Hoiuste intressimäärad

Alates 01.01.2018 maksustatakse kõikide hoiuste (sh arvelduskonto) väljamakstavad intressid tulumaksuga. Maksustamine puudutab eraisikutest Eesti residente.

Tähtajalise hoiuse intressimäärad

Intressimaksega hoiuperioodi lõpus

Minimaalne hoiusumma 190 10 000
Maksimaalne hoiusumma  10 000  100 000
2 päeva 0.01 0.01
1 nädal 0.01 0.01
2 nädalat 0.01 0.01
3 nädalat 0.01 0.01
1 kuu 0.01 0.01
2 kuud 0.01 0.01
3 kuud 0.01 0.01
4 kuud 0.01 0.01
5 kuud 0.01 0.01
6 kuud 0.01 0.01
7 kuud 0.01 0.01
8 kuud 0.01 0.01
9 kuud 0.01 0.01
10 kuud 0.01 0.01
11 kuud 0.01 0.01
12 kuud 0.05 0.05
24 kuud 0.05 0.05
36 kuud 0.05 0.05
48 kuud 0.05 0.05
60 kuud 0.05 0.05

Igakuise intressimaksega

Minimaalne hoiusumma 190 10 000
Maksimaalne hoiusumma  10 000  100 000
2 päeva 0.01 0.01
1 nädal 0.01 0.01
2 nädalat 0.01 0.01
3 nädalat 0.01 0.01
1 kuu 0.01 0.01
2 kuud 0.01 0.01
3 kuud 0.01 0.01
4 kuud 0.01 0.01
5 kuud 0.01 0.01
6 kuud 0.01 0.01
7 kuud 0.01 0.01
8 kuud 0.01 0.01
9 kuud 0.01 0.01
10 kuud 0.01 0.01
11 kuud 0.01 0.01
12 kuud 0.03 0.03
24 kuud 0.03 0.03
36 kuud 0.03 0.03
48 kuud 0.03 0.03
60 kuud 0.03 0.03

Kogumishoiuse intressid

Periood EUR USD
6 kuud 0.01 0.67
9 kuud 0.01 0.79
12 kuud 0.02 0.95

Intressi väljendatakse protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva) ja arvutatakse tegelike päevade arvu eest.

Üleöödeposiidi intressimäärad

alates 60 000 0.00000
alates 300 000 0.00000
alates 1 000 000 0.00000
alates 2 000 000 0.00000

Muudetud 14.02.2020 02:01:10

Arvelduskonto intressid

Valuuta AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP JPY NOK PLN RUB SEK USD
Aastane intressimäär 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Intress arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse kahe kohani peale koma. Arvestatud intressid kantakse kontodele kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu kolmandal kuupäeval.