Olulised kuupäevad 2018

 1. 7.–9. veebruar – e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud deklaratsiooniga. Kontrollige ning vajaduse korral täiendage või parandage andmeid.  Lähemalt
 2. 15. veebruar – algab eeltäidetud elektrooniliste tuludeklaratsioonide esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil.
 3. 27. veebruar – elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsioonide alusel hakatakse tagasi maksma enammakstud tulumaksu.
 4. 2. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise viimane tähtaeg. Deklaratsiooni saate esitada kas elektrooniliselt või paberkandjal.
 5. 2. juuli – viimane tähtaeg enammakstud tulumaksu tagastamiseks, kui deklaratsioonile tehakse lisakontroll. Infot, kas Teie deklaratsiooni on vaja kontrollida, saate e-maksuametist alates deklareerimisele järgnevast päevast. Tuludeklaratsiooni alusel juurdetasumisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda üldjuhul hiljemalt 2. juuliks. Erandiks on residendist füüsilised isikud, kes deklareerisid ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, nendel tuleb tulumaks tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Mahaarvamised

 • Pensionikindlustusse ja III samba pensionifondi suunatud summa saate maksustatavast tulust kokku maha arvata ulatuses, mis ei ületa 15% Teie 2017. aasta brutotulust, kuni 6000 €. Lähemalt
 • Tasutud eluasemelaenu ja -liisingu intresse, koolituskulusid, tulumaksuseaduse §-s 27 nimetatud kingitusi ning annetusi võib tulust maha arvata kokku kuni 1200 eurot (sh eluasemelaenu ja -liisingu intresse kuni 300 eurot) maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% maksumaksja sama perioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Lähemalt

Korduma kippuvad küsimused

 • Kus ja millal saab eeltäidetud tuludeklaratsiooni internetipangas täiendada ja esitada?

 • Kuidas saab andmeid intresside kohta saata eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni?

 • Mis on Swedbanki registrikood?

 • Millal kannab maksu- ja tolliamet raha tagasi?

 • Miks on minu tuludeklaratsioonis vaid pool eluasemelaenu intressidest, kuigi edastasin kogu summa?

 • Kuidas deklareerida kaastaotleja(te)ga võetud laenu intresse?

 • Lisasin eluasemelaenu intressid deklaratsiooni käsitsi. Kas nüüd ei saagi raha kiirelt tagasi?

 • Mida teha, kui maksu- ja tolliametil on minu laenuintresside kohta minust erinevad andmed?

 • Kuidas saan tellida tõendi eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta?

Kuidas teie vaba raha kasutate?

Kuidas saada kiiresti teada, et raha on kohale jõudnud?

Maksuameti kontaktid