Elukindlustus

Kindlustan, sest armastan

Kindlusta oma elu ja näitad, et hoolid. Elukindlustus on rahaliselt suureks abiks:

 • Sinu perele Sinu surma korral;
 • Sulle endale, kui Sulle määratakse puuduv töövõime ja töölkäimine ei ole enam võimalik;
 • UUS! Sulle endale ka tõsisemate traumade (nt luumurru) korral.

Leia sobiv elukindlustus

*

Elu saad kindlustada kui oled 18-69 aastane.

*

Elukindlustust saame soovitada kui Sinu sissetulek on vähemalt 300€ kuus.

Sinu laenukohustused

Kodulaen Swedbankis? Sisene netipanka, et saaksime sulle teha veel täpsema pakkumise.

Elukindlustussumma


Kaitse suurus
0
Kaitse suurus (surmajuhtum, õnnetusjuhtum)
Elukindlustussumma
Kindlustussumma Kodulaenule null
Kindlustussumma Kodulaenule null
Kindlustussumma Kodulaenule null
Puuduva töövõime kindlustussumma
Trauma kindlustussumma
Esimene kuumakse kokku
Soodustus
0%
Kuumakse
0

Soovituse andmisel arvestame Sinu vanust, sissetulekut, soovi kaitsta lähedasi ja katta oma laenukohustusi.

Swedbank Life Insurance SE töötleb Sinu isikuandmeid automatiseeritult ja teeb ka profiilianalüüsi, et hinnata kindlustusriski, arvutada kindlustussummat ja -makset ning sõlmida kindlustuslepingut. Töötleme tervise- ja muid andmeid, mida Sinult saame ning andmeid Sinu olemasolevate ja varasemate kindlustuslepingute ning -avalduste kohta, samuti Swedbank AS-ilt saadud andmeid nagu Sinu vanus ja vajadusel laenuandmed. Võime sõlmida lepingu automaatselt. Palun loe lähemalt meie Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest siin.

Kas maksad pere igakuiseid kommunaalarveid või laenumakseid? Kas hoolitsed laste hariduse ja hobidega seotud kulutuste eest?

Kui pere väljaminekud on kas või osaliselt Sinu õlul, võiksid mõelda elu kindlustamise peale. Kindlustus ei too tagasi elu ega tervist, aga on rahaliselt suureks abiks. Eriti siis, kui puudub piisav rahatagavara.

Elukindlustuse summa makstakse välja:

 • Sinu perele Sinu surma korral;
 • Sulle endale, kui Sulle määratakse puuduv töövõime, mille tõttu on elatise teenimine raskendatud või sootuks võimatu.

Kui võtad juurde traumakaitse, saad hüvitist ka trauma korral, Sul ei ole vaja pärast õnnetust tööle naasmisega kiirustada ja saad rahulikult keskenduda enda ravimisele.

 • Ainult Swedbankis saad lepingu sõlmida mugavalt internetipangas ega pea selleks esindusse kohale tulema.
 • Nüüd saad juurde võtta ka 4,90 € kuumaksega traumakaitse. See aitab Sind ennast, kui saad õnnetuse tagajärjel tõsisemalt viga. Traumakaitse hüvitis on kuni 20 000 €.
 • Elukindlustus pakub Sulle ka puuduva töövõime kaitset, mis toetab Sind rahaliselt pikema (vähemalt aasta aega kestva) ja raskema tervisehäire korral.
 • Hüvitame lisaks õnnetusjuhtumitele ka haiguste tagajärjel tekkinud puuduva töövõime või surmajuhtumi. Senise statistika põhjal on just üle 80%* surmajuhtumitest olnud seotud raskemate haigustega.
 • Elukindlustuse summa saad ise valida (vt lähemalt, kuidas summat valida).
 • Võib juhtuda, et palume Sul enne lepingu sõlmimist läbida täiendava tervisekontrolli. See on Sinu jaoks tasuta ja annab ka Sulle endale Sinu tervise kohta parema ülevaate.

* 2019. a kahjude statistika põhjal.

Traumakaitse korral makstakse Sulle hüvitist vastavalt vigastuse tõsidusele (nt luumurru korral jne).

 • Pane tähele, et traumaks ei loeta haigusi ja hüvitist ei maksta nt gripi, kopsupõletiku või kroonilise valu korral (selja- või põlvevalu).

Puuduva töövõime korral makstakse hüvitis välja otse Sulle.

 • Puuduv töövõime on pikaajaline haigus või õnnetusest tekkinud tervisehäire, mille tõttu on elatise teenimise võimalused piiratud.
 • Puuduva töövõime määrab Eesti Töötukassa vähemalt aastaks ajaks. Elukindlustuse hüvitise maksame välja selle alusel.
 • Puuduvaks töövõimeks ei loeta haiguslehel olemist.

Surmajuhtumi korral maksame kindlustussumma välja Sinu määratud isikule.

 • Kui pärimisasjadele võib kuluda kuid, siis elukindlustuse hüvitis makstakse välja kohe (30 päeva jooksul). See annab perele võimaluse kergemini igapäevaste kulutustega toime tulla.

Elu kindlustamine on lihtne ja lepingu saad hõlpsalt sõlmida internetipangas.

 1. Arvuta kalkulaatoris välja sobiv kindlustussumma ja kuumakse.
 2. Lepingu saad mugavalt sõlmida internetipangas.
 3. Surmajuhtumi ja puuduva töövõime kaitsed hakkavad kehtima kohe pärast poliisi väljastamist. Traumakaitse hakkab kehtima järgmisel päeval.
 4. Kui elukindlustuse leping on seotud Sinu kodulaenuga, hakkavad kindlustuskaitsed kehtima järgmisel päeval pärast poliisi väljastamist, kuid mitte enne, kui pank kodulaenu välja maksab.
 5. Võime paluda täiendavat riskihindamist ja tervisekontrolli. Tervisekontroll on Sulle tasuta ja annab ka Sulle endale ülevaate Sinu tervislikust seisundist.
 6. Kui oled elukindlustuse lepingu sõlminud, räägi sellest kindlasti ka oma perele. Siis nad teavad, kuhu abi saamiseks pöörduda.
 7. Soovi korral saad lepingut igal ajal tasuta muuta või selle lõpetada.

Tehes elukindlustuse Swedbankis, saad valida just sellise elukindlustuse summa, mida vajad.

Elu saab kindlustada minimaalselt 15 000 €-le. Traumakaitse lisamine lepingusse maksab 4,90 € kuus.

Summa valimisel soovitame silmas pidada, et see kataks:

 • vähemalt Sinu kahe aasta sissetuleku.
  See annab perele piisavalt aega uue majandusliku olukorraga kohanemiseks. Kui Sinu sissetulekust kaetakse igapäevaseid ühiseid arveid, näiteks kommunaalkulusid, laste huvialaringide tasusid, söögi eest jne, ning ühtäkki see kaob, tekib pere eelarvesse arvestatav puudujääk;
 • kodulaenu jäägi.
  Sellisel juhul jääb perele kodu alles ja enam ei ole vaja mõelda laenumaksete tasumisele;
 • muud laenukohustused, kui neid peaks olema (järelmaksud, liisingud või kodu remondiks võetud laen).

Maksed

Kehtib alates 10.09.2020
Kindlustuskaitse Kuumakse
Elukindlustuse ja puuduva töövõime kindlustuskaitse Kuumakse sõltub Sinu vanusest, tervislikust seisundist ja soovitud kindlustussummast.
Traumakaitse 4.90 €
Teenus
Lepingu sõlmimine Tasuta
Lepingu muutmine Tasuta
Lepingu lõpetamine enne tähtaega Tasuta

Tingimused

Kalkulaator

Elukindlustus laenu katteks

Kindlustusjuhtumi korral täida internetipangas kahjuavaldus. Lisaküsimuste korral helista telefonil 888 2111.

Hea teada!

 • Kindlustushüvitis makstakse välja hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil kõik juhtumiga seotud info ja dokumendid on meieni jõudnud.
 • Surma korral makstakse kindlustussumma välja Sinu poolt lepingusse märgitud isikule või pärijale.
 • Puuduva töövõime korral makstakse hüvitis otse Sulle või Swedbankile, kui leping on seotud kodulaenuga.
  Puuduv töövõime on pikaajaline väga raske haigusest või vigastusest põhjustatud tervisehäire, mille on Eesti Töötukassa määranud vähemalt üheks aastaks. Puuduvaks töövõimeks ei loeta haiguslehel olemist.
 • Trauma korral makstakse hüvitis otse Sulle.
  Traumakaitse korral hüvitatakse õnnetuse põhjustatud kehavigastused (nt kukkumise, löögi, kokkupõrke või rünnaku tõttu tekkinud luumurd). Trauma ei ole haigus (nt gripp, radikuliit), sportimisel tekkinud lihasvalu või krooniline valu (nt seljavalu, põlvevalu või õlavalu).

Kodu on meie turvaline puhkepaik, kus veedame aega kõige kallimatega.
Veendu, et oled valinud korraliku kodukindlustuse.

Tahad saada rohkem tulumaksu tagasi?
III pensionisammas on ainuke pikaajaline säästmislahendus, mida riik toetab maksusoodustustega. Kogu tulevikuks ja saa kasu maksutagastusest.

See kindlustus aitab Sul tagastada laenu, kui peaksid kaotama töö või töövõime.

Kontaktid

Kahjukäsitlus

Kindlustusjuhtumist palume Sul või lähedastel teavitada esimesel võimalusel. Kindlustusteenuste pakkujateks on Swedbank P&C Insurance AS ja Swedbank Life Insurance SE Liivalaia 12, Tallinn 15039.