Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Kodukindlustus

Välistused

Välistused Hüvitame erandiga
Pikaajalised protsessid, loomulik kulumine, lagunemine, kõdunemine, roostetamine.

Hüvitame kahju, kui eelnimetatud põhjustel tekkis tulekahju, plahvatus või torustiku leke, kuid me ei hüvita seda osa kindlustatud esemest, mis kahju põhjustas.

Näide

Kui toru puruneb rooste tõttu ja vesi kahjustab ehitise siseviimistlust, hüvitame siseviimistluse taastamise kulud, kuid ei hüvita lõhkenud toru asendamise või taastamise kulusid.

Kondensatsioon, loomulik niiskus, temperatuuri pikaajaline kõikumine, valguse mõju, õhutingimuste või kemikaalide pikaajaline mõju kindlustatud esemele või selle osale.
Hallitus, majavamm, seen või bakterid kindlustatud esemel või selle osal.  
Putukate, kahjurite, näriliste, lindude ja koduloomade tegevus. Hüvitame lindude ja loomade tegevuse tagajärjel purunenud aknaklaasi või tekkinud tulekahju.
Vigane ehitus või remonditöö; arvutus-, planeerimis- või projekteerimisviga; defektsete või ebasobivate ehitusmaterjalide kasutamine.

Hüvitame kahju kui eelnimetatud põhjustel on toimunud äkiline ja ettenägematu sündmus, kuid me ei hüvita seda osa kindlustatud esemest, mis kahju põhjustas.

Näited

 • Kui korsten ei ole ehitatud projekteerimisnõuete kohaselt ja see põhjustab tulekahju, hüvitame ehitisele tekkinud kahju, kuid ei asenda korstent.
 • Kui vannitoa seinaplaadid on kinnitatud liiga vähese plaadiliimiga ning kukuvad seetõttu alla ja kahjustavad kraanikaussi, hüvitame kraanikausile tekitatud kahju, aga mitte seinaplaate.
 • Kui vesi või niiskus pääseb vigase ehitustöö tõttu soojustuse ja krohvi vahele ning kahjustab eluhoone välisseina, ei kuulu kahju hüvitamisele, kuna tegemist ei ole äkilise sündmusega.
 • Kui ehitise soojustusmaterjal on ebakvaliteetselt paigaldatud ning see on tekitanud külmasillad ja kondensatsiooni- või hallituskahjustusi ehitise siseviimistlusele, ei asenda me soojustusmaterjali, kuna kahju pole põhjustanud äkiline või ettenägematu sündmus. Samuti ei hüvita me siseviimistluse kahjustusi, kuna kondensatsioon ja hallitus ei kuulu kindlustuskaitse alla.
Ehitise või selle vundamendi, seinte või muude konstruktsioonielementide vajumine, kerkimine, liikumine, paisumine, materjali kulumine, vibratsioon. Hüvitame kahju, mille on tekitanud:
 • maapinna liikumine või vibratsioon, kui selle on põhjustanud ehitustööde tegemine kolmandate isikute poolt, kelle vastutus on tõendatud;
 • pinnavee tõus või üleujutus.
Vee tungimine ehitisse katkise konstruktsiooni kaudu. Eeldame, et konstruktsioon on katki, kui ehitise välispiirded, mille eesmärk on takistada vee pääsemist ehitisse, vee sissepääsu ei takista. Hüvitame kahju, mille on põhjustanud:
 • vee pääsemine ehitisse konstruktsiooni vigastuse tõttu, kui vigastuse on põhjustanud äkiline ja ettenägematu väline sündmus ning vigastus on tuvastatud;
 • siseviimistlusele või kodusele varale vee esmakordne läbijooks katuse kaudu.
Koduse vara kaotsiminek. Hüvitame koduse vara kaotsimineku varguse või röövi korral. Vargus on koduse vara äravõtmine, kui sellega on kaasnenud sissetungimine kindlustuskohta või kindlustatud ese on ära võetud väljaspool kindlustuskohta. Rööv on koduse vara äravõtmine, kui sellega on kaasnenud elule või tervisele ohtliku vägivalla kasutamine või ähvardus kasutada vägivalda.
Kodutehnika või seadme (nt. boiler, keskküttekatel jne) rike või kahjustus, mis ei ole põhjustatud välistest sündmustest.
Kindlustatud eseme kasutamine viisil, mis ei vasta selle otstarbele, või kasutamine ebatavalistes oludes. See hõlmab ka masinate või seadmete katsetamist ja tahtlikku ülekoormamist ning eksperimentide korraldamist.  
Tuumarelv, tuumakütus, tuumaenergia või radioaktiivne aine või muu radiatsiooni allikas, tuuma- või radioaktiivse aine plahvatus.  

Hüvitamisele ei kuulu:

 • Kahjud ja vigastused, mis olid tekkinud enne kindlustuslepingu sõlmimist või mille tekkimine oli kindlustuslepingu sõlmimisel ilmne.
 • Kulutused hooldustöödeks ja hooldusremondiks ning väliste pisivigade kõrvaldamiseks, näiteks plekkide eemaldamine vaipadelt ja diivanikatetelt, kriimustuste eemaldamine värvitud-, emailitud- või poleeritud pindadelt, seinapragude parandamine, värvi- ja lõhnamuutuste kõrvaldamine.
 • Plaaniliste töödega, näiteks radiaatorite, torustike või akende vahetamisega seoses tekkivad kulud.
 • Saamata jäänud tulu, finantskohustused, moraalne kahju või muud kulutused, milles me ei ole kokku leppinud.

Teatud esemetele kehtivad järgmised piirangud:

 • kunstiteosed, ehted, vääris- ja antiikesemed on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast.
 • kodune vara, mida hoiad oma kindlustatud kodu juurde kuuluvas eraldiseisvas panipaigas, keldris, kõrvalhoones või saunas, on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast;
 • paigaldamata ehitusmaterjalid, seadmed (nt inventar, disainelemendid, detailid) ja tööriistad on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast;
 • elumajas või korteris olev sularaha on kindlustatud kuni 500 € ulatuses;
 • kindlustatud kodus elava pere kodune vara on väljaspool kodu Eesti piires kindlustatud kuni 5% ulatuses koduse vara kindlustussummast;
 • kindlustatud ei ole mobiiltelefonid ja tahvelarvutid, mis on vanemad kui 2 aastat ning sülearvutid, mis on vanemad kui 4 aastat.

Koguriskikindlustus katab kahjud, mille on põhjustanud mis tahes äkitselt toimunud ettenägematu sündmus v.a tingimustes välja toodud välistused. Sagedasemad kodus juhtuda võivad õnnetused on kaetud ka juhul, kui peaksid olema ise kahju põhjustaja.

Mis võib juhtuda?

 • Tulekahju. Kahjud hüvitatakse täielikult, isegi kui tulekahju põhjustasid lemmikloomad või muud loomad.
 • Rahe ja tuul. Kahjud hüvitatakse sõltumata tuule kiirusest.
 • Äike ja voolukõikumised.
 • Torustiku leke ja üleujutus.
 • Vargus ja röövimine jne.

Kui Sul on koguriskikindlustus, ei pea Sa liialt muretsema selle pärast, mis on kindlustatud ja mis mitte. Sellegipoolest on mõni välistus, mille kohta kindlustuskaitse ei kehti (nt sisemised rikked, loomulik kulumine pikaajaliste protsesside puhul, näiteks hallituse või rooste tekitatud kahjud, puudulikult tehtud ehitus- või remonditööd).

Tutvun tingimustega

Kodu kaitseb Sind

Kindlusta oma kodu ja tunned end kodus olles muretult, sest:

 • kindlustusjuhtumi korral taastame täielikult Sinu korteri või maja ja sinna juurde kuuluvad kõrvalhooned;
 • kaitstud on nii kodus olev vara (nt mööbel, tehnika) kui ka Sinuga Eesti piires kaasa rändavad asjad (nt jalgratas);
 • hüvitame kulud, kui tekitad kogemata kahju kellelegi teisele (nt naabritele veeuputuse).
Eluhoone on maja, paarismaja, ridaelamuboks või suvila. Kodukindlustusega on võimalik kindlustada ainult elukondlikku kinnisvara, mis tähendab, et äritegevuseks kasutatavaid hooneid (nt turismitalu, külalistemaja) või kortereid (nt bürood, juuksurisalongi) kindlustada ei saa.

Kivi korral on elamu konstruktsioon, kandvad seinad ja vahelaed kivist.

Kivi ja puidu korral on elamu konstruktsioon ja kandvad seinad kivist ning vahelaed puidust.

Puidu korral on konstruktsioon, kandvad seinad ja vahelaed puidust.

Üldpind on kõikide siseruumide põrandapindalade summa. Siia alla ei kuulu avatud ruumid nagu rõdud ja terrassid. Üle 400 m2 suuruse elamu kindlustamiseks palume helistada kindlustuse toele numbril 888 1513.m2

Kindlustuskaitsed

taastamisväärtus Ehitise kindlustusväärtus ehk taastamisväärtus on summa, mis kulub ehitise taastamiseks sellisel kujul, nagu see oli enne kindlustusjuhtumit. Ehitise taastamisel ei võta me arvesse selle kulumit. EURKodune vara, on kindlustatud kodus asuv vallasvara (sisustus, mööbel ja seal elavate inimeste isiklikud asjad). EURVastutuskindlustus hüvitab eseme- või isikukahjud, mille olete tekitanud kolmandatele isikutele. Kui kindlustuslepinguga on peale hoone või korteri kindlustatud ka kodune vara, laieneb vastutuskindlustus ka nõuetele, mis on seotud mõne muu Teie põhjustatud kahjuga Eesti piires.
 • taastamisväärtus  Ehitise kindlustusväärtus ehk taastamisväärtus on summa, mis kulub ehitise taastamiseks sellisel kujul, nagu see oli enne kindlustusjuhtumit. Ehitise taastamisel ei võta me arvesse selle kulumit.
 • 15 000EUR  Kodune vara, on kindlustatud kodus asuv vallasvara (sisustus, mööbel ja seal elavate inimeste isiklikud asjad).
 • 15 000EUR  Vastutuskindlustus hüvitab eseme- või isikukahjud, mille olete tekitanud kolmandatele isikutele. Kui kindlustuslepinguga on peale hoone või korteri kindlustatud ka kodune vara, laieneb vastutuskindlustus ka nõuetele, mis on seotud mõne muu Teie põhjustatud kahjuga Eesti piires.
 • 13.46
 • 0%  Pakume Teile kodukindlustust 10% soodsamalt, kui kindlustate lisaks ehitisele ka oma koduse vara vähemalt 15 000 € ulatuses.
 • 13.46EUR

Arvutus sisaldab 15 000 € eest koduse vara ja vastutuskindlustuse kaitset. Saad seda muuta järgmises sammus.

Kodukindlustuse uued tingimused: laiem kaitse ja vähem omavastutust

1. aprillil 2013 jõustusid Swedbanki kodukindlustuse uued tingimused, mis kehtivad nii uute kui ka varem sõlmitud lepingute kohta. Uuendused laiendasid juba varemgi põhjaliku kaitsega kindlustust ja vähendasid mitmel juhul omavastutust.

Mis on muutunud?


 • Oleme vähendanud omavastutust, mis on nüüd nii korteri kui ka hoone puhul sama – 90 eurot. Seni oli omavastutus korteri puhul 95 eurot ja hoone puhul 190 eurot.
 • Kui kindlustusjuhtumi tõttu saavad kahjustada lukud, omavastutust ei rakendata. Senine omavastutus oli 30 eurot. Hüvitist makstakse juhul, kui kaotate hoone või korteri võtmed, need varastatakse või kui keegi kolmas lõhub lukud. Hüvitame uue lukukomplekti soetamise ja paigaldamise kulud.
 • Kindlustusmakse ei olene enam kodu kasutamise viisist. Seega ei ole enam tähtis, kas omanik elab kodus alaliselt või on see kasutusel suvilana, kus viibitakse vaid mõni nädal aastas. Samuti ei olene kindlustusmakse sellest, kas kodu on välja üüritud.
 • Eluhoone kindlustamisel laieneb kindlustuskaitse ka rajatistele, näiteks kaevule, kasvuhoonele, grillimajale. Kui varem lugesime rajatiseks kuni 10 m2 suurust maapinnaga püsivalt ühendatud ehitist, siis uute tingimuste järgi võib rajatis olla kaks korda suurem, kuni 20 m2 suurune. Samuti oleme kaotanud rajatiste kindlustussumma ülempiiri, mis varem oli 10 000 eurot.
 • Elektroonikaoli varem kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast ja jalgrataste eest maksime hüvitist kuni 1300 eurot jalgratta kohta. Nüüd neid piiranguid enam ei ole.
 • Uue kaitsena pakume kindlustuskaitset ka kodu kindlustanud inimesega kaasas olevale kodusele varale Eesti Vabariigi piires. See võib moodustada kuni 5% lepingusse märgitud koduse vara kindlustussummast. Näiteks on nii kindlustatud kaasavõetud fotoaparaat või sülearvuti, mis saab kahjustada väljaspool kodu.
 • Teine uus kaitse on kodus oleva sularaha kindlustus kuni 500 euro ulatuses.
 • Kindlustame ehitise nüüd alati taastamisväärtuse peale ega märgi konkreetset kindlustussummat enam poliisile. See tähendab, et kahjujuhtumi korral on tagatud kodu taastamine juhtumieelsesse seisukorda ning see pole summaga piiratud.

Miks kindlustada kodu just Swedbankis?

 • Mugavus – soovi korral lähevad maksed Teie arvelduskontolt iga kuu maha ja leping uueneb iga aasta automaatselt.
 • Lai kaitse – koguriskikindlustus hõlmab peaaegu kõiki ootamatuid juhtumeid, mis võivad Teie kodu kahjustada (tulekahju, torm, üleujutus, vargus, vandalism jne).
 • Kaitstud kodune vara – peale toas asuva vara kehtib kindlustus ka aiamööbli, muruniiduki või traktori ning panipaigas oleva vara kohta.
 • Vastutuskindlustus – hüvitatakse ka kolmandatele isikutele tekitatud kahju, nt alumise korteri remont uputuse järel või mänguhoos katki tehtud kasvuhoone taastamine.

Kindlustuslepingu sõlmimiseks edastage meile palun oma andmed ja võtame Teiega nädala jooksul ühendust.

Saadan

Kui Te olete kindlustuslepingu juba sõlminud, siis palume Teil uue poliisi koopia edastada e-posti aadressile laenukindlustus@swedbank.ee või saata posti teel järgmisele aadressile: Swedbanki eralaenude teeninduse osakond, Liivalaia 8, 15039 Tallinn.

Kodukindlustus kaitseb Sind ootamatute kahjude eest, kui kodus peaks juhtuma õnnetus. Ühe lepinguga saad kindlustada ehitise, koduse vara ja juhtumid, kui tekitad kahju teistele inimestele.

 • Ehitiskindlustus kaitseb Sinu maja või korterit ootamatute juhtumite korral. Õnnetuse korral taastatakse kodu sellisel kujul, nagu ta oli enne juhtumit. Kindlustus aitab ka siis, kui kahjustada saab sisseehitatud mööbel (nt köögimööbel), aed, värav, mänguväljak, kuni 20 m² kasvuhoone.
 • Koduse vara kindlustus katab Sinu isiklikule varale tekkinud kahjud, kui selle põhjustab mõni õnnetus või vargus või kui mõni ese (elektroonika, spordivarustus vms) puruneb kogemata Sinu enda või pereliikme süü tõttu. Pead arvestama ainult väheste välistuste ja piirangutega.
 • Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahjud. Sellest on palju kasu, kui peaksid kogemata üle ujutama naabri korteri, kui Sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri majale või kui Sinu koer Reks kriibib naabri autot.
 • Pakume koguriskikindlustust: hüvitame paljude koduste õnnetuste tõttu tekkinud kahjud ka juhul, kui oled need kogemata ise põhjustanud. Kindlustatud on kõik ootamatud juhtumid, mida ei ole välistustes mainitud.
 • Kindlustame Sinu kodu taastamisväärtuses. Kahjujuhtumi korral taastatakse kodu täielikult kahjujuhtumieelsesse seisukorda, milleks kasutatakse tänapäevaseid ehitus- ja viimistlusmaterjale.
 • Pakume kodusele varale laia kaitset ja Sul on võimalus valida Sinu vajadustele vastav kindlustussumma.
 • Hüvitame ajutise eluaseme üürikulud kuni 12 kuud. Kaetud on ka saamata jäänud üüritulu.
 • Sinu isiklikud esemed on kindlustatud isegi väljaspool kodu kõikjal Eestis.
 • Vastutuskindlustuse kaitse kehtib Sulle Eesti piires ka väljaspool kodu, kui oled kindlustanud oma koduse vara.
 • Aastane kindlustusmakse ei sõltu Sinu maksegraafikust. Saad maksta ka kuu kaupa.
 • Kui keegi teine kaotab või varastab võtmed või lõhub luku ära, on luku asendamisel omavastutus 0 €.
 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks ei ole vaja esitada nimekirja ega fotosid kodusest varast.
 • Koduvalve ei ole kindlustuse kehtimiseks vajalik.
 • Kindlustatud on ka Sinu jalgratas ja lapsevanker, kui oled need lukustanud mõne püsivalt kinnitatud objekti (nt rattahoidja või käsipuu) külge.
 • Kodukindlustuse omavastutus on 190 €. Lukkude vahetamise puhul omavastutust maksma ei pea.
 • Äritegevuseks kasutatavaid ehitisi meil kindlustada ei saa.
 1. Vali, kas soovid kindlustada korterit või maja, seejärel vali sobivad koduse vara ja vastutuskindlustuse summad ning arvuta kindlustusmakse.
 2. Lisa andmed kindlustatava kodu ja lepingu muude detailide kohta.
 3. Esimese kindlustusmakse tasumisega on leping internetipangas sõlmitud.
 4. Kindlustuskaitse hakkab kehtima lepingus märgitud kuupäeval või päev pärast lepingu sõlmimist. Sinu kindlustuspoliis on internetipangas alati kättesaadav.

Esmalt helista vajaduse korral häirekeskusesse ja teavita varahaldusfirmat või korteriühistut. Kui olukord ei ole enam ohtlik, täida esimesel võimalusel internetipangas kahjuavaldus.

Teatan kahjust

Pärast kahjuavalduse esitamist anname Sulle edasisteks tegevusteks juhised.

 • Teavita politseid, kui Sinu kodule või varale on kahju tekitanud keegi teine, nt varguste korral.
 • Teavita häirekeskust tulekahju või plahvatuse korral.
 • Teavita häirekeskust või varahaldust, kui Sul ei ole võimalik õnnetuses kahju saanud torusid ise sulgeda.
 • Teavita varahaldust, kui veelekke tagajärjel on kodus tekkinud uputus või on oht, et tekitad uputuse naabritele.
 • Teavita koduvalvet, kui turvasüsteem ei ole häiret veel edastanud.

Kindlusta elu, kui Sul on lähedasi, kellest hoolid ja kes sõltuvad Sinu sissetulekust.

Kaskokindlustusega kaitsed end ootamatute kulude eest, kui sõidukiga peaks teel midagi juhtuma.

Kodu väikelaen on hea lahendus, kui vajad kodu remondiks laenu üle 5000 €.

Kontakt

Kahjukäsitlus

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud!

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank