Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Tuludeklaratsiooni andmed

Oluline 2022. aasta tulude deklareerimisel

 • Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist 2. maini 2023.
 • Ka sel aastal on võimalik tuludeklaratsiooni esitamisel tagasisaadav tulumaks annetada.
Tutvun tulude deklareerimise muudatustega
 • 15. veebruaril algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil.
 • 28. veebruaril algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis deklaratsiooni esitanud klientidele.
 • 17. märtsil algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele.
 • 2. mail on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.
 • 2. oktoobril on juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.

Eluasemelaen

Maksustatavast tulust saab maha arvata ühe eluaseme ostuks ja/või ehitamiseks, eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu intressid, mille maksumaksja möödunud aastal pangale tasus.

 • Ülevaade tasutud intressidest on leitav internetipangast. Sealt saab edastada intressiinfo Maksu- ja Tolliameti eeltäidetud deklaratsioonile, kuhu kantakse laenuga seotud intresside summa.
 • Kahe laenusaaja puhul kantakse mõlema deklaratsioonile 50% intressisummast. Kui laenusaaja, kes ise on 100% eluaseme omanik, soovib deklareerida kogu summa, peab teine laenusaaja oma eeltäidetud deklaratsioonist intressid käsitsi kustutama. Seejärel saab laenusaaja deklareerida täissumma.
 • Kolme või enama laenusaaja puhul kantakse kogu tasutud intressisumma ainult ühe laenusaaja eeltäidetud deklaratsioonile. Sellisel juhul on laenuintresside tulust mahaarvamine keerulisem. Soovitame Sul pöörduda abi saamiseks Maksu– ja Tolliameti poole.
 • Sinu intressiinfot kuvame eelmise aasta jaotuse alusel. Kui soovid seda muuta, pead eeltäidetud deklaratsiooni käsitsi korrigeerima.

Alates 15. veebruarist kuvatakse internetipangas 2022. aastal tasutud intresside info Minu andmed lehel.

Tõend on vaja tellida, kui:

 • laenuintressid ei ole nähtavad internetipangas alates 15.02.2023;
 • 2022. a jooksul on laenulepingus muudetud laenusaajaid;
 • soovid tõendit 2021. a ja varasemate aastate tasutud intresside kohta.

Tõendi saab tellida:

 • internetipangast
 • lähimast Swedbanki esindusest
 • eesti või soovi korral inglise keeles

Tellin tõendi tasutud intresside kohta

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse ja III samba fondide sissemakseteks suunatud summa saad maksustatavast tulust kokku maha arvata ulatuses, mis ei ületa 15% Sinu 2022. aasta brutotulust, maksimaalselt 6000 €.

 • III samba tulumaksuvaba piirmäär kehtib ühiselt nii tööandja kui ka isiku enda tehtud sissemaksetele. Esmalt arvestatakse soodustus tööandja sissemaksetele.
 • III samba ühest kogumislahendusest teise (nt pensionifondidest pensionikindlustuslepingusse) liikumine, mille käigus ei tehta rahalisi väljamakseid, ei kuulu tulumaksuga maksustamisele.

NB! Mahaarvamiste tegemisel peab arvesse võtma maksuvaba tulu suurust, mis sõltub isiku aastatulust. Loe lähemalt

Vabatahtlikud pensionifondid

Andmed vabatahtlikesse pensionifondidesse tehtud sissemaksete kohta saadab Maksu- ja Tolliametile AS Pensionikeskus, kes kannab info III samba pensionifondide kohta eeltäidetud elektroonilisele deklaratsioonile.

Pensionikindlustus

 • Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse tehtud sissemaksed saad maksustatavast tulust maha arvata summas, mis suunatakse pensioniraha kogumiseks. Elukindlustuskaitsele kuluvat osa maksustatavast tulust maha arvata ei saa.
 • Andmed pensionikindlustuse sissemaksete kohta saadab Swedbank Life Insurance SE Maksu- ja Tolliametile, kes kannab info eeltäidetud elektroonilisele deklaratsioonile.

Pabertõendi tellimine

Kui soovid esitada Maksu- ja Tolliametile pabertõendit

 • III samba pensionifondi sissemaksete või
 • pensionikindlustuse sissemaksete kohta,

anna oma soovist teada Swedbanki investeerimistoele e-posti aadressil investeerimistugi@swedbank.ee või telefonil 613 1606 ning see saadetakse Sulle postiga.

Investeerimiskontot kasutades tuleb Sul igal aastal anda Maksu- ja Tolliametile ülevaade summadest, mille oled kalendriaasta jooksul kontole kandnud ja sealt välja võtnud. Selleks on kõige mõistlikum kasutada investeerimiskonto raportit.

Info kontol toimunu kohta tuleb saata Maksu- ja Tolliametile ka siis, kui Sa ühtegi tehingut ega ülekannet teinud ei ole.

Investeerimiskonto raportis tuleb deklareerida kõik raha sisse- ja väljamaksed. Kui väljamakseid on tehtud suuremas summas kui sissemakseid, tuleb ületanud summast tasuda tulumaksu 20%.

Raportis tuleb kajastada kõiki summasid, mille oled möödunud kalendriaasta jooksul kontole kandnud või sealt välja võtnud. Kui täidad näiteks 2023. aastal investeerimiskonto raportit, siis tuleb seal välja tuua kõik 2022. aasta jooksul tehtud tehingud.

Täpsemad juhised leiad siit.

Sel juhul pead investeerimistulusid deklareerima ainult siis, kui oled möödunud kalendriaastal võõrandanud ehk müünud väärtpabereid. Seda infot tuleb kajastada Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni punktis 6.1 (Eestis saadud tulu) ja 8.2 (välismaal saadud tulu). E-maksuameti deklaratsioonis vaata lisaks üle ka punktid 5.1, 7.1, 8.1 ja 8.8 ja vajadusel täida need.

Kui väärtpaberikonto on terve aasta lihtsalt seisnud ja Sa ei ole väärtpabereid müünud, siis ei ole Sul deklareerimiskohustust.

Kui oled eelneval kalendriaastal võõrandanud ehk müünud väärtpabereid, pead deklaratsioonis esitama võõrandatud väärtpaberite (nt aktsia, fondiosak, võlakiri) soetushinna ja -kulu ning võõrandamishinna ja -kulu. Soetushinna (millele on lisatud soetuskulu) ja võõrandamishinna (millest on maha arvatud võõrandamiskulu) vahe on kas väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju. Soetushinna ja muu vajaliku leiad Minu andmed lehelt.

Täpsemad juhised leiad siit.

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud väljamakse osa, mis ületab sama lepingu alusel tasutud kindlustusmakseid:

 • Ei kuulu maksustamisele, kui leping on sõlmitud enne 01.01.2001.
 • Kuulub maksustamisele, kui leping on sõlmitud 01.01.2001–31.07.2010 ja väljamaksed on tehtud enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest.
 • Kuulub maksustamisele, kui leping on sõlmitud alates 01.08.2010.
 • Alates 1. jaanuarist 2024 maksustatakse tulumaksuga kõik investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksed, mis ületavad sissemakseid, olenemata lepingu sõlmimise ajast ja kestusest.

Ülevaate investeerimisriskiga elukindlustuslepingu väljamaksete kohta leiad siit. Andmed väljamaksete kohta edastab eeltäidetud elektroonilisele deklaratsioonile Swedbank Life Insurance SE.

Kui soovid Maksu- ja Tolliametile esitada pabertõendit investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksete kohta, anna oma soovist teada Swedbanki investeerimistoele e-posti aadressil investeerimistugi@swedbank.ee või telefonil 613 1606 ning see saadetakse Sulle postiga.

Alates 01.01.2018 maksustatakse kõikide eraisikutest Eesti residentide hoiuste (sh arvelduskonto) väljamakstavad intressid tulumaksuga.

Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. jaanuari 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Pank peab tulumaksu kinni ja see kantakse Maksu- ja Tolliametile.

Alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiuselt teenitav tulu maksustatakse tulumaksuga. Enne 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiustele makstud intressi ei maksustata.

Raha saab koguda märkamatult ja nutikalt. Näiteks poes kaardiga makstes.

III sammas on ainus võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab igaaastase tulumaksusoodustusega.

Maksu- ja Tolliameti kontaktid

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.