Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Tuludeklaratsiooni andmed

Oluline 2021. aasta tulude deklareerimisel

 • Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist 2. maini 2022.
 • Ka sel aastal on võimalik tuludeklaratsiooni esitamisel tagasisaadav tulumaks annetada.
Tutvun tulude deklareerimise muudatustega
 • 15. veebruaril algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil.
 • 25. veebruaril algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis deklaratsiooni esitanud klientidele.
 • 18. märtsil algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele.
 • 2. mail on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.
 • 3. oktoobril on juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.

Eluasemelaen

Maksustatavast tulust saab maha arvata ühe eluaseme ostuks ja/või ehitamiseks, eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu intressid, mille maksumaksja möödunud aastal pangale tasus.

 • Ülevaade tasutud intressidest on leitav internetipangast. Sealt saab edastada intressiinfo Maksu- ja Tolliameti eeltäidetud deklaratsioonile, kuhu kantakse laenuga seotud intresside summa.
 • Kahe laenusaaja puhul kantakse mõlema deklaratsioonile 50% intressisummast. Kui laenusaaja, kes ise on 100% eluaseme omanik, soovib deklareerida kogu summa, peab teine laenusaaja oma eeltäidetud deklaratsioonist intressid käsitsi kustutama. Seejärel saab laenusaaja deklareerida täissumma.
 • Kolme või enama laenusaaja puhul kantakse kogu tasutud intressisumma ainult ühe laenusaaja eeltäidetud deklaratsioonile. Sellisel juhul on laenuintresside tulust mahaarvamine keerulisem. Soovitame Sul pöörduda abi saamiseks Maksu– ja Tolliameti poole.
 • Sinu intressiinfot kuvame eelmise aasta jaotuse alusel. Kui soovid seda muuta, pead eeltäidetud deklaratsiooni käsitsi korrigeerima.

Alates 15. veebruarist kuvatakse internetipangas 2021. aastal tasutud intresside info Minu andmed lehel.

Tõend on vaja tellida, kui:

 • laenuintressid ei ole nähtavad internetipangas alates 15.02.2022;
 • 2021. a jooksul on laenulepingus muudetud laenusaajaid;
 • soovid tõendit 2020. a ja varasemate aastate tasutud intresside kohta.

Tõendi saab tellida:

 • internetipangast
 • lähimast Swedbanki esindusest
 • eesti või soovi korral inglise keeles

Tellin tõendi tasutud intresside kohta

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse ja III samba fondide sissemakseteks suunatud summa saad maksustatavast tulust kokku maha arvata ulatuses, mis ei ületa 15% Sinu 2021. aasta brutotulust, maksimaalselt 6000 €.

 • III samba tulumaksuvaba piirmäär kehtib ühiselt nii tööandja kui ka isiku enda tehtud sissemaksetele. Esmalt arvestatakse soodustus tööandja sissemaksetele.
 • III samba ühest kogumislahendusest teise (nt pensionifondidest pensionikindlustuslepingusse) liikumine, mille käigus ei tehta rahalisi väljamakseid, ei kuulu tulumaksuga maksustamisele.

NB! Mahaarvamiste tegemisel peab arvesse võtma maksuvaba tulu suurust, mis sõltub isiku aastatulust. Loe lähemalt

Vabatahtlikud pensionifondid

Andmed vabatahtlikesse pensionifondidesse tehtud sissemaksete kohta saadab Maksu- ja Tolliametile AS Pensionikeskus, kes kannab info III samba pensionifondide kohta eeltäidetud elektroonilisele deklaratsioonile.

Pensionikindlustus

 • Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse tehtud sissemaksed saad maksustatavast tulust maha arvata summas, mis suunatakse pensioniraha kogumiseks. Elukindlustuskaitsele kuluvat osa maksustatavast tulust maha arvata ei saa.
 • Andmed pensionikindlustuse sissemaksete kohta saadab Swedbank Life Insurance SE Maksu- ja Tolliametile, kes kannab info eeltäidetud elektroonilisele deklaratsioonile.

Pabertõendi tellimine

Kui soovid esitada Maksu- ja Tolliametile pabertõendit

 • III samba pensionifondi sissemaksete või
 • pensionikindlustuse sissemaksete kohta,

anna oma soovist teada Swedbanki investeerimistoele e-posti aadressil investeerimistugi@swedbank.ee või telefonil 613 1606 ning see saadetakse Sulle postiga.

Dividendid

Füüsiline isik võib Eesti äriühingult saada kahte liiki dividende, mis arvatakse maksuvaba tulu arvutamisel tema aastatulu hulka:

 • Üksnes äriühingu tasemel maksustatavad dividendid, mis on tulumaksuvabad. Tuludeklaratsioonis kajastuvad need tabelis 7.1.
 • Regulaarselt makstavad äriühingu dividendid, mis maksustatakse 7%-ga ning kajastatakse tuludeklaratsiooni tabelis 5.1.

Välisriigist saadud dividendid tuleb deklareerida. Kui välismaal saadud dividendidelt on tulumaks kinni peetud või oled välismaal tulumaksu tasunud, saad antud tulumaksu Eesti tulumaksust maha arvata ainult välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja õiendi alusel.

Alates 01.01.2011 on võimalik enamikult investeeringutelt (väärtpaberid, investeerimishoius, investeerimisriskiga elukindlustus) saadud tulu maksustamist edasi lükata, kasutades investeerimiseks investeerimiskontot.

 • Investeerimiskonto on tavaline arvelduskonto, mille kasutamisest tuleb deklaratsiooni kaudu teavitada maksuametit.
 • Investeerimiskonto kasutamisel maksustatakse summa, mille võrra kontolt tehtud väljamaksed ületavad sissemakseid.

Loe investeerimiskonto kohta täpsemalt.

Investeerimiskonto raport

 • Lihtsamaks tuludeklaratsiooni täitmiseks on Swedbank loonud investeerimiskonto raporti, mis aitab teha kokkuvõtte finants- ja muu varaga tehtud tehingutest investeerimiskontol.
 • Raportit saad kasutada nii tuludeklaratsiooni täitmiseks kui ka väärtpaberitehingute automaatseks edastamiseks maksuametile.

Samuti tuleb deklareerida välismaal saadud palgatulu ja dividendid. Loe lähemalt

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud väljamakse osa, mis ületab sama lepingu alusel tasutud kindlustusmakseid:

 • Ei kuulu maksustamisele, kui leping on sõlmitud enne 01.01.2001.
 • Kuulub maksustamisele, kui leping on sõlmitud 01.01.2001–31.07.2010 ja väljamaksed on tehtud enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest.
 • Kuulub maksustamisele, kui leping on sõlmitud alates 01.08.2010.
 • Alates 1. jaanuarist 2024 maksustatakse tulumaksuga kõik investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksed, mis ületavad sissemakseid, olenemata lepingu sõlmimise ajast ja kestusest.

Ülevaate investeerimisriskiga elukindlustuslepingu väljamaksete kohta leiad siit. Andmed väljamaksete kohta edastab eeltäidetud elektroonilisele deklaratsioonile Swedbank Life Insurance SE.

Kui soovid Maksu- ja Tolliametile esitada pabertõendit investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksete kohta, anna oma soovist teada Swedbanki investeerimistoele e-posti aadressil investeerimistugi@swedbank.ee või telefonil 613 1606 ning see saadetakse Sulle postiga.

Kui oled 2021. aastal võõrandanud väärtpabereid, pead deklaratsioonis esitama võõrandatud väärpaberite (aktsia, osa, osak, erastamisväärtpaber, võlakiri, obligatsioon, optsioon, futuur, forward jmt) soetushinna ja -kulu ning võõrandamishinna ja -kulu. Soetushinna (millele on lisatud soetuskulu) ja võõrandamishinna (millest on maha arvatud võõrandamiskulu) vahe on kas väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju. Soetushinna leiad väärtpaberikonto väljavõttelt või realiseeritud kasumi aruandest.

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust võib maha arvata samal perioodil (või eelnevatel perioodidel) väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju. Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju ületab kasu, ei saa kahju muust maksustavast tulust maha arvata. Sel juhul võib väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju kanda järgnevatele maksustamisperioodidele ning tulevikus väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust maha arvata. Kahju tuleb deklareerida selle tekkimisele järgneval aastal, kuna kahju/kasu deklareeritakse alati lõppenud maksustamisperioodile järgneval perioodil.

Tulumaksuga ei maksustata tulu, mille füüsiline isik saab sama fondivalitseja valitsetavate fondide vahelisest osakute vahetamisest, kui talle ei ole sealjuures tehtud väljamakseid.

Alates 01.01.2018 maksustatakse kõikide eraisikutest Eesti residentide hoiuste (sh arvelduskonto) väljamakstavad intressid tulumaksuga.

Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. jaanuari 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Pank peab tulumaksu kinni ja see kantakse Maksu- ja Tolliametile.

Alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiuselt teenitav tulu maksustatakse tulumaksuga. Enne 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiustele makstud intressi ei maksustata.

Raha saab koguda märkamatult ja nutikalt. Näiteks poes kaardiga makstes.

III sammas on ainus võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab igaaastase tulumaksusoodustusega.

Maksu- ja Tolliameti kontaktid

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud!

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank