„Tunne oma klienti” põhimõte

Paremaks teenindamiseks, aga ka turvalisuse tagamiseks

Sarnaselt teistele pankadele, peame järgima õigusnorme ja „tunne oma klienti” põhimõtet. Seetõttu küsime klientidelt järgmist infot:

 • kontaktandmeid, kodakondsust, maksuresidentsust, tegevusala jne;
 • palume andmeid regulaarselt uuendada või täiendada;
 • konkreetse tehingu kohta (näiteks arvele laekunud vara päritolu kohta).

Minu andmed

Enda andmete nägemiseks sisene internetipanka. Kui Sa ei kasuta internetipanka või ei saa hetkel sisse logida, võid saata andmed ID-kaardiga allkirjastatud PDF-dokumendina aadressile info@swedbank.ee.

Palun uuenda ankeeti, kui Sinu andmed muutuvad. Nii saame vajadusel alati kiiresti ühendust võtta.

Hea teada

 • Miks küsivad pangad klientidelt infot?

  Panga ja kliendi suhe toetub vastastikkusele usaldusele. Hoolime klientide usaldusest ja avaldame regulaarselt ning avalikult oma tulemusi (sh finantstulemusi). Sarnaselt palume ka klientidel anda enda kohta infot meile. 

  Info jagamine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks peavad pangad järgima väga rangeid õigusnorme, mis kohustavad rakendama „tunne oma klienti” põhimõtet. Selle põhimõtte rakendamine on seotud rahvusvahelise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega. Pangad peavad tagama, et nende infrastruktuuri ei kasuta kuritahtlikud ja teistele ohtlikud isikud.

  Teine oluline põhjus on, et pangad hoolivad oma klientide ja nende kontode turvalisusest. Kui omame detailset infot, saame tagada kontode turvalisuse, takistada petturite illegaalset tegevust, peatada kahtlasi tehinguid ja nii kaitsta kliente rahalise kahju eest.  

 • Kas nõudmised on samad kõikidele pankadele?

  Kohalikud ja rahvusvahelised õigusnormid panevad kohustuse kõikidele pankadele järgida „tunne oma klienti” põhimõtet.
 • Millised asutused võivad näha minu andmeid?

  Kõik Sinu andmed on kaitstud rangete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõuetega.

  Kolmandatele isikutele jagame andmeid, kui oleme selle kohta saanud kliendi kirjaliku nõusoleku või kui andmete andmist nõutakse seaduse alusel (näiteks notaritele, politseile, Maksu- ja Tolliametile).

  Info kogumise eesmärk ei ole selle kohene edastamine teistele institutsioonidele. Säilitame infot vastutustundlikult. Teatud juhtudel, kui tekib vajadus, saavad vastavate õigustega institutsioonid (nt õiguskaitse- või uurimisorganid) pöörduda panga poole ja paluda kliendi kohta infot. Sellisel juhul on pank vastavalt seadustele kohustatud info väljastama.  

 • Kuidas saan kindel olla oma andmete turvalisuses?

  • Pankadel on kohustus garanteerida kliendi identiteedi, kontode, hoiuste ja tehingute saladuses hoidmine.
  • Kliendi ja tema tehingute infot, mille pank sai pangateenuste pakkumise alusel, ei väljastata.
  • Pank võib väljastada sellist infot ainult kliendile endale või tema esindajale (v.a krediidiastuste seaduses ette nähtud juhtudel, kui peab andmeid jagama ka  valitsusasutustele ja ametnikele).
 • Mis juhtub, kui klient ei esita küsitud andmeid?

  Kui klient ei anna pangale vajalikku infot, siis teatud juhtudel ei saa pank enam sellistele klientidele teenuseid pakkuda. See võib tähendada konto, kaardi, interneti- ja mobiilipanga kasutuse piiramist. Raha kontolt ei kao, kuid pangateenuseid ei saa kasutada enne pangale vajaliku info andmist.
 • Kes on riikliku taustaga isikud?

  Peame kindlaks tegema riikliku taustaga isikud, kelle ühiskondlik roll tingib kõrgendatud tähelepanu. Riikliku taustaga isikuks loetakse ka avaliku võimuga seotud isiku perekonnaliikmeid ja lähimaid kaastöötajaid. Lähemalt riikliku taustaga isikutest
 • Mis on maksualane teabevahetus

  Tulenevalt CRS (Common Reporting Standard) ja FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) regulatsioonidest peame küsima kõikidelt oma klientidelt nende maksuresidentsuse kohta ja jagama Maksu- ja Tolliametiga infot, kui meie klient on välisriigi maksuresident. Selle peamine eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidmist. Teabevahetus puudutab nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

  FATCA
  CRS
  • Kehtib peamiselt EL ja OECD liikmesriikides.
  • Peame kindlaks tegemaliikmesriikide maksuresidendid.
  • Maksu- ja Tolliamet jagab infot vastava riigi maksuametiga.

  CRSist lähemalt:

  Rahandusministeeriumi koduleht

  OECD koduleht

 • Millistes keeltes saab küsimustikku täita?

  Küsimustikku saab täita eesti, vene ja inglise keeles.
 • Millised õigusnormid kehtestavad „tunne oma klienti” põhimõtte (sh reguleerivad andmete töötlemist)?

  „Tunne oma klienti” põhimõte tuleneb järgnevatest õigusnormidest:

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.