Kodukindlustus

Swedbanki kodukindlustus on kindel ja usaldusväärne

 • Ühe lepinguga saad kindlustada ehitise, koduse vara ja juhtumid, kui tekitad kahju teistele inimestele (nt naabritele).
 • Sinu kodune vara (nt mööbel, tehnika, jalgratas) on kindlustatud nii kodus kui ka kõikjal Eestis.
 • Kahju korral taastame Sinu kodu täielikult.
 • Omavastutus on vaid 90 €, lukkude asendamisel 0 €.

9.-10. märtsil 25%-lise soodustusega lepingu sõlmimiseks peab lepingusse valitud olema ka koduse vara kaitse.
Soodustus kehtib ainult internetipangas sõlmitud uutele lepingutele.

Arvutage kodukindlustuse kuumakse

Elamu tüüp:
Ehitusmaterjal:
Üldpind:
m2
Ehitis:
taastamisväärtus
Kodune vara:
15 000EUR
Vastutus- kindlustus:
15 000EUR
Kuumakse:
0EUR

Oma soovidele vastavaid kindlustussummasid saate valida kui vajutate nuppu "Lepingut sõlmima".

Kindlustusega on kõik kaitstud

Swedbankis saate kindlustada nii oma maja, korteri kui ka suvila ja maakodu. Me ei oska välja mõelda kõiki juhtumeid, mis võivad teie kodu ja vara kahjustada. Seepärast ei teinudki me nimekirja kindlustatud juhtumitest, vaid märkisime sündmused, mille puhul kindlustus ei kehti. Kõigi ülejäänud juhtumite korral, mida välistustes nimetatud pole, on teie kodu kaitstud!

Swedbanki kodukindlustus hüvitab Teile kahju näiteks järgmiste õnnetuste korral:

 • Tulekahju. Taastame tulekahju tagajärjel hävinud kodu.
 • Rahe ja tuul. Hüvitame kahjud sõltumatult tuule ja tormi tugevusest.
 • Äike ja voolukõikumised. Hüvitame nii pikselöögist tekkinud kahju kui ka lühisest ja ülepingest tulenevad elektrihäirete tagajärjel tekkinud kahjud.
 • Torustiku leke ja üleujutus. Hüvitame uputusest tekkinud kahjud, olenemata tekkepõhjusest.
 • Vargus ja hävimine. Tagame eseme asendamise uhiuuega, hüvitades selle poehinna.
 • Ootamatud juhtumid. Kõikvõimalikud kodus juhtuda võivad õnnetused, mille tagajärjel kahjustub kodu või selles olevad esemed.

Kindlustusväärtus

Ehitise kindlustusväärtus, ehk taastamisväärtus, on ehitise endisele kujule taastamise maksumus. Koduse vara kindlustusväärtus on koduse vara hulka kuuluvate esemete taassoetamise hind uhiuuena. Kui samu tooteid enam ei müüda, on hüvitamise aluseks asjad, mis oma funktsionaalsuselt on hävinud asjadega võrdväärsed.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustusega olete kaitstud juhul, kui Teie või Teie pereliikmete poolt on tekitatud kahju teistele isikutele. Kindlustuskaitse kehtib ka väljaspool kodu üle Eesti.

Tingimused

Hooned

Kindlustades eluhoone on kaitstud selle ehitise juurde kuuluvad rajatised ja hoone olulised osad (sh sisseehitatud valgustid, sanitaarseadmed), tehnosüsteemid (sh soojuspumbad, kommunikatsioonitrassid), siseviimistlus (sh köögimööbel, v.a köögitehnika) ja sisseehitatud mööbel. Ridaelamuboksi puhul on kindlustatud siseviimistlus ja ridaelamuboksi piires asuvad hoone olulised osad kuni naaberboksi siseviimistluseni.

Eluhoone või hooneosa kindlustus sisaldab ka rajatiste kindlustuskaitset. Rajatised on eraldi ehitised, mis ei ole hooned. Rajatised peavad asuma eluhoone või hooneosaga samal kinnistul ning olema püsivalt maaga ühendatud, näiteks aed, välisvalgustid, lipumast, kaev, koerakuut, bassein, mänguväljak (sh mängumaja) või katusealune ja kuni 20 m² suurune kasvuhoone.

Kindlustades korteri on kaitstud eluruum koos selle oluliste osadega (sh sisseehitatud valgustid, pistikud, sanitaarseadmed), tehnosüsteemidega ning siseviimistlusega (sh köögimööbel, v.a köögitehnika) ja sisseehitatud mööbliga ning korteri juurde kuuluva, kuid väljaspool korterit asuva panipaigaga.

Kodune vara

Koduse vara kindlustusega on kaitstud hoone või korteri omanikule või seal alaliselt elavatele isikutele kuuluvad või nende kasutuses olevad asjad nii kindlustuskohas, kui kaasavõetuna.

Koduse vara kindlustamisel saab valida summa, mille ulatuses kodune vara on kindlustatud. Me ei küsi esemete nimekirja.

Loetelu alusel on võimalik eraldi kindlustada unikaalsed esemed ja kollektsioonid.

Paigaldamata ehitusmaterjalid (nt tellised, torud, värv, parkett, juhtmed), paigaldamata seadmed (nt sanitaarseadmed, kliimaseade, küttesüsteem) ja tööriistad on kindlustatud kuni 25% ulatuses kindlustussummast. Esemed on kindlustatud juhul, kui need on ehitises, mille uksed on nõuetekohaselt lukustatud ja kõik aknad suletud.

Väljaspool korterit paiknevas panipaigas ja abihoonetes asuv kodune vara on kindlustatud kuni 25% ulatuses juhul, kui panipaiga, abihoonete ja sauna uksed on nõuetekohaselt lukustatud ja aknad on suletud. Väljaspool kindlustuskohta Eesti Vabariigi piires asuv kodune vara on kindlustatud kuni 5% ulatuses. Kindlustuskohas asuv sularaha on kindlustatud kuni 500 euro ulatuses.

Kodukindlustus on laia kindlustuskaitsega ning seetõttu võite olla kindel, et Teie kodu ja kodune vara on kaitstud igasuguste ootamatute ja juhuslike õnnetuste vastu. Kodukindlustus hüvitab Teie kodule ja seal asuvale varale tekkinud kahju. Hüvitamisele ei kuulu vaid mõned välistused.

Kaasaegne remont ning uued esemed

Pärast kahjujuhtumit katame Teie kodu remondikulud. Remontimisel tagame tänapäevaste ehitus- ja viimistlusmaterjalide kasutamise. Kodu hävimisel tules või mõnel muul põhjusel finantseerime uue kodu ehitust. Asjade varguse või kasutuskõlbmatuks muutumise korral ei lähtu me mitte kasutatud asjade turuhinnast, vaid maksame hüvitist vastavalt uue eseme poehinnale (va kunstiteosed, vääris- ja antiikesemed.

Köögimööbli kindlustus koos ehitisega

Tänapäevane köögimööbel ja muu sisseehitatud mööbel maksab palju. Kindlustades selle koos oma korteri või majaga, muudate koduse vara kindlustussumma oluliselt väiksemaks – saate soodsama kindlustusmakse.

Ajutise eluaseme üürikompensatsioon

Pärast kahjujuhtumit võib Teil tekkida vajadus elada ajutiselt oma kodust eemal - seni kuni Teie kodu taastatakse. Tasume Teie eest ajutise eluaseme üüri, et leevendada Teie närvipinget ja rahakulu, mis seoses kodu remondiga tekib. Meie kodukindlustuse klientide jaoks on see lisakaitse tasuta.

Üüritulu kaotus

Kui kindlustatud hoone või korter oli antud Teie poolt üürile ning üürileping katkes kindlustusjuhtumi tõttu, hüvitame Teile saamata jäänud üüritulu kuni hoone või korteri taastamiseni.

Kahjujärgne kindlustussumma ei vähene

Tagame, et kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud kindlustussumma kehtib Teie kodule ka pärast kahju toimumist.

Ehitise taastamine kulumit arvestamata

Ehitisele tekkinud kahju hüvitamise aluseks on vara taastamisväärtus. Ehitise taastamisel ei võta me arvesse selle kulumit.

Rajatised

Eluhoone või hooneosa kindlustus sisaldab ka rajatiste kindlustuskaitset. Rajatised on eraldi ehitised, mis ei ole hooned. Rajatised peavad asuma eluhoone või hooneosaga samal kinnistul ning olema püsivalt maaga ühendatud, näiteks aed, kaev, välisvalgustid, lipumast või mänguväljak ja kuni 20 m² suurune katusealune ning kasvuhoone.

Koduvalve olemasolu ei nõuta

Kodukindlustuse lepingu sõlmimisel ei nõua me Teilt koduvalve olemasolu. Samuti ei mõjuta koduvalve puudumine kindlustusmakset ega ka hüvitise suurust kahjujuhtumi korral.

Kahju hindamine

Sõltuvalt kahjujuhtumist saate kahjukäsitlejalt konkreetse tegevusjuhise. Kodule tekkinud kahju suuruse hindamiseks lepib kahjukäsitleja Teiega kokku aja kodu ülevaatamiseks. Ülevaatusel palub kahjukäsitleja Teil täita hüvitamise avalduse. Hüvitamisotsuse langetamiseks võime küsida täiendavaid dokumente, milleks võivad olla seletuskiri, politseile esitatud avalduse koopia, esemete ostutšekid jm.

Remondi ettevalmistus

Pärast kahjuteate ja hüvitamise avalduse vastuvõtmist ning kodu ülevaatamist vormistame hüvitamisotsuse ning väljastame remondiettevõttele tööde tegemiseks nõusoleku. Seejärel lepib remondiettevõte Teiega kokku remondiaja.

Omavastutuse tasumine

Omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta on 90 eurot. Rahalise hüvitise korral lahutatakse see hüvitise kogusummast maha. Kui hüvitis makstakse otse remondiettevõttele, saate selle kohta eraldi arve, mis tuleb tasuda vastavalt kokkuleppele kas enne või pärast remonti.

Koduste asjade vargus või täielik hävimine

Kui Teie kodus olnud ese on muutunud kasutuskõlbmatuks või varastatud, hüvitame Teile selle eseme poehinna. Juhul kui sama margi ja mudeliga eset enam ei toodeta, hüvitame eseme uue versiooni poehinna (va kunstiteosed, vääris- ja antiikesemed).

Võtmete varguse või lukkude lõhkumise korral asendame Teie ukselukud

Kui Teie võtmed varastatakse või lõhutakse Teie kodu ukselukud, on edasiste kahjude ärahoidmiseks vaja lukud asendada. Sellega kaasnevad kulud tasume meie.

Ajutise eluaseme üürikulud

Remondi ajal ei ole enamasti võimalik oma kodus elada. Hüvitame ajutise eluaseme üürikulud, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest. Ajutine eluase võib olla hotell, üürikorter või - maja.

Prahi äraveo ja lammutustööde kulud

Katame vee- või tulekahju tagajärjel tekkinud prahi äraveo ja lammutustööde kulud.

Pärast kahju toimumist kindlustussumma ei vähene

Tagame, et kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud kindlustussumma kehtib Teie kodule ka pärast kahju toimumist.

Üüritulu kaotus

Kui kindlustatud hoone või korter oli antud Teie poolt üürile ning üürileping katkes kindlustusjuhtumi tõttu, hüvitame Teile saamata jäänud üüritulu kuni hoone või korteri taastamiseni, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest.

Vajalikud dokumendid

Soovin kahjust teatada

Kui Teie kodus on juhtunud õnnetus, siis teatage sellest kohe:
 • politseile, kui Teie kodu ja seal olevaid esemeid on lõhutud või on toimunud vargus. Juhul kui Teie kodu valvab turvafirma, kes pole kahju toimumise ajal väljakutset saanud, andke ka neile teada;
 • päästeametile, kui tegemist on tulekahju või plahvatusega;
 • päästeametile või majahaldajale, kui Teil ei õnnestu veekahju korral purunenud torustiku kraane sulgeda.

Seejärel teavitage juhtumist viivitamatult meie kahjukäsitlust ja edastage meile kogu kahjujuhtumit puudutav teave.

Swedbanki esindaja võtab vastu kahjuteate ja annab nõu, kuidas sündmuskohal tegutseda ja kuidas kahjujuhtumit käsitlema hakatakse.


Kontaktid

 • Kahjukäsitlus
 • 888 2111 (24h)