Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Kliendiandmete töötlemine

Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed. Kliendiandmete hulka kuuluvad ka muud pangasaladusena käsitletavad andmed. Swedbank lähtub kliendiandmete töötlemisel Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kõigi Swedbanki grupi Eesti ettevõtete lepingute lahutamatuks osaks.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Kaitseme kliendiandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega. Krediidiasutuste seaduse kohaselt on meie töötajad kohustatud hoidma pangasaladust tähtajatult.

Kliendiandmete töötlemise eesmärk

Töötleme kliendiandmeid eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut (nt kliendile kontoväljavõtte edastamine); pakkuda Swedbanki grupi teenuseid (nt uute pangateenuste pakkumine); täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, notarile).
Töötleme kliendiandmeid ka muudel Swedbanki grupi Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise põhimõtete 6. punktis toodud eesmärkidel.

Kliendiandmete kasutamine otseturunduses

  • Saadame klientidele Swedbanki gruppi kuuluvate isikute pakkumisi.
  • Võime klientidele edastada pakkumisi, mille on teinud meie poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
  • Kliendid võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage klienditoe telefonil 6 310 310 või kirjutage e-posti aadressil info@swedbank.ee.

Kliendiandmete turvalisus

Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks. Ligipääs andmetele on vaid vastava väljaõppe saanud töötajatel, kel on õigus töödelda kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks. Nõuame, et ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad (nt posti- ja trükiteenuse osutajad), peaksid kinni meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Lepingutes, mis me nende ettevõtetega sõlmime, fikseerime kliendiandmete saladuses hoidmise kohustuse.

Kliendiandmete avaldamine

  • Avaldame kolmandale isikule kliendiandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks lepingus või muul viisil fikseerituna kliendi nõusoleku (nt Swedbanki gruppi kuuluvatele isikutele) või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel (nt notar, uurimisorganid). Rohkem infot leiate kliendiandmete töötlemise põhimõtete 7. punktist.
  • Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega, nt internetipangas või kontoris. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest meile kohe teatama kas interneti- või telefonipanga kaudu või pöörduma kontorisse.
  • Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
  • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.