Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Elukindlustus

Kindlustan, sest armastan

Praegu saad elukindlustuse aastaks 15% soodsamalt.

Kindlusta oma elu ja näitad, et hoolid. Elukindlustus on rahaliselt suureks abiks:

 • Sinu perele Sinu surma korral;
 • Sulle endale, kui Sulle määratakse puuduv töövõime ning Sul pole enam võimalik tööl käia;
 • Sulle tõsisemate traumade korral (nt luumurd).

Kiusamisvastane teenus* aitab toetada peret ja lapsi kiusamisjuhtumite korral.

* Teenust pakub Fonds Plecs.

Elukindlustuse kalkulaator

1/4
Life Insurance

Sinu igakuine sissetulek pärast maksude mahaarvamist (ehk netosissetulek)?

Soovitusliku kindlustussumma arvutamiseks ja lepingu sõlmimiseks kasutame Sinu märgitud sissetulekut.

Kindlustussumma peaks katma Sinu surma või puuduva töövõime korral kaotatud sissetuleku.
Arvuta oma viimase 6 kuu keskmine netosissetulek (see hõlmab palka, pensioni- ja sotsiaaltoetusi, ettevõtlustulu, sealhulgas dividende).
Ära arvesta siia sissetulekut investeeringutest, oma auto või kinnisvara müügist või rendile andmisest, ning sugulastelt saadud ülekandeid.

Elukindlustuse kalkulaator

2/4
Palun vali, miks soovid oma elu kindlustada.

Miks soovid oma elu kindlustada?

Küsimärgi alt leiad iga vajaduse kohta rohkem teavet.

Muude laenukohustuste kogujääk
« Tagasi

Elukindlustuse kalkulaator

3/4

Soovituslikud summad

Kontrolli, kas kindlustussummad vastavad Sinu vajadustele. Soovitame kindlustada vähemalt 3 aasta sissetuleku ja kõik laenukohustused.

Kindlustussummat valides arvesta, et see kataks vähemalt Sinu 3 aasta sissetuleku ja muud laenukohustused. Suurem kindlustussumma annab Sulle või Sinu lähedastele rohkem aega uue finantsolukorraga kohanemiseks. See summa kehtib nii puuduva töövõime kui ka surma korral. Minimaalne kindlustussumma on 20 000 €. Traumakaitse korral maksame Sulle hüvitist vastavalt vigastuse raskusastmele (näiteks luumurru korral). Kindlustatud vigastuste loetelu leiad tingimuste traumade tabelist. Pane tähele, et haigusi ei loeta traumadeks. Trauma kindlustussumma on fikseeritud ja see on 20 000 €.20 000 € « Tagasi

Ülevaade Sinu elukindlustusest

4/4

Kindlustussummad

 • 0
 • Esialgne kuumakse

  0
 

Kindlustussumma ja kindlustusmakse arvutatakse lähtudes Sinu vanusest, sissetulekust, soovist kaitsta oma lähedasi ja katta laenukohustusi. Need arvutused on ligikaudsed ja võivad erineda Sulle tehtud pakkumisest.

Lepingu sõlmimiseks täida järgmiseks terviseküsimustik.

« TagasiJätkan

Swedbank Life Insurance SE töötleb Sinu isikuandmeid automaatselt, sealhulgas profiilianalüüsi abil, et hinnata kindlustusriski, arvutada kindlustusmakse ja kindlustussumma ning sõlmida kindlustusleping. Me töötleme Sinult saadud tervise- ja muid andmeid ning teavet, mis on esitatud olemasolevates ja varasemates kindlustuslepingutes ja taotlustes. Samuti töötleme Swedbank AS-i jagatud andmeid, nagu Sinu isikuandmed, kontaktandmed, kliendisuhte staatuse andmed (näiteks kliendisegmendi andmed), vanus ja vajaduse korral finantsandmed. Kindlustusleping võidakse sõlmida täielikult automaatsel viisil. Meie kliendiandmete töötlemise põhimõtete kohta saad rohkem lugeda siin.

Kas maksad pere igakuiseid kommunaalarveid või laenumakseid? Kas hoolitsed laste hariduse ja hobidega seotud kulutuste eest?

Kui pere väljaminekud on kas või osaliselt Sinu õlul, võiksid mõelda elu kindlustamise peale. Kindlustus ei too tagasi elu ega tervist, aga on rahaliselt suureks abiks. Eriti siis, kui puudub piisav rahatagavara.

Elukindlustuse summa makstakse välja:

 • Sinu perele Sinu surma korral;
 • Sulle endale, kui Sulle määratakse puuduv töövõime, mille tõttu on elatise teenimine raskendatud või sootuks võimatu.

Kui võtad juurde traumakaitse, saad hüvitist ka trauma korral, Sul ei ole vaja pärast õnnetust tööle naasmisega kiirustada ja saad rahulikult keskenduda enda ravimisele.

 • Ainult Swedbankis saad lepingu sõlmida mugavalt internetipangas ega pea selleks esindusse kohale tulema.
 • Nüüd saad juurde võtta ka 6,25 € kuumaksega traumakaitse. See aitab Sind ennast, kui saad õnnetuse tagajärjel tõsisemalt viga. Traumakaitse hüvitis on kuni 20 000 €.
 • Elukindlustus pakub Sulle ka puuduva töövõime kaitset, mis toetab Sind rahaliselt pikema (vähemalt aasta aega kestva) ja raskema tervisehäire korral.
 • Hüvitame lisaks õnnetusjuhtumitele ka haiguste tagajärjel tekkinud puuduva töövõime või surmajuhtumi. Senise statistika põhjal on just üle 80%* surmajuhtumitest olnud seotud raskemate haigustega.
 • Elukindlustuse summa saad ise valida (vt lähemalt, kuidas summat valida).
 • Võib juhtuda, et palume Sul enne lepingu sõlmimist läbida täiendava tervisekontrolli. See on Sinu jaoks tasuta ja annab ka Sulle endale Sinu tervise kohta parema ülevaate.

* 2019. a kahjude statistika põhjal.

Traumakaitse korral makstakse Sulle hüvitist vastavalt vigastuse tõsidusele (nt luumurru korral jne).

 • Pane tähele, et traumaks ei loeta haigusi ja hüvitist ei maksta nt gripi, kopsupõletiku või kroonilise valu korral (selja- või põlvevalu).

Puuduva töövõime korral makstakse hüvitis välja otse Sulle.

 • Puuduv töövõime on pikaajaline haigus või õnnetusest tekkinud tervisehäire, mille tõttu on elatise teenimise võimalused piiratud.
 • Puuduva töövõime määrab Eesti Töötukassa vähemalt aastaks ajaks. Elukindlustuse hüvitise maksame välja selle alusel.
 • Puuduvaks töövõimeks ei loeta haiguslehel olemist.

Surmajuhtumi korral maksame kindlustussumma välja Sinu määratud isikule.

 • Kui pärimisasjadele võib kuluda kuid, siis elukindlustuse hüvitis makstakse välja kohe (30 päeva jooksul). See annab perele võimaluse kergemini igapäevaste kulutustega toime tulla.

Elu kindlustamine on lihtne ja lepingu saad hõlpsalt sõlmida internetipangas.

 1. Arvuta kalkulaatoris välja sobiv kindlustussumma ja kuumakse.
 2. Lepingu saad mugavalt sõlmida internetipangas.
 3. Surmajuhtumi ja puuduva töövõime kaitsed hakkavad kehtima kohe pärast poliisi väljastamist. Traumakaitse hakkab kehtima järgmisel päeval.
 4. Kui elukindlustuse leping on seotud Sinu kodulaenuga, hakkavad kindlustuskaitsed kehtima järgmisel päeval pärast poliisi väljastamist, kuid mitte enne, kui pank kodulaenu välja maksab.
 5. Võime paluda täiendavat riskihindamist ja tervisekontrolli. Tervisekontroll on Sulle tasuta ja annab ka Sulle endale ülevaate Sinu tervislikust seisundist.
 6. Kui oled elukindlustuse lepingu sõlminud, räägi sellest kindlasti ka oma perele. Siis nad teavad, kuhu abi saamiseks pöörduda.
 7. Soovi korral saad lepingut igal ajal tasuta muuta või selle lõpetada.

Tehes elukindlustuse Swedbankis, saad valida just sellise elukindlustuse summa, mida vajad.

Elu saab kindlustada minimaalselt 20 000 €-le. Traumakaitse lisamine lepingusse maksab 6,25 € kuus.

Summa valimisel soovitame silmas pidada, et see kataks:

 • vähemalt Sinu kolme aasta sissetuleku.
  See annab perele piisavalt aega uue majandusliku olukorraga kohanemiseks. Kui Sinu sissetulekust kaetakse igapäevaseid ühiseid arveid, näiteks kommunaalkulusid, laste huvialaringide tasusid, söögi eest jne, ning ühtäkki see kaob, tekib pere eelarvesse arvestatav puudujääk;
 • kodulaenu jäägi.
  Sellisel juhul jääb perele kodu alles ja enam ei ole vaja mõelda laenumaksete tasumisele;
 • muud laenukohustused, kui neid peaks olema (järelmaksud, liisingud või kodu remondiks võetud laen).

Maksed

Kehtib alates 10.09.2020
Kindlustuskaitse Kuumakse
Elukindlustuse ja puuduva töövõime kindlustuskaitse Kuumakse sõltub Sinu vanusest, tervislikust seisundist ja soovitud kindlustussummast.
Traumakaitse 6.25 €
Teenus
Lepingu sõlmimine Tasuta
Lepingu muutmine Tasuta
Lepingu lõpetamine enne tähtaega Tasuta

Tingimused

Kalkulaator

Elukindlustus laenu katteks

Kindlustusjuhtumi korral täida internetipangas kahjuavaldus. Lisaküsimuste korral helista telefonil 888 2111.

Hea teada!

 • Kindlustushüvitis makstakse välja hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil kõik juhtumiga seotud info ja dokumendid on meieni jõudnud.
 • Surma korral makstakse kindlustussumma välja Sinu poolt lepingusse märgitud isikule või pärijale.
 • Puuduva töövõime korral makstakse hüvitis otse Sulle või Swedbankile, kui leping on seotud kodulaenuga.
  Puuduv töövõime on pikaajaline väga raske haigusest või vigastusest põhjustatud tervisehäire, mille on Eesti Töötukassa määranud vähemalt üheks aastaks. Puuduvaks töövõimeks ei loeta haiguslehel olemist.
 • Trauma korral makstakse hüvitis otse Sulle.
  Traumakaitse korral hüvitatakse õnnetuse põhjustatud kehavigastused (nt kukkumise, löögi, kokkupõrke või rünnaku tõttu tekkinud luumurd). Trauma ei ole haigus (nt gripp, radikuliit), sportimisel tekkinud lihasvalu või krooniline valu (nt seljavalu, põlvevalu või õlavalu).
Kiusamisvastane teenus on loodud toetama lapsevanemaid ja nende lapsi koolis, väljaspool kooli või veebis toimunud kiusamisjuhtumite korral.
Kiusamisvastast teenust osutab fond Fonds Plecs koos oma kohalike koostööpartneritega. Teenuse taotlemiseks peab Sul olema kehtiv kindlustusleping (tutvu teenust hõlmavate lepingutüüpidega siin) ja kindlustuskaitse ning Sa pead elama lapsega samas leibkonnas. Laste või noorukite vahel tekib aeg-ajalt konflikte. Mõningaid lastevahelisi suhteid mõistetakse aga kiusamisena. Sellised suhted tekitavad stressi ning nendest võivad alguse saada vaimse tervise probleemid ja halveneda tuleviku väljavaated. Mõnikord võib kiusamise tõttu ohtu sattuda isegi tervis või elu. Kiusamisvastase teenuse kaudu pakutakse perele ja lapsele personaalset nõustamist. Selle ülesanne on aidata lapsel arendada konfliktides hakkama saamise oskusi ja vaimset eneseregulatsiooni. Swedbank on pühendunud ÜRO säästva arengu eesmärkide toetamisele. Kiusamisvastase teenusega oleme toeks järgmiste eesmärkide saavutamisele – hea tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus ning rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid.
 • Teenust osutatakse kiusamise all kannatavatele lastele ja nende peredele; aga ka peredele, kelle laps on kiusaja ning vanemad soovivad lapse agressiivset käitumist parandada.
 • Teenus on mõeldud 6–17-aastastele lastele.
 • Teenus ei mõjuta mingil moel Sinu kindlustuslepingu tingimusi (kindlustusmakseid, riskihindamist, tasusid jne).
 • Sellest, mis on kiusamisvastane teenus, loe lähemalt siit.
 • Vanematele antakse hinnang, kas tegu on kiusamisjuhtumiga või muu konfliktiga.
 • Vanemad saavad juhised, mida olukorra parandamiseks kohe teha.
 • Spetsialistid pakuvad personaalset tuge.
 • Praktilisi näpunäiteid saab ka siis, kui selgub, et tegu ei ole kiusamisega.
 • Kriitilistel juhtudel reageeritakse kiiresti.
 • Katame teenusega seotud nõustamiskulud.
 • Kontrolli, et Sinu kindlustusleping ja kindlustuskaitse oli kiusamise toimumise ajal kehtivad.
 • Veendu, et viimane kiusamisjuhtum leidis aset maksimaalselt 3 kuud tagasi.
 • Registreeri ennast ja oma laps Fonds Plecs kodulehel siin ja kirjelda juhtumi üksikasju.
 • Hinnangu juhtumile annab Fonds Plecs.
 • Oota edasisi juhiseid.

Kodu on meie turvaline puhkepaik, kus veedame aega kõige kallimatega.
Veendu, et oled valinud korraliku kodukindlustuse.

Tahad saada rohkem tulumaksu tagasi?
III pensionisammas on ainuke pikaajaline säästmislahendus, mida riik toetab maksusoodustustega. Kogu tulevikuks ja saa kasu maksutagastusest.

See kindlustus aitab Sul tagastada laenu, kui peaksid kaotama töö või töövõime.

Kontaktid

Kahjukäsitlus

Kindlustusjuhtumist palume Sul või lähedastel teavitada esimesel võimalusel. Kindlustusteenuste pakkujateks on Swedbank P&C Insurance AS ja Swedbank Life Insurance SE Liivalaia 8, Tallinn 10118.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.