Minu maksuinfo

Mis on maksualane teabevahetus?

Tulenevalt CRS (Common Reporting Standard) ja FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) regulatsioonidest peame küsima kõikidelt oma klientidelt nende maksuresidentsuse kohta ja jagama Maksu- ja Tolliametiga infot, kui meie klient on välisriigi maksuresident. Selle peamine eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidmist. Teabevahetus puudutab nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

FATCA
CRS
  • Kehtib peamiselt EL ja OECD liikmesriikides.
  • Peame kindlaks tegemaliikmesriikide maksuresidendid.
  • Maksu- ja Tolliamet jagab infot vastava riigi maksuametiga.

CRSist lähemalt:

Rahandusministeeriumi koduleht

OECD koduleht