Kodukindlustus

Swedbanki kodukindlustus on kindel ja usaldusväärne

 • Ühe lepinguga saad kindlustada ehitise, koduse vara ja juhtumid, kui tekitad kahju teistele inimestele (nt naabritele).
 • Sinu kodune vara (nt mööbel, tehnika, jalgratas) on kindlustatud nii kodus kui ka kõikjal Eestis.
 • Kahju korral taastame Sinu kodu täielikult.
 • Omavastutus on 190 €, lukkude asendamisel 0 €.

9.-10. märtsil 25%-lise soodustusega lepingu sõlmimiseks peab lepingusse valitud olema ka koduse vara kaitse.
Soodustus kehtib ainult internetipangas sõlmitud uutele lepingutele.

Arvutage kodukindlustuse kuumakse

Elamu tüüp:
Ehitusmaterjal:
Üldpind:
m2
Ehitis:
taastamisväärtus
Kodune vara:
15 000EUR
Vastutus- kindlustus:
15 000EUR
Kuumakse:
0EUR

Kindlustussummad saate muuta, kui vajutate nuppu "Lepingut sõlmima".

Mida hüvitab kodukindlustus?

 • Kodukindlustusega on kaitstud ehitis, kodune vara ja juhtumid, kui tekitad kahju teistele inimestele (nt naabritele).
 • Koduga toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse Sulle kodu taastamisega seotud kulud.
 • Koduse varaga toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse Sulle remondikulud või taassoetamise kulu.
 • Kui Sina või pereliige on tekitanud kahju kolmandale isikule (nt naabrile) hüvitatakse tekkinud isiku- või esemekahju.
 • Sündmused, mille puhul kodukindlustus ei kehti

Swedbanki kodukindlustus hüvitab Teile kahju näiteks järgmiste õnnetuste korral:

 • Tulekahju. Taastame tulekahju tagajärjel hävinud kodu.
 • Rahe ja tuul. Hüvitame kahjud sõltumatult tuule ja tormi tugevusest.
 • Äike ja voolukõikumised. Hüvitame nii pikselöögist tekkinud kahju kui ka lühisest ja ülepingest tulenevad elektrihäirete tagajärjel tekkinud kahjud.
 • Torustiku leke ja üleujutus. Hüvitame uputusest tekkinud kahjud.
 • Vargus ja hävimine. Koduse vara varguse, röövimise või kahjustumise korral hüvitame selle remontimise kulud või samaväärse eseme taassoetamise kulud. Tutvuge piirangutega tingimustes.

Kindlustusväärtus

Ehitise kindlustusväärtus ehk taastamisväärtus on summa, mis kulub ehitise taastamiseks sellisel kujul, nagu see oli enne kindlustusjuhtumit. Koduse vara kindlustusväärtus on üldjuhul koduse vara hulka kuuluvate esemete uuena taassoetamise väärtus, teatud esemete korral aga nende kindlustusjuhtumieelne turuväärtus. Tutvuge piirangutega tingimustes.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustusega olete kaitstud juhul, kui Teie või Teie pereliikmed tekitavad kahju teistele isikutele. Kindlustuskaitse kehtib ka väljaspool kodu üle Eesti.

Tingimused

Hooned

Kindlustades eluhoone on kaitstud selle ehitise juurde kuuluvad rajatised ja hoone olulised osad (sh sisseehitatud valgustid, sanitaarseadmed), tehnosüsteemid (sh soojuspumbad, kommunikatsioonitrassid), siseviimistlus (sh köögimööbel, v.a köögitehnika) ja sisseehitatud mööbel. Ridaelamuboksi puhul on kindlustatud siseviimistlus ja ridaelamuboksi piires asuvad hoone olulised osad kuni naaberboksi siseviimistluseni.

Eluhoone või hooneosa kindlustus sisaldab ka rajatiste kindlustuskaitset. Rajatised on eraldi ehitised, mis ei ole hooned. Rajatised peavad asuma eluhoone või hooneosaga samal kinnistul ning olema püsivalt maaga ühendatud, näiteks aed, välisvalgustid, lipumast, kaev, koerakuut, bassein, mänguväljak (sh mängumaja) või katusealune ja kuni 20 m² suurune kasvuhoone.

Kindlustades korteri on kaitstud eluruum koos selle oluliste osadega (sh sisseehitatud valgustid, pistikud, sanitaarseadmed), tehnosüsteemidega ning siseviimistlusega (sh köögimööbel, v.a köögitehnika) ja sisseehitatud mööbliga ning korteri juurde kuuluva, kuid väljaspool korterit asuva panipaigaga.

Kodune vara

Koduse vara kindlustusega on kaitstud hoone või korteri omanikule või seal alaliselt elavatele isikutele kuuluvad asjad nii kindlustuskohas, kui kaasavõetuna.

Koduse vara kindlustamisel saab valida summa, mille ulatuses kodune vara on kindlustatud. Me ei küsi esemete nimekirja.

Kontaktid

 • Kahjukäsitlus
 • 888 2111 (24h)