 3000 euro ulatuses spordivarustuse (sh renditud spordivarustuse) purunemise reisi jooksul.
 • Suletud radade kindlustus. Kui reisi sihtkohaks oleva spordikeskuse kõik spordirajad on ilmaolude ootamatu ja ettenägematu halvenemise tõttu suletud, maksame iga päeva eest hüvitist 50 eurot, kuid kokku mitte üle 350 euro.

Kui osalete amatöörina treeninglaagris või spordivõistlustel, soovitame Teil igal juhul lisada oma kindlustusele ohtliku tegevuse lisakaitse.

Välisriigis töötamise lisakaitse

Välismaal töötamise või praktikal viibimise tagajärjel tekkinud kahjud hüvitame ainult juhul, kui poliisile on märgitud kehtivana välisriigis töötamise lisakaitse. Hoolimata lisakaitse olemasolust ei kehti kindlustuskaitse üldiselt välistatud ja ohtliku tegevuse lisakaitsega kaetu kohta.

 • Mis on alati kaetud reisikindlustuse puhul ja mis ohtliku tegevuse lisakaitse korral?

  Tegevused

  Alati kaetud

  (kindlustus kehtib ka ohtliku tegevuse lisakaitse puudumise korral)

  Kaetud ohtliku tegevuse lisakaitse olemasolu korral

  Alati välistatud

  (kindlustus ei kehti ka ohtliku tegevuse lisakaitse olemasolu korral)

  Ametlikel spordivõistlustel osalemine või professionaalne treenimine

  Tervisesport, treeneritöö, spordivõistluste korraldamine, sh abitööjõuna, osalemine mittefüüsilisel spordivõistlusel

  Harrastajana treeninglaagris või ametlikul spordivõistlusel osalemine. Kontaktse spordivõistluse kohtunikuks olemine (näiteks jalgpall, korvpall, jäähoki)

  Osalemine spordivõistlustel või treeningutel professionaalse sportlasena või spordiala liidu esindajana

  Suusatamine, lumelauasõit

  Mäesuusatamine ja lumelauasõit (ainult turvavarustusega*) või murdmaasuusatamine

  Mäesuusatamine ja lumelauasõit väljaspool selleks ette nähtud radasid koos kaaslasega (ainult turvavarustusega*)

  Kiirlaskumine, lumelauasõit, mis hõlmab helikopterist väljumist, sõit üksinda väljaspool selleks ette nähtud radasid

  Ujumine, sukeldumine

  Ujumine, snorgeldamine; sukeldumine kuni 10 m sügavusele

  Sukeldumine üle 10 m sügavusele (ainult sukeldumissertifikaadiga*)

  Sukeldumine öösel, vrakkidele, veealustes koobastes ja üksinda sukeldumine

  Purjetamine, surfamine, mootorpaadisõit

  Sisevetes (kategooria D) ja rannikuvetes (kategooria C – kuni 24 miili rannikust)

  Purjetamine või mootorpaadisõit avamerel ja ookeanil; surfamine, lohesurfamine, purjelauasõit

  Purjetamine ja mootorpaadisõit avamerel ja ookeanil üksinda

  Paadisõit

  Sise- ja rannikuvetes, kärestikulistel jõgedel ja nende lõikudel kuni kategooriani II**

  Paadisõit kärestikulistel jõgedel ja nende lõikudel kuni kategooriani III**, paadisõit rannikuvetes ja ookeanis

  Paadisõit kosest alla, paadisõit kõrvalistes piirkondades ja üksinda*

  Lendamine

  Lennuki või helikopteriga (ainult siis, kui piloot on omandanud vastava erapiloodiloa)

  Kuumaõhupalliga, purilennukiga, deltaplaaniga, sertifitseeritud liuglangevarjuga (ainult siis, kui piloot on omandanud vastava loa); sertifitseerimata liuglangevarjuga, kui piloot on omandanud vähemalt ülemaailmse õhuspordiföderatsiooni (FAI) Parapro4 kvalifikatsiooni. Acro-manöövrid veekogude kohal, mida teevad litsentsitud ja piisava koolituse läbinud* piloodid

  Lendamine erapiloodiloata, lendamine ilmaoludes, mis ei vasta piloodi kogemustele, lendamine varustusega, mis ei vasta piloodi kvalifikatsioonile, langevarju- ja benjihüpped

  Mägimatkamine

  Kuni 4500 meetri kõrgusel, kaasa arvatud marsruudid kuni kategooriani PD**

  Kuni 5500 meetri kõrgusel, kaasa arvatud marsruudid kuni kategooriani AD**

  Poolkinniste ja kinniste liustike ületamine, mägimatkamine üksinda ja kõrvalistes piirkondades*, jääronimine

  Kaljuronimine

  Hästi varustatud (spordi)radadel (ainult turvavarustusega*)

  Ronimine Via Ferrata radadel kuni kategooriani III** (ainult turvavarustusega*)

  Kaljuronimine osaliselt varustatud või varustamata radadel, ronimine Via Ferrata radadel ebasoodsates ilmaoludes

  Jalgrattaga, mootorsõidukiga liikumine

  Igapäevase tegevusena

  Jalgrattasõit mägistel aladel

  Downhill-kiirlaskumised, jalgrattasõit ja matkamine kõrvalistes piirkondades* ja üksinda, mootorsõidukiga väljaspool teid või kõrvalistes piirkondades* sõitmine

  Muud tegevused

  Rulluisutamine, uisutamine, kalastamine ja matkamine

  Matkamine metsikus looduses (kõrbes, taigas, džunglis, kaasa arvatud kanjonite läbimine kuni kategooriani II**)

  Matkamine kõrvalistes piirkondades üksinda*; võitlus- või kontaktsport, nt poks, maadlus, judo või karate

  * Selgitused
  ainult turvavarustusega – ainult siis, kui tegevuse käigus kasutatakse üldiselt tunnustatud turvavarustust, kaasa arvatud kiiver või muud kehakaitsmed, kinnitid või muu varustus, või kui see on vastavas olukorras kehtivate asjakohaste ohutusnõuete kohaselt vajalik
  ainult sukeldumissertifikaadiga – ainult sukeldujad, kellele on väljastatud professionaalsete sukeldumisinstruktorite liidu (Professional Association of Diving Instructors, PADI) sertifikaat või samalaadne sukeldumissertifikaat
  kõrvaline piirkond – piiratud juurdepääsuga piirkonnad***, kus puuduvad professionaalsed päästeteenused ja regulaarne mobiiltelefonside
  piisava koolituse läbinud piloot – litsentsitud piloot, kes on läbinud kursuse „Simulation d’Incident en Vol“ (SIV) ja kellel on vähemalt kaks aastat kogemust acro-manöövritega

  ** Raskuskategooriad
  paadisõit – raskuskategooria rahvusvahelise jõe raskusastmete skaala (International Scale of River Difficulty) kohaselt
  mägimatkamine ja kaljuronimine – raskuskategooria European Alpine’i raskusastmete skaala kohaselt***; Via Ferrata marsruutidel – raskuskategooria Itaalia Via Ferrata raskusastmete skaala kohaselt; kanjonite läbimine – raskuskategooria kanjonite läbimise raskusastmete skaala kohaselt

  *** Näited ja täpsustused
  Mägimatkamine, alati kaetud – nt Gran Paradiso (4061 m), tavaline marsruut PD-/PD; Grand Combini (4314 m) lõunakülg, tavaline marsruut PD; Toubkal (4167 m, Maroko, Atlase mäestik)
  Mägimatkamine, ohtlikud tegevused – nt Mont Blanci (4810 m) Bossesi mäehari (tavaline või asjaarmastaja marsruut) PD-/PD; Mont Blanci (4810 m) Aiguille du Midi marsruut PD+/AD-; Matterhorni (4477 m) Hörnli mäehari AD-/AD; matkamine Annapurnal Nepalis Himaalaja mäestikus

  Piiratud juurdepääsuga piirkonnad
  Euroopas – nt Skandinaavia ja Venemaa põhjaosa põhjapolaarjoone läheduses, Venemaa ja Ukraina mägised piirkonnad; mujal maailmas – nt Gröönimaa mäed ja liustikud ning Aafrika mäed ja kõrbed

Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

 • Kas Euroopa ravikindlustuskaardile lisaks on vajalik sõlmida ka reisikindlustus?

  Ravikindlustuse kate on igas Euroopa Liidu riigis erinev. Enne reisi tasub uurida Eesti Haigekassa kodulehelt, milliseid teenuseid saab sihtriigis riikliku ravikindlustusega, mille eest aga tuleb ise maksta. Näiteks on ravikindlustuskaardi omanikul tavaliselt kohustus tasuda teatud omavastutus, ja kui reis venib haiguse tõttu pikemaks või on vaja plaanitust varem koju naasta, tuleb ka see omal käel korraldada.

  Mõlemad kulud võivad ulatuda sadadesse ja isegi tuhandetesse eurodesse. Reisikindlustusega ei ole vaja lisakulude pärast muretseda, sest need hüvitab kindlustus.

 • Mida pean tegema, kui reisil olles haigestun või tekib õnnetusjuhtum?

  Kergema haigestumise puhul (sh köha, nohu, palavik) tasuge ravikulud võimaluse korral kohapeal. Reisilt tagasi tulles esitage kahjutaotlus ja ravikulude arve Swedbanki varakindlustusele. Kui vajate kiireloomulist abi või haiglaravi, helistage palun meie kahjukäsitlusse telefonil 888 2111 (24t)

 • Mis kulud on kaetud pagasi hilinemise puhul?

  Kui pagas hilineb Teie reisi sihtkohta veoettevõtte süül vähemalt 4 tundi, hüvitame reisi kestel kasutamiseks ostetud või renditud esmatarbekaupade ja reisi eesmärgist tulenevate oluliste esemete soetamiseks tehtud kulud kuni 300 euro ulatuses.

  Hüvitame kulud, kui:

  • tegemist ei ole käsipagasiga;
  • olete võtnud mõistlikke meetmeid pagasi kättesaamiseks;
  • olete teatanud pagasi hilinemisest kohe asjaosalisele veofirmale ning Teil on olemas pagasi transportimise viivitust dokumenteeriv tõend, millel on märge kättesaamise aja kohta.
 • Kui mu lend hilineb ja ma ei jõua järgmisele lennule, mida kindlustus hüvitab?

  Kui väljalend hilineb 4 kuni 24 tundi, hüvitab kindlustusselts vajalikud kulud kuni 150 euro väärtuses. Kui lend hilineb üle 24 tunni, hüvitab kindlustusselts maksimaalselt 300 eurot. Vajalike kulude all mõistame toitlustus- ja majutuskulusid. Kui olete oma pagasi ära andnud, siis ka hügieenitarvete kulusid.

  Lisaks hüvitame sõidu- ja majutuskulude suurenemise, mis on vajalik planeeritud reisi jätkamiseks ning eelnevalt tasutud ja tagasivõtmatud, kuid jätkulennule hilinemise tõttu kasutamata jäänud teenuste kulud. Kindlasti tuleb lennufirmalt või reisikorraldajalt võtta ka lendude hilinemise kohta kirjalik kinnitus.

 • Reisikava muutuse näited

  • Olite reisimas kolmeks nädalaks Bali saarele mereäärsesse 5* hotelli puhkama. Lend pidi toimuma suunal Tallinn-Frankfurt-Denpasar. Tiheda udu tõttu Tallinnas, väljus Tallinn-Frankfurt lend neli tundi plaanitust hiljem, mistõttu jäite te maha jätkulennust Denpasari. Lennufirma vahetas piletid lisatasuta ümber ülejärgmisel päeval väljuvale lennule ning pakkus Teile ööbimist lennujaama lähedal asuvas 3* hotellis. Seega jäi Teil kasutamata Balil kaks ööd luksushotellis, mille eest hotell raha ei tagastanud. Kuna vastavalt reisikindlustuse tingimustele, juhul kui asendusteenuse sisu ja kvaliteet erinevad esialgsest teenusest oluliselt, arvestame asendusteenuse maksumuseks 50% esialgse teenuse hinnast, seega hüvitame Teile 50% Balil kasutamata jäänud hotelliööde maksumusest.
  • Viibisite puhkusel Indias ning kätte jõudis kojusõidu päev. Tagasilend pidi toimuma marsuudil Goa-Delhi-Amsterdam-Tallinn. Lennuki tehnilise rikke tõttu lükati aga lend Goa-Delhi edasi järgmisele päevale. Selleks, et mitte maha jääda jätkulendudest Delhi-Amsterdam-Tallinn, ostsite Goa lennujaamast uued piletid Delhisse. Kindlustus hüvitab Teile uute piletite soetamise kulu.
  • Viibisite USA-s sõpradel külas ning asusite tagasiteele marsruudil Miami-London-Helsingi-Tallinn. Esimene lend maandus õigeaegselt, kuid Londoni lend hilines Helsinkisse halbade ilmaolude tõttu niipalju, et Helsingi-Tallinn lennule Te enam ei jõudnud. Kuna lennufirma pakkus järgmist lendu Tallinnasse alles järgmiseks päevaks, kuid Teil oli vaja kindlasti Tallinnas olla juba samal õhtul, siis otsustasite sõita sadamasse ning minna laevaga. Seega jäi lennukipilet kasutamata ning lennufirma selle eest raha ei tagastanud. Kuna vastavalt reisikindlustuse tingimustele kui reisikava muutuse tõttu lisandub transpordikulusid ning jäävad kasutamata juba tasutud ja tagasivõtmatud transpordikulud, hüvitame Teile neist kahest suurema kulu. Antud juhul oli lennupileti maksumus kõrgem kui taksosõit sadamasse ning laevapileti hind kokku, seega hüvitasime Teile kasutamata jäänud lennupileti maksumuse.
 • Mida pean tegema, kui soovin Swedbanki reisikindlustuse kohta täpsemini teada saada?

  Üldiste küsimuste korral reisikindlustuse või oma kindlustuslepingu kohta helistage klienditeeninduse telefonil 888 1513 või kirjutage aadressil varakindlustus@swedbank.ee.

  Kahjujuhtumeid puudutavete küsimuste korral aitab Swedbanki kahjukäsitlus telefonil 888 2111.

 • Mida Swedbanki Gold ja Platinum krediitkaardi reisikindlustus katab?

  Kindlustuskaitse ning kindlustussummad koos omavastutusega

  American Express Platinum
  American Express Gold
  Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (MasterCard)
  Platinum (VISA)
  Gold (VISA, MasterCard)

  American Express Platinum ja Uus Visa Platinum

  American Express Gold

  Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (MasterCard)

  Platinum määratud tagasimaksega krediitkaart (VISA)

  Gold määratud tagasimaksega krediitkaart (VISA, MasterCard)

  Reisikindlustuse tingimused: Reisikindlustuse tingimused Reisikindlustuse tingimused Reisikindlustuse tingimused Reisikindlustuse tingimused Reisikindlustuse tingimused
  Täiendavad tingimused reisikindlustuse kaitse saamiseks:

  Tasumise nõuet ei ole

  Tasumise nõue 50% reisikuludest

  Tasumise nõuet ei ole

  Tasumise nõue 75% reisikuludest

  Omavastutus: Omavastutus puudub Omavastutus
  30 EUR
  Omavastutus puudub
  Kindlustuskaitse Maksimaalne kindlustussumma ühe kindlustatu kohta
  Õnnetusjuhtumikindlustus
  Invaliidsus/surm õnnetusjuhtumi tagajärjel 20 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR
  üle 18-aastane isik Olenemata vanusest kõigile üks kaitse Olenemata vanusest kõigile üks kaitse Olenemata vanusest kõigile üks kaitse 10 000 EUR 10 000 EUR
  alla 18.a isik Olenemata vanusest kõigile üks kaitse Olenemata vanusest kõigile üks kaitse Olenemata vanusest kõigile üks kaitse 2 000 EUR 2 000 EUR
  Ravi- ja transpordikulud 500 000 EUR 500 000 EUR 500 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
  Stomatoloogiliste traumade ja ägedate hambavaludega seotud ravikulud 200 EUR 200 EUR 200 EUR 200 EUR 200 EUR
  Meditsiiniliste abivahendite soetamise kulud (prillid, kuuldeaparaadid, proteesid jms) 200 EUR 200 EUR 200 EUR 200 EUR 200 EUR
  Ravikuludena käsitletavad teenused:
  transport lähimasse haiglasse Piirang puudub; vastavalt ravi- ja transpordikulude kaitsele. 20 000 EUR 20 000 EUR
  haigestunu või vigastatu kodumaale toimetamise kulud Piirang puudub; vastavalt ravi- ja transpordikulude kaitsele. 20 000 EUR 20 000 EUR
  kirstukulud Piirang puudub; vastavalt ravi- ja transpordikulude kaitsele. 5 000 EUR 5 000 EUR
  surnu kodumaale toimetamise kulud Piirang puudub; vastavalt ravi- ja transpordikulude kaitsele. 10 000 EUR 10 000 EUR
  lapse transportimine kodumaale Piirang puudub; vastavalt ravi- ja transpordikulude kaitsele. 17 000 EUR 17 000 EUR
  reisi pikenemise kulud Piirang puudub; vastavalt ravi- ja transpordikulude kaitsele. Reisi- ja majutuskulu kuni 10 päeva Reisi- ja majutuskulu kuni 10 päeva
  lähedase inimese reisikulud Reisi- ja majutuskulu
  (sh söök) ühele inimesele kuni 5 päeva
  Reisi- ja majutuskulu
  (sh söök) ühele inimesele kuni 5 päeva
  Reisi- ja majutuskulu
  (sh söök) ühele inimesele kuni 5 päeva
  Reisi- ja majutuskulu
  (sh söök) ühele inimesele kuni 5 päeva
  Reisi- ja majutuskulu
  (sh söök) ühele inimesele kuni 5 päeva
  Kindlustuskaitse Maksimaalne kindlustussumma krediitkaardi kohta
  Varakindlustus
  Isiklikud esemed (purunemine, vargus) 2 500 EUR 1 500 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Reisitõrkekindlustus
  Reisikava muutus 5 000 EUR 3 000 EUR 2 000 EUR - -
  Reisi ärajäämine Reisi ärajäämine, katkemine, ärajäänud väljasõit on ühendatud reisikava muutuse alla 2 000 EUR 2 000 EUR
  Reisi katkemine Reisi ärajäämine, katkemine, ärajäänud väljasõit on ühendatud reisikava muutuse alla 2 000 EUR 2 000 EUR
  Ärajäänud väljasõit Reisi ärajäämine, katkemine, ärajäänud väljasõit on ühendatud reisikava muutuse alla 1 000 EUR 1 000 EUR
  Lennupileti vahetus 150 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR
  Väljalennu hilinemine
  - üle 4 tunni 500 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR
  - üle 24 tunni 500 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR
  Pagasi hilinemine
  - üle 4 tunni 1000 EUR 300 EUR 300 EUR 150 EUR 150 EUR
  - üle 24 tunni 1000 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR
  Vastutus- ja õigusabikindlustus
  Vastutuskindlustus kehavigastuse ja materiaalse kahju korral 20 000 EUR 15 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR
  Õigusabi 10 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Kautsjon 5 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR
  Rendiauto kasko (omavastutus 250 EUR) 40 000 EUR - - - -
 • Mis on alati kaetud reisikindlustuse puhul ja mis ohtliku tegevuse lisakaitse korral?

  Tegevused

  Alati kaetud

  (kindlustus kehtib ka ohtliku tegevuse lisakaitse puudumise korral)

  Kaetud ohtliku tegevuse lisakaitse olemasolu korral

  Alati välistatud

  (kindlustus ei kehti ka ohtliku tegevuse lisakaitse olemasolu korral)

  Ametlikel spordivõistlustel osalemine või professionaalne treenimine

  Tervisesport, treeneritöö, spordivõistluste korraldamine, sh abitööjõuna, osalemine mittefüüsilisel spordivõistlusel

  Harrastajana treeninglaagris või ametlikul spordivõistlusel osalemine. Kontaktse spordivõistluse kohtunikuks olemine (näiteks jalgpall, korvpall, jäähoki)

  Osalemine spordivõistlustel või treeningutel professionaalse sportlasena või spordiala liidu esindajana

  Suusatamine, lumelauasõit

  Mäesuusatamine ja lumelauasõit (ainult turvavarustusega*) või murdmaasuusatamine

  Mäesuusatamine ja lumelauasõit väljaspool selleks ette nähtud radasid koos kaaslasega (ainult turvavarustusega*)

  Kiirlaskumine, lumelauasõit, mis hõlmab helikopterist väljumist, sõit üksinda väljaspool selleks ette nähtud radasid

  Ujumine, sukeldumine

  Ujumine, snorgeldamine; sukeldumine kuni 10 m sügavusele

  Sukeldumine üle 10 m sügavusele (ainult sukeldumissertifikaadiga*)

  Sukeldumine öösel, vrakkidele, veealustes koobastes ja üksinda sukeldumine

  Purjetamine, surfamine, mootorpaadisõit

  Sisevetes (kategooria D) ja rannikuvetes (kategooria C – kuni 24 miili rannikust)

  Purjetamine või mootorpaadisõit avamerel ja ookeanil; surfamine, lohesurfamine, purjelauasõit

  Purjetamine ja mootorpaadisõit avamerel ja ookeanil üksinda

  Paadisõit

  Sise- ja rannikuvetes, kärestikulistel jõgedel ja nende lõikudel kuni kategooriani II**

  Paadisõit kärestikulistel jõgedel ja nende lõikudel kuni kategooriani III**, paadisõit rannikuvetes ja ookeanis

  Paadisõit kosest alla, paadisõit kõrvalistes piirkondades ja üksinda*

  Lendamine

  Lennuki või helikopteriga (ainult siis, kui piloot on omandanud vastava erapiloodiloa)

  Kuumaõhupalliga, purilennukiga, deltaplaaniga, sertifitseeritud liuglangevarjuga (ainult siis, kui piloot on omandanud vastava loa); sertifitseerimata liuglangevarjuga, kui piloot on omandanud vähemalt ülemaailmse õhuspordiföderatsiooni (FAI) Parapro4 kvalifikatsiooni. Acro-manöövrid veekogude kohal, mida teevad litsentsitud ja piisava koolituse läbinud* piloodid

  Lendamine erapiloodiloata, lendamine ilmaoludes, mis ei vasta piloodi kogemustele, lendamine varustusega, mis ei vasta piloodi kvalifikatsioonile, langevarju- ja benjihüpped

  Mägimatkamine

  Kuni 4500 meetri kõrgusel, kaasa arvatud marsruudid kuni kategooriani PD**

  Kuni 5500 meetri kõrgusel, kaasa arvatud marsruudid kuni kategooriani AD**

  Poolkinniste ja kinniste liustike ületamine, mägimatkamine üksinda ja kõrvalistes piirkondades*, jääronimine

  Kaljuronimine

  Hästi varustatud (spordi)radadel (ainult turvavarustusega*)

  Ronimine Via Ferrata radadel kuni kategooriani III** (ainult turvavarustusega*)

  Kaljuronimine osaliselt varustatud või varustamata radadel, ronimine Via Ferrata radadel ebasoodsates ilmaoludes

  Jalgrattaga, mootorsõidukiga liikumine

  Igapäevase tegevusena

  Jalgrattasõit mägistel aladel

  Downhill-kiirlaskumised, jalgrattasõit ja matkamine kõrvalistes piirkondades* ja üksinda, mootorsõidukiga väljaspool teid või kõrvalistes piirkondades* sõitmine

  Muud tegevused

  Rulluisutamine, uisutamine, kalastamine ja matkamine

  Matkamine metsikus looduses (kõrbes, taigas, džunglis, kaasa arvatud kanjonite läbimine kuni kategooriani II**)

  Matkamine kõrvalistes piirkondades üksinda*; võitlus- või kontaktsport, nt poks, maadlus, judo või karate

  * Selgitused
  ainult turvavarustusega – ainult siis, kui tegevuse käigus kasutatakse üldiselt tunnustatud turvavarustust, kaasa arvatud kiiver või muud kehakaitsmed, kinnitid või muu varustus, või kui see on vastavas olukorras kehtivate asjakohaste ohutusnõuete kohaselt vajalik
  ainult sukeldumissertifikaadiga – ainult sukeldujad, kellele on väljastatud professionaalsete sukeldumisinstruktorite liidu (Professional Association of Diving Instructors, PADI) sertifikaat või samalaadne sukeldumissertifikaat
  kõrvaline piirkond – piiratud juurdepääsuga piirkonnad***, kus puuduvad professionaalsed päästeteenused ja regulaarne mobiiltelefonside
  piisava koolituse läbinud piloot – litsentsitud piloot, kes on läbinud kursuse „Simulation d’Incident en Vol“ (SIV) ja kellel on vähemalt kaks aastat kogemust acro-manöövritega

  ** Raskuskategooriad
  paadisõit – raskuskategooria rahvusvahelise jõe raskusastmete skaala (International Scale of River Difficulty) kohaselt
  mägimatkamine ja kaljuronimine – raskuskategooria European Alpine’i raskusastmete skaala kohaselt***; Via Ferrata marsruutidel – raskuskategooria Itaalia Via Ferrata raskusastmete skaala kohaselt; kanjonite läbimine – raskuskategooria kanjonite läbimise raskusastmete skaala kohaselt

  *** Näited ja täpsustused
  Mägimatkamine, alati kaetud – nt Gran Paradiso (4061 m), tavaline marsruut PD-/PD; Grand Combini (4314 m) lõunakülg, tavaline marsruut PD; Toubkal (4167 m, Maroko, Atlase mäestik)
  Mägimatkamine, ohtlikud tegevused – nt Mont Blanci (4810 m) Bossesi mäehari (tavaline või asjaarmastaja marsruut) PD-/PD; Mont Blanci (4810 m) Aiguille du Midi marsruut PD+/AD-; Matterhorni (4477 m) Hörnli mäehari AD-/AD; matkamine Annapurnal Nepalis Himaalaja mäestikus

  Piiratud juurdepääsuga piirkonnad
  Euroopas – nt Skandinaavia ja Venemaa põhjaosa põhjapolaarjoone läheduses, Venemaa ja Ukraina mägised piirkonnad; mujal maailmas – nt Gröönimaa mäed ja liustikud ning Aafrika mäed ja kõrbed

Kontaktid

 • Kahjukäsitlus
 • 888 2111 (24h)
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.