Laenukindlustus

Sõlmige laenukindlustus internetipangas. Nii on mugavam.

Laenukindlustusega jääb kodu Teile või Teie lähedastele põlvkondadeks, sest kui peaksite õnnetuse või haiguse tõttu kaotama töövõime või surema, maksab Teie laenu tagasi kindlustus.

Sõlmin lepingu

Valige enda laenule sobivaim kaitse

  Laenukindlustus Laenukindlustus + laenumaksekindlustus
Elukindlustuskaitse
Puuduva töövõime kaitse
Ajutise töövõimetuse kaitse  
Töötuse kaitse  

Laenu kindlustamise kalkulaator

Kindlustaja vanus
Kindlustussumma
Laenumaksekindlustuse summa
 
EUR
* Kalkulaatoris prognoositud kindlustusmakse ei ole lõplik ning tegelik kindlustusmakse saab teatavaks peale riskihindamise lõppu. Kindlustusmakse elukindlustuskaitse eest kasvab koos vanuse, laenujäägi ja kindlustussumma muutumisega.

Olenevalt kindlustussummast võite elukindlustuse ja puuduva töövõime lisakindlustuse saada kuni 25% soodsamalt. Elukindlustuse ja puuduva töövõime lisakindlustuse maksed sisaldavad soodustust 10% - soodustus rakendub kuna valitud kindlustussumma on vahemikus 50 000 - 74 999.

Elukindlustus:
0.00EUR
Puuduv töövõime:
0.00EUR
Laenumakse-kindlustus:
0.00EUR
Esimene kuumakse:
0.00

Vaata detailsemat tulemust

Kas minul on tarvis oma laen kindlustada?

Laenukindlustuse ja laenumaksekindlustuse peale peaksid mõtlema kõik eluasemelaenu võtjad. Laen on kohustus ning iga laenaja jaoks on tähtis, et võetud laen ei jääks iseendale või lähedastele koormaks.

Laenukindlustus aitab Teil laenu tagasi maksta puuduva töövõime või surma korral. Kindlustuskaitse väheneb koos laenujäägiga ning hüvitis makstakse pangale.
Loe edasi

Laenumaksekindlustus aitab Teil aasta jooksul tasuda igakuiseid laenumakseid ajutise töövõimetuse või töökaotuse korral. Kindlustusmakse sõltub igakuisest laenu tagasimaksest ning hüvitis makstakse Teile.
Loe edasi

Kui suurt kindlustussummat valida?

Soovitame kindlustussummat, mis katab kogu laenusumma. Sel juhul saate kindlustunde, et kui Teie elutee peaks õnnetuse või haiguse tõttu lõppema või kui Te peaksite kaotama töövõime, maksab Swedbank Life Insurance SE kogu Teie võetud laenu tagasi. Vajaduse korral saate valida ka oma laenujäägist väiksema summa või kindlustada laenu osaliselt.

Kui olete oma laenu kindlustanud, andke sellest lähedastele teada. Teavitage kindlasti oma lähedasi lepingu sõlmimisest. See näitab nendest hoolimist ning samuti saavad nad sel juhul võimaliku kindlustusjuhtumi korral sündmusest kohe kindlustusandjale teada anda.

Tervisliku elustiili soodustus

Kui olete terve ja Teie elustiil näitab, et hoolite oma tervisest, saate laenukindlustuse 10%* soodsamalt. Soodustuse saamiseks peate vastama järgmistele kriteeriumidele:

  • Te ei ole kahe aasta jooksul suitsetanud;
  • Teie kehamassiindeks** on vahemikus 18-29;
  • Teile ei ole diagnoositud kroonilisi haigusi või muid terviseprobleeme, mille tõttu vajate regulaarset ravi või jälgimist arsti poolt, samuti Teie elukutse või hobid ei ole kõrgema riskiga.


* Koos kindlustussumma soodustusega on maksimaalne hinnasoodustus 25% kindlustusmaksest.

** Kehamassiindeks on suurus, mis väljendab inimese kehakaalu ja pikkuse suhet. Kehamassiindeksi leidmiseks jagatakse kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. Näide. 180 cm pikkuse ja 84 kg kaaluva mehe kehamassiindeks on: 84 / 1,82 = 25,93

Ka kahekesi võetud laenu on võimalik kindlustada laenukindlustusega

Mõlema lepingu kindlustussumma võib olla nii suur, kui on laenujääk, kuid soovi korral saab kindlustussumma määrata ka protsendina laenujäägist. Näiteks saate laenukindlustuse sõlmida nii, et laenuvõtja laenukindlustussumma on 50% laenujäägist ning kaastaotlejal samuti 50% laenujäägist.

Proportsionaalse kindlustamise korral on üheks võimaluseks lähtuda ka põhi- ja kaastaotleja sissetuleku suhtest. Näiteks, kui põhitaotleja sissetulek on suurem, võiks suurem olla ka tema laenukindlustuse summa.

Suurem kaitse tähendab paremat hinda

Olenevalt kindlustussummast võite laenukindlustuse saada kuni 25%* soodsamalt. Hinnasoodustus sõltub kindlustussumma suurusest, kuid kehtib kogu kindlustusmakse kohta:

Kindlustussumma (€) Soodustuse protsent
20 000–49 999 0%
50 000–74 999 10%
75 000–99 999 15%
100 000-... 25%

* Koos tervisliku elustiili soodustusega on maksimaalne hinnasoodustus 25% kindlustusmaksest.

Mugav ülevaade lepingust internetipangas

Leiate põhjaliku info oma lepingu kohta internetipangast, kus on võimalik vaadata kindlustussummasid, lugeda tingimusi ja teha lepingu muudatusi.

Küsimuste korral annab Teile kiirelt vastused investeerimistugi telefonil 613 1606 (E-R 8.30–18.00). Investeerimistugi on Teile abiks ka siis, kui tahate laenukindlustuslepingut muuta.

Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Laenukindlustust (elukindlustuskaitset koos puuduva töövõime lisakindlustuskaitsega) pakub Swedbank Life Insurance SE. Laenumaksekindlustust (Töötuse kaitset koos ajutise töövõimetuse kaitsega) pakub Swedbank P&C Insurance AS.

Kontaktid

  • Kahjukäsitlus
  • 888 2111 (24h)

Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Laenukindlustust (elukindlustuskaitset koos puuduva töövõime lisakindlustuskaitsega) pakub Swedbank Life Insurance SE. Laenumaksekindlustust (Töötuse kaitset koos ajutise töövõimetuse kaitsega) pakub Swedbank P&C Insurance AS.