Arvelduslaen

Arvelduslaen sobib ootamatute suuremate kulutuste katteks või pere-eelarve tasakaalus hoidmiseks.

 • Laenusumma on 500–20 000 eurot, kuid mitte rohkem kui neli kuupalka.
 • Raha kohe kontole, tagatist pole vaja.
 • Sissetulek vähemalt 500 eurot
 • Intress 13-22%
 • Preemiapunktide eest arvelduslaenu lepingutasu 0 €.
Täidan taotluse

Taotlemine

Arvelduslaenu saab taotleda iga täisealine Eesti kodanik või siin alalise või tähtajalise elamisloa alusel viibiv isik, kelle viimase poole aasta keskmine kuu netosissetulek on olnud vähemalt 500 eurot ja see on laekunud korrapäraselt tema pangakontole.

Kui Te ei ole Swedbanki klient või Teie sissetulek ei laeku Swedbanki, palume Teil arvelduslaenu taotlemiseks esitada viimase kuue kuu arvelduskonto väljavõte pangast, kuhu Teie sissetulek laekub.

Automaatne pikendamine

Kui olete aasta jooksul oma lepingujärgseid kohustusi täitnud korrektselt ning Teie sissetulekute ja kohustuste suhe vastab panga tingimustele, pikeneb arvelduslaenu leping automaatselt ka järgmiseks aastaks pikendamise hetkel kehtivate tingimustega ja kehtiva hinnakirja järgi.

Tagasimaksed

Arvelduslaenu tagasimaksed algavad siis kui laenu kasutamise periood saab läbi või klient soovib ise laenu kasutamise perioodi lõpetada. Kasutatud summale koostatakse graafik, mille alusel algavad tagasimaksed. Tagasimakse perioodil saab klient kasutada järelejäänud limiiti, mis väheneb iga kuu tagasimakstava summa ulatuses.

Arvelduskrediidi lepingud

Enne 02.03.2015 kuupäeva sõlmitud arvelduskrediidi lepingud jätkuvad senisel kujul ja neid pikendatakse automaatselt vastavalt 01.10.2015.a arvelduskrediidi tüüptingimustele.

Lepingu sõlmimine

Arvelduslaenu lepingut on kõige mugavam sõlmida internetipangas. Leping sõlmitakse üheks aastaks ja sõlmimistasu on 1,5% laenusummast (minimaalselt 35 eurot). Pärast lepingu sõlmimist kantakse kokkulepitud summa arvelduslaenuga seotud krediidikontole. Sellelt saate mis tahes kontole teha vajalikke ülekandeid. Kui soovite arvelduslaenu kasutada kaardimakseteks või raha automaadist välja võtta, peate vajaliku summa kandma krediidikontolt tavalisele arvelduskontole.

Tutvuge krediidi kulukuse määra näitega

Intress ja kohustistasu

Arvelduslaenu intressimäär on 13-22%, lõplik intressimäär oleneb summa suurusest, laenuvõtja kohustustest ja maksevõimest. Intressi tuleb tasuda vaid nende päevade eest, kui Te tegelikult raha kasutate. Intress võetakse arvelduskontolt maha Teie määratud kuupäeval.

Lisaks tuleb iga kuu maksta kohustistasu, mille suurus on 1,2% aastas ja mida erinevalt intressist arvestatakse kasutamata laenusummalt.

Vaadake kogu hinnakirja

Ennetähtaegne tagastamine

Arvelduslaenu võite tagastada osaliselt või täielikult enne tähtaja lõppu. Selleks tuleb saata meile internetipanga kaudu pangateade või esitada avaldus kontoris. Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine on tasuta.

Kuidas toimuvad tagasimaksed? Näide
Arvelduslaenu tagasimaksed algavad siis, kui laenu kasutamise periood saab läbi. Kui klient võtab 1. märtsil 2015 arvelduslaenu üheks aastaks, võib ta kokkulepitud krediidilimiiti kogu aasta jooksul oma äranägemise järgi kasutada. Kui järgmise aasta veebruari lõpus ei soovi klient lepingut pikendada või kui ta ei vasta enam lepingu tingimustele, lõpeb 28. veebruaril 2016 laenu kasutamise periood ja märtsist algavad tagasimaksed.
Tagasimaksegraafik kujuneb sõltuvalt sellest, mis on arvelduslaenu lepingus kokkulepitud maksimaalne krediidilimiit ja tagasimakseperiood ning kui suur on laenu kasutamise perioodi lõpus üles jäänud kasutatud krediidilimiit. Kui krediidilimiit on 4800 eurot ja tagasimakseperiood maksimaalse pikkusega ehk 48 kuud, kujuneb igakuiseks põhiosa tagasimakseks 100 eurot. Seda isegi siis, kui laenu kasutamise perioodi lõpuks on krediidilimiidist kasutatud vaid osa.
Tagasi makstav summa on see summa, mis oli kasutuses laenu kasutamise perioodi lõpus ehk meie näites 28. veebruaril 2016. Kui 4800 eurost oli kasutuses 2000 eurot, suletakse kliendi jaoks edaspidi võimalus kasutada ülejäänud 2800 eurot ja tagasi tuleb hakata maksma 2000 eurot.
Tagasimakseperiood arvutatakse välja tagasi makstava summa ja lepingu järgi arvestatud igakuise põhiosa makse järgi. Kasutuses olev 2000 eurot jagatakse enne välja arvutatud igakuise 100-eurose tagasimaksega ja saadakse tagasimakseperiood – 20 kuud.
Üles jäänud krediidilimiiti saab klient kasutada kogu tagasimakseperioodi jooksul, kuid limiit hakkab tasapisi vähenema. Esimesel kuul on limiit 2000 eurot, teisel kuul 1900 eurot jne – limiit väheneb 20 kuu jooksul iga kuu 100 euro võrra.
Konto, millelt tagasimakseid tehakse, võib olla kas arvelduslaenu krediidikonto või kliendi arvelduskonto. Kui kliendi kogu järelejäänud krediidilimiit on tagasimakse päeval kasutuses, peetakse 100-eurone tagasimakse kinni tema arvelduskontolt. Kui laenusumma ei ole kasutuses, vähendatakse limiiti krediidikontol lihtsalt 100 euro võrra. Kui krediidilimiidist ei ole kasutuses vaid 50 eurot, vähendatakse limiiti ikka 100 euro võrra: 50 krediidikontolt ja ülejäänud 50 eurot peetakse kinni arvelduskontolt.
Peale laenu põhiosa tagasimakset tuleb tasuda ka intressi ja/või kohustistasu. Need peetakse alati kinni kliendi arvelduskontolt. Intressi arvestatakse kasutatud krediidilimiidilt, kohustistasu summa pealt, mis ei ole kasutuses, kuid mida on kliendil võimalik laenuna kasutusse võtta.
Arvelduslaenu leping lõpeb, kui klient on tagasi maksnud kogu kasutatud laenusumma, kogunenud intressi ja kohustistasu.

Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

 • Mille poolest erineb arvelduslaen varem pakutud arvelduskrediidist?

  Arvelduslaen asub eraldi kontol – krediidikontol. Sellel saab hoida summat, mis on võrdne kliendile väljastatud arvelduslaenu summaga. Kui krediidikontole ülekannet tehes kasvab sellel olev summa arvelduslaenust suuremaks, kantakse ülejääv summa päevavahetusel kliendi arvelduskontole. Kui suurema tagasimakse teeb keegi teine, kantakse ülejäänud summa ikkagi laenukliendi, mitte makse teinud isiku arvelduskontole.

  Arvelduslaenu korral tuleb kliendil tasuda kohustistasu kasutamata laenusumma eest. Juhul kui klient ei vasta enam automaatse pikendamise tingimustele, ei pea ta kogu laenusummat kohe tagasi maksma, vaid saab seda teha maksimaalselt 48 kuu jooksul. Eraldi tagasimaksegraafikut lepingu lõpetamiseks kokku leppima ei pea. Limiit väheneb automaatselt iga kuu ja kliendil on sel ajal õigus veel tagasi maksmata osa oma äranägemise järgi kasutada.

 • Mis saab minu olemasolevast arvelduskrediidi lepingust?

  Juba sõlmitud arvelduskrediidi lepingud jätkuvad senistel tingimustel ja neid saab soovi korral ka muuta. Ainus piirang on see, et arvelduskrediidi summat ei saa suurendada. Samuti pikendame arvelduskrediidi lepinguid senistel tingimustel automaatselt. Piisab, kui vastate lepingu automaatse pikendamise tingimustele.

  Soovi korral võite arvelduskrediidi lepingu välja vahetada arvelduslaenu lepingu vastu. Selleks esitage meile internetipangas või pangakontoris taotlus.

 • Kas minu arvelduskrediit muutub automaatselt arvelduslaenuks?

  Ei muutu. Kui soovite, saate senisel kujul edasi kasutada arvelduskrediiti. Kui soovite arvelduskrediidi asemel hakata kasutama arvelduslaenu, esitage meile selleks arvelduslaenu taotlus internetipangas või pangakontoris.

 • Kuidas saan lõpetada arvelduskrediidi lepingu?

  Arvelduskrediidi lepingu saate ise internetipangas lõpetada juhul, kui lepinguga seotud arvelduskontol on olemas kogu kasutatud arvelduskrediiti kattev summa. Kui kontol ei ole piisavat summat ja soovite lepingu siiski lõpetada, kirjutage meile selle kohta pangateade või pöörduge lähimasse pangakontorisse. Sel juhul lepime puudujääva summa tagasimaksmise tingimustes eraldi kokku.