Liikluskindlustus

Mis on liikluskindlustus?

  • Liikluskindlustus pakub kaitset, kui sõidukiga tekitatakse kahju kolmandale isikule.
  • Kindlustusjuhtumi korral hüvitab kindlustusandja sõiduki juhi poolt kannatanule põhjustatud vara- ja isikukahju.

Lepingust

Eesti autoregistrisse kantud sõidukitel peab olema liikluskindlustuse leping. Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida kindlustushuviga isik. Lepingu sõlmimise kohustus on sõiduki vastutaval kasutajal, selle puudumise korral omanikul.

Liikluskindlustuse leping on tähtajaline. Kindlustusperioodi pikkus võib olla 1 päevast kuni 12 kuuni. Ilma kehtiva liikluskindlustuse lepinguta ei tohi liikluses osaleda.
Kui soovite, saadame Teile enne kehtiva lepingu lõppemist pakkumuse uue lepingu sõlmimise kohta. Pärast seda, kui olete kindlustusmakse ettenähtud ajaks tasunud, saadame Teile poliisi. Maksete mugavamaks tasumiseks võite sõlmida e-arve püsimakse lepingu.

Roheline kaart

Liikluskindlustuse leping annab kindlustuskaitse Eestis, Euroopa Liidu liikmes-ja lepinguriikides. Välisriiki reisides on vaja vormistada roheline kaart. Roheline kaart on rahvusvaheline vastutuskindlustuse tõend. Liikluskahjud hüvitatakse kannatanule selle riigi normide ja piirmäärade järgi, kus liiklusõnnetus toimus.

Kui Teil on Swedbanki kehtiv liikluskindlustuse poliis, saate rohelise kaardi kõikidest Swedbanki kontoritest tööpäevadel alates 8.30 kuni 17.00 (sobiva kontori lahtiolekuajad leiate siit) või saadame selle Teile posti teel, kui helistate numbrile 888 1513. Rohelise kaardi eest eraldi maksma ei pea.

Euroopa Liidu liikmes- ja lepinguriikidesse reisimisel on soovitatav roheline kaart kaasa võtta, et hoida ära võimalikke erimeelsusi piirikontrollis või politseis.

Kes võib liikluskindlustuse lepingut sõlmida?

Lepingut võib sõlmida iga kindlustushuviga isik. Lepingu olemasolu eest on siiski vastutav sõiduki vastutav kasutaja (liisingauto puhul liisinguvõtja), selle puudumisel sõiduki omanik.

Mis siis, kui ma autot ei kasuta teatud aja jooksul?

Kui sõidukiga ei osaleta liikluses, siis pole kehtivat poliisi ka vaja. Kui aasta jooksul ei ole ostetud ühtegi liikluskindlustuse poliisi, siis rakendub liikluskindlustusfondi poolt automaatne tasuline kindlustuskaitse. Kui autot pikemat aega ei kasutata, siis on mõistlik see maanteeameti registrist ajutiselt kustutada.

Kas saan osta liikluskindlustuse poliisi sõidukile, millel pole kehtivat tehnilist ülevaatust?

Saab küll osta. Kui sõidukil ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud kehtivat tehnilist ülevaatust ega ka kehtivat liikluskindlustuse poliisi, siis sõiduki registrikanne peatatakse maanteeameti poolt. Sellisele sõidukile saab teha liikluskindlustuse poliisi 30 päevaks.

Kuhu ma edaspidi pöördun kahju hüvitamise korral?

Kannatanu võib pöörduda kahju käsitlemiseks oma kindlustusseltsi poole, mis teeb asjaajamise kliendi jaoks mugavamaks. Siiski on oluline teada, et kannatanu kindlustusselts saab kahju hüvitada ainult juhul, kui tegemist on varakahjuga ning inimesed ei ole viga saanud ning kui kahju suurus ei ületa 10 000 eurot.

Kontaktid