Kodu väikelaen

Kõige paindlikum viis kodu osta või täiustada

  • Sisustamine ja renoveerimine, kodu või maatüki ostmine
  • Kinnisvarale ei ole vaja hüpoteeki seada
  • Laenusumma 5000–20 000 €
  • Sissemakset ei ole vaja

Leidke endale sobiv kuumakse

Valige summa:
Valige tähtaeg:

Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest.

Sammud kodu väikelaenu võtmiseks

  • Esitage taotlus internetipangas või kontoris.
  • Haldur annab Teile laenuotsusest teada telefoni või e-kirja teel.
  • Lepingu saate allkirjastada internetipangas või kontoris. Kanname laenusumma Teie kontole mõne minuti jooksul pärast laenulepingu allkirjastamist.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • Kui Teie töötasu ei laeku Swedbanki, esitage meile oma kuue kuu konto väljavõte, mille on kinnitanud konto avanud pank.

Maksepuhkus

Makseraskuste tekkimisel on Teil võimalus taotleda kuni pooleaastast maksepuhkust. Maksepuhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus kontoris või saata pangateade. Maksepuhkust võite laenutähtaja jooksul võtta mitu korda.

Laenu võite osaliselt või täielikult tagastada enne tähtaja lõppu. Kõige mugavam on seda teha internetipangas Minu kohustuste all. Seal saate ka muuta laenu teenindavat kontot ja maksepäeva ning laenusumma osaliselt või täielikult tagastada. Laenu ennetähtaegse tagastamise või lepingu muude tingimuste muutmise eest tuleb tasuda lepingutasu vastavalt hinnakirjale.

Kodu väikelaenu tingimused
Laenusumma 5000–20 000 €
Laenu valuuta euro
Intress Fikseeritud vahemikus 8–15%
Tähtaeg 6 kuud–10 aastat
Sissemakse Ei ole vajalik.
Kindlustus Soovituslik vara- ja/või laenukindlustus.
Laenusumma tagastamine Laen tuleb kokkulepitud tähtaja jooksul tagasi maksta igakuiste maksetena. Maksepäeva saate määrata ise ja laenusumma tagasimaksmine toimub annuiteetgraafiku alusel, mis tähendab, et laen tuleb tagasi maksta kokkulepitud tähtaja jooksul kindlate kuumaksetena.
Lepingutasu 1% laenusummast, min 95 €
Laenu saamise eeldus Kinnisvara olemasolu, mis on registreeritud Kinnistusraamatus (v.a hoonestamata maatükk). Kinnisvarale hüpoteeki ei seata ja hindamist pole vaja. Ostetav kinnisvara tuleb omandada laenusaaja nimele 90 päeva jooksul laenulepingu sõlmimisest järgneva nimetusega: kinnistu, korteriomand, hoonestusõigus, korterihoonestusõigus.
Sissetulek Vähemalt 600 eurot, kahekesi laenu võttes kokku vähemalt 800 eurot.