III samba maksutagastuse kalkulaator

III samba sissemaksetelt annab riik Sulle tulumaksu tagasi. Arvuta, kui suur saab olla Sinu panus kalendriaastas, et maksutagastusest maksimaalselt võita.


Kalkulaator võtab aluseks netosissetuleku ja arvestab selle ümber brutotuluks, millelt arvutatakse sissemaksete maksimummäär III sambasse. Kirjuta siia oma III samba sissemaksete summa kalendriaastas. Nii saame täpsemalt arvutada, kui palju saaksid maksimaalse maksutagastuse saamiseks veel panustada. Sinu sissetulek on väiksem kui maksuvaba miinimum. Seetõttu Sa III samba sissemaksetelt maksutagastust ei saa. Saad tagasi tulumaksu III samba sissemaksetelt, mis on kuni 15% Sinu brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul.
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Teen sissemakseAlustan III sambasse kogumist