Laenumakse­kindlustus

Turvalisus kogu laenuperioodiks

Laenumaksekindlustus aitab tasuda laenu kuumakseid juhul, kui peaksite kaotama töö või jääte rohkem kui 30 päevaks haiguslehele.

 • Katame igakuised laenumaksed kuni 12 kuud.
 • Kindlustusmakse on 3% igakuisest laenumaksest.

Mis on Laenumaksekindlustus?

Laenumaksekindlustus võimaldab kindlustada oma igakuised laenumaksed, kui nende tagasimaksmine on haiguse või töökaotuse tõttu raskendatud.

Lepingu sõlmimisele tasub mõelda, kui Teil on laenukohustusi, kuid ei ole piisavalt sääste, millega haiguse, õnnetuse või töökaotuse korral laenumakseid tasuda.

Eelised
 • Mõistlik hind
  Kindlustusmakse on 3% igakuisest hüpoteek- või väikelaenu maksest. Näiteks, kui laenu kuumakse on 100 €, siis kindlustusmakse on 3 €.
 • Lepingu sõlmimine on lihtne ja mugav
  Lepingu saate sõlmida mugavalt internetipangas. Teie laenumaksekindlustuse leping kehtib sama kaua nagu laenuleping ja lõpeb automaatselt pärast laenulepingu lõppemist või kui olete 63-aastaseks saanud.

Mille eest laenumaksekindlustus kaitseb?

Haigestumine

Maksame hüvitist, kui jääte haiguslehele kauemaks kui 30 päeva ning juhul, kui vajate pikaajalist ravi tõsise haiguse või muu tervisehäire tõttu. Näiteks, kui Teil tuvastatakse südame- ja veresoonkonna haigus.

Õnnetusjuhtum

Õnnetusjuhtumite puhul maksame hüvitist, kui jääte haiguslehele vähemalt 30 päevaks. Näiteks siis, kui vigastasite põlve ja ei saa 3 kuud tööl käia.

Töökaotus

Maksame hüvitist näiteks, kui kaotate töö koondamise, ettevõtte suuruse vähendamise või selle tegevuse lõpetamise pärast.

Hea teada! Kui olete laenu võtnud kahe peale, soovitame ka kaaslaenusaajal sõlmida laenumaksekindlustuse lepingu. Isegi kui jätkate ise laenu tagasimaksmist, maksame hüvitist kaaslaenusaaja haiguse või töökaotuse korral.

Tingimused
 • Kindlusvõtja vanus peab olema 18–62 aastat.
 • Töötuse kaitse hakkab kehtima 90 päeva peale kindlustuslepingu jõustumist.
 • Hüvitist hakatakse arvestama 30 päeva pärast kindlustusjuhtumi toimumist.
 • Hüvitist makstakse maksimaalselt 12 kuud järjest.

Laenumaksekindlustuse tingimused

Kindlustustoote teabedokument

Kuidas pannakse paika hüvitise summa?

 1. Oletame, et Teie laenumakse on aprillis 210 €. Kuna aprillikuus on 30 päeva, siis ühe päeva hüvitamiseks kujuneb 7 € (210 € : 30 päeva).
 2. Kui haigestute 1. aprillil ja haigusleht antakse 50 päevaks, siis hüvitise arvestus algab 1. mail (30 päeva pärast haigestumist) ning maksame hüvitist 20 päeva eest (50 päeva – 30 päeva).
 3. Hüvitise summa 20 päeva eest on 140 € (20 päeva x 7 €).

Kahju hüvitamine

Töökoha või töövõime kaotamisel teavitage meid esimesel võimalusel. Kahju hüvitamisest teavitame 10 päeva jooksul peale kahju suuruse kindlaks tegemist ja vajalike dokumentide kättesaamist.

Hüvitise väljamaksmise kuupäev sõltub sellest, millal kindlustusvõtja esitab Swedbanki P&C Insurance AS-ile kahju hüvitamise otsuse tegemiseks kõik vajalikud dokumendid. Hüvitamise otsus tehakse pärast dokumentide kontrollimist.

Hüvitise maksmiseks vajalikud dokumendid tuleks esitada piisava ajavaruga enne järgmist laenu tagasimaksmise päeva. Töötuse korral saab kindlustusvõtja leppida Töötukassas kokku vastuvõtuaja, et oleks võimalik esitada dokumente enne laenu tagasimaksmise päeva. Kindlustusandja ei kanna hüvitise summat otse laenuandjale, vaid Teie arvelduskontole.

Vajalikud dokumendid

Haigestumise korral

 • Haiguslehe koopia või mis tahes muu arstitõendi koopia
 • Tõend Haigekassalt
 • Märkused arstliku läbivaatuse tulemuste kohta

Tasume läbivaatuse eest juhul, kui Haigekassa seda ei tee. Vaidluste tekkimisel tegutseme lähtuvalt meie eksperdi hinnangust.

Töökaotusel

 • Töötukassa tõend töötuna arvelevõtmise kohta või töötustaatuse jätkumise kohta
 • Tõendid praeguselt ja eelmiselt tööandjalt ning isikutelt, kellega on või oli töösuhe

Hea teada

Kontaktid

Laenumaksekindlustust pakub Swedbank P&C Insurance AS.