Autoliising ja autolaen

Autoliising

Suviselt soodsad intressid nii uutele kui ka kasutatud autodele

Sõltuvalt auto vanusest lisandub autoliisingul nüüd 6 kuu Euriborile* senisest väiksem intress:

 • kuni 1 aastase auto ostmisel 1,99%;
 • 2–5-aastase auto ostmisel 2,20%;
 • üle 5-aastase auto ostmisel 3,20%.

*Kui Euribor on negatiivne, siis loetakse selle väärtus võrdseks nulliga.

Arvutage kuumakse

Auto hind (€)
Sissemakse (%)
Sissemakse (€)
Periood
Jääkväärtus (%)
Jääkväärtus (€)
Kuumakse
0
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Intress sõltub nii kliendi profiilist kui ka valitud sõidukist. Soodsamat intressi pakume uute sõidukite puhul.

Võimalused auto ostmiseks

Autolaen

Autoliising

Laenusumma Kuni 20 000 eurot Alates 5000 eurost
(ilma käibemaksuta)
Tähtaeg 6 kuud–7 aastat 1–7 aastat
(kasutusrendi puhul 5 aastat)
Omafinantseering Ei ole vajalik Alates 10% auto hinnast
Netosissetulek Sissetulek vähemalt 600 eurot kuus (koos kaastaotlejaga kokku vähemalt 800 eurot kuus) Sissetulek vähemalt 600 eurot kuus (koos kaastaotlejaga kokku vähemalt 800 eurot kuus)
Kaskokindlustus Soovituslik Kohustuslik
Auto kuulub ostjale, müümisel ei pea panka teavitama. Auto kuulub liisingufirmale.
Täidan laenutaotluse

Taotlus kaastaotlejale

Täidan liisingutaotluse

Taotlus käendajale

Sammud liisingu saamiseks

 1. Leidke endale sobiv sõiduk ja esitage taotlus internetipangas, autosalongis või pangaesinduses.
 2. Haldur küsib vajadusel lisadokumente:

  • Sõiduki müügipakkumist või internetis avaldatud müügikuulutust.
  • Kuue kuu konto väljavõtet, kui Teie töötasu ei laeku Swedbanki.
  • Auto hindamisakt, kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner.
 3. Allkirjastame lepingu digitaalselt autosalongis või pangaesinduses.
 4. Tasuge esimene osamakse ja lepingutasu ning võite autole järele minna.
  • Kui ostja on eraisik, tasub pank müüjale sõiduki eest mitte varem kui 15 päeva peale liisingulepingu allkirjastamist. Leppige müüjaga kokku sõiduki üleandmise ja registreerimise aeg.
 5. Sõiduk tuleb Maanteeameti liiklusregistris vormistada Swedbank Liising AS-i nimele.
 6. Hoolitsege, et autol oleks kehtiv kasko- ja liikluskindlustus. Kui teete kaskokindlustuse mujal kui Swedbank P&C Insurance AS-is, saatke poliisi koopia e-posti aadressile liisinguadmin@swedbank.ee või faksinumbrile 888 2048 või tooge see lähimasse Swedbanki esindusse.
  Liisinguandja aktsepteerib kõiki Eestis ametlikku tegevusluba omavaid kindlustusseltse ja nende filiaale.

Toimingud liisingu ajal

 • Sõiduki volitamine

  Sõiduki kasutamine Eestis ja mujal Euroopa Liidus – volikirja ei ole vaja.

  Sõiduki kasutamine mujal välismaal

  Kui Teid ei ole kantud kasutajana sõiduki tehnilisse passi, on liisitud sõidukiga Euroopa Liidust väljasõitmiseks vaja notariaalselt kinnitatud volikirja, mille saate liisingufirmast.

  Kui sõidate liisitud auto või mootorrattaga Armeeniasse, Aserbaidžaani, Kasahstani, Kõrgõzstani, Moldovasse, Tadžikistani, Türkmenistani, Ukrainasse, Usbekistani, Valgevenesse või Venemaale, on vaja sõlmida kaskokindlustuse lisapoliis.

  Notariaalse volikirja saate nelja tööpäeva jooksul pärast avalduse täitmist. Volikirju väljastame nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Avaldus volikirja saamiseks

  Tasumine toimub liisinguandja esitatud arve alusel vastavalt Swedbanki hinnakirjale. Notariaalse volikirja maksimaalne kehtivusaeg on kaskokindlustuse lepingu lõppemiseni.

  Muudatused sõiduki registriandmetes

  Kui soovite teha muudatusi sõiduki registriandmetes, vajate Maanteeametis registritoimingute sooritamiseks Swedbank Liising AS-i lihtkirjalikku volikirja. Selle saamiseks täitke avaldus. Tasumine toimub liisinguandja esitatud arve alusel vastavalt Swedbanki hinnakirjale. Lihtvolikirja maksimaalne kehtivusaeg on 20 päeva.

  Volikirja taotlus Maanteeametis toimingute tegemiseks
 • Lepingu muutmine

  Kui soovite liisingulepingus teha muudatusi, nt pikendada liisinguperioodi või taotleda maksepuhkust, esitage avaldus internetipangas või vabas vormis e-kirja teel. Lepingu muutmise tasud on määratud hinnakirjas.

 • Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

  Sõiduki müümine eraisikule või ettevõttele

  Kui olete leidnud ostja, on tal võimalus sõiduk välja osta või liisinguleping üle võtta.

  Sõiduki väljaostmisel tuleb Teil esitada liisingulepingu lõpetamise taotlus, samal ajal esitab ostja kinnituse väljaostu kohta. Seejärel saab ostja meilt arve sõiduki ostmiseks. Pärast arve tasumist väljastab Swedbank Liising AS ostjale dokumendid, millega vormistatakse Maanteeameti liiklusregistri vastava regiooni büroos omanikuvahetus.

  Liisingulepingu üleandmisel esitage meile liisingulepingu lõpetamise taotlus, kuhu on märgitud ostja andmed. Uuel liisinguvõtjal tuleb esitada liisingutaotlus. Leping antakse üle hetke jääkväärtuse alusel, kuid omavahelisel kokkuleppel võib ostja Teie sõiduki eest ka rohkem tasuda. Maanteeameti liiklusregistri vastava regiooni büroos tuleb sõiduki registreerimistunnistusele kanda uute kasutajate nimed.

  NB! Kui sõiduki ostab välja kolmas isik, tuleb liisinguvõtjal liikluskindlustuse seaduse järgi pöörduda kindlustusseltsi enne, kui sõiduk uue omaniku nimele ümber registreeritakse, muidu kantakse enammakstud summa seadusest tulenevalt uue omaniku poliisile.

 • Kapitalirendi ja järelmaksu lepingu tähtaegne lõppemine

  Kapitalirendi või järelmaksu lepingu tähtaegsel lõppemisel kontrollime pärast viimase osamakse tasumist, kas kõik kohustused on täidetud (liisingumaksed tasutud, vajalikud dokumendid esitatud). Seejärel saadame Teile lepingu lõpetamise dokumendid postiga või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile.

  Saadetud dokumendi alusel saate liisingueseme 5 päeva jooksul alates dokumendi väljastamisest Maanteeameti büroos ümber registreerida.

  Kui soovite liisingueseme enda nimele registreerida Maanteeameti e-teeninduses, siis algatame omanikuvahetuse peale viimase osamakse laekumist ja Te peate toimingu teostama e-teeninduses viie kalendripäeva jooksul. Viis päeva hakkab kehtima hetkest, kui info on sisestatud e-teenindusse ja Teile on edastatud vastav teavitus.

  NB! Kui Te ei ole viie päeva möödudes liisingueset enda nimele registreerinud, siis kustutatakse liisingueseme andmed ajutiselt liiklusregistrist ja Teie liikluskindlustuspoliis lõpetatakse automaatselt ning Teil tuleb koos aktiga pöörduda Maanteeameti büroosse.

  Kui soovite lepingu lõpetamise dokumendid saada e-posti aadressile või vormistada toimingu mugavalt Maanteeameti e-teeninduses, siis saatke kiri aadressile liising@swedbank.ee või Swedbanki internetipangast vastavasisuline pangateade.

 • Jääkväärtusega kapitalirendi ja järelmaksu lepingu tähtaegne lõppemine

  Jääkväärtusega kapitalirendi või järelmaksu lepingu korral on Teil võimalik taotleda lepingu pikendamist, et tasuda viimane osamakse vastavalt uuele maksegraafikule. Lepingu pikendamiseks esitage palun enne lepingu lõpptähtaega taotlus. Seejärel saadame Teile indikatiivse pakkumise, mille eelduseks on vastavasisulise positiivse krediidiotsuse olemasolu. Liisingulepingu pikendamisega kaasneb lepingutasu vastavalt Swedbanki kehtivale hinnakirjale.

  Juhul, kui viimase osamakse suurus on vähem kui 5000 €, pakume Teile lepingu jääkväärtuse finantseerimiseks autolaenu. Autolaenu puhul kanname laenuraha Teie kontole, mille arvelt saate tasuda liisingu jääkväärtuse. Peale liisingu jääkväärtuse tasumist saate sõiduki omanikuks. Sõiduk tuleb 30 päeva jooksul alates laenulepingu sõlmimisest Eesti Maanteeameti liiklusregistri büroos vormistada enda nimele. NB! Autolaenu pakume ainult maismaasõidukite lepingute pikendamiseks.

  Kui Te lepingut pikendada ei soovi, siis kontrollime pärast viimase osamakse tasumist, kas kõik kohustused on täidetud (liisingumaksed tasutud, vajalikud dokumendid esitatud). Seejärel saadame Teile lepingu lõpetamise dokumendid postiga või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile.

  Saadetud akti alusel saate liisingueseme 5 päeva jooksul alates akti väljastamisest Maanteeameti büroos ümber registreerida.

  Kui soovite liisingueseme enda nimele registreerida Maanteeameti e-teeninduses, siis algatame omanikuvahetuse peale viimase osamakse laekumist ja Te peate toimingu teostama e-teeninduses viie kalendripäeva jooksul. Viis päeva hakkab kehtima hetkest, kui info on sisestatud e-teenindusse ja Teile on edastatud vastav teavitus.

  NB! Kui Te ei ole viie päeva möödudes liisingueset enda nimele registreerinud, siis kustutatakse liisingueseme andmed ajutiselt liiklusregistrist ja Teie liikluskindlustuspoliis lõpetatakse automaatselt ning Teil tuleb koos aktiga pöörduda Maanteeameti büroosse.

  Kui soovite lepingu lõpetamise dokumendid saada e-posti aadressile või vormistada toimingu mugavalt Maanteeameti e-teeninduses, siis saatke kiri aadressile liising@swedbank.ee või Swedbanki internetipangast vastavasisuline pangateade.

 • Kasutusrendi lepingu tähtaegne lõppemine

  Kasutusrendi lepingu lõppemisel on Teil järgmised võimalused:

  1. Liisingueseme tagastamine

   Hiljemalt üks kuu enne liisingulepingu lõppemist tuleb liisinguese esitada ülevaatamiseks liisingulepingus määratud tagasiostjale, et määrata kindlaks, kas liisingueseme seisukord vastab sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendis kokkulepitud tingimustele. Kui tagasiostja kinnitab liisingueseme tagasiostu, tuleb Teil liisingulepingu lõppkuupäeval loovutada see tagasiostjale. Kui tagasiostja hinnangul esinevad liisinguesemel puudused, on Teil kohustus hüvitada nende kõrvaldamiseks tehtavad remondikulud enne liisingueseme tagastamist.

   NB! Kui Te ei teosta tehnilist kontrolli tagasiostja juures hiljemalt 1 kuu enne liisingulepingu lõppemist, on tagasiostjal õigus keelduda liisingueseme tagasiostmisest.

   Vara ülevaatuse ja tagastamise akt

  2. Liisingulepingu pikendamine

   Lepingu pikendamiseks esitage palun enne lepingu lõpptähtaega taotlus. Seejärel saadame Teile indikatiivse pakkumise, mille eelduseks on vastavasisulise positiivse otsuse olemasolu. Liisingulepingu pikendamisega kaasneb lepingutasu vastavalt Swedbanki kehtivale hinnakirjale.

   Juhul, kui jääkväärtuse suurus on vähem kui 5000 €, pakume Teile lepingu jääkväärtuse finantseerimiseks autolaenu. Autolaenu puhul kanname laenuraha Teie kontole, mille arvelt saate tasuda liisingu jääkväärtuse. Peale liisingu jääkväärtuse tasumist saate sõiduki omanikuks. Sõiduk tuleb 30 päeva jooksul alates laenulepingu sõlmimisest Eesti Maanteeameti liiklusregistri büroos vormistada enda nimele. NB! Autolaenu pakume ainult maismaasõidukite lepingute pikendamiseks.

  3. Liisingueseme väljaost

   Liisingueseme väljaostmiseks palun esitage taotlus. Peale viimase graafikujärgse liisingumakse tasumist koostame ja edastame Teile arve liisingueseme väljaostuks. Liisingueseme kokkulepitud jääkväärtusele lisandub käibemaks. Kui olete arve tasunud, edastame Teile dokumendid liisingulepingu lõpetamise kohta, millega saate liisingueseme Maanteeameti büroos enda nimele ümber registreerida. Kui soovite liisingueseme väljaostuõiguse loovutada kolmandale isikule, siis märkige väljaostja andmed taotlusele.

   Kui soovite liisingueseme enda nimele registreerida Maanteeameti e-teeninduses, siis algatame omanikuvahetuse peale viimase osamakse laekumist ja Te peate toimingu teostama e-teeninduses viie kalendripäeva jooksul. Viis päeva hakkab kehtima hetkest, kui info on sisestatud e-teenindusse ja Teile on edastatud vastav teavitus.

   NB! Kui Te ei ole viie päeva möödudes liisingueset enda nimele registreerinud, siis kustutatakse liisingueseme andmed ajutiselt liiklusregistrist ja Teie liikluskindlustuspoliis lõpetatakse automaatselt ning Teil tuleb koos aktiga pöörduda Maanteeameti büroosse.

   Pange tähele, juhul kui otsustate esmalt liisingueseme välja osta või liisingulepingut pikendada, kuid hiljem soovite siiski liisingueset tagastada, siis kehtib Teile samuti liisingueseme tehnilise kontrolli nõue.

 • Kasko- ja liikluskindlustus

  Kui Teie igakuisel liisinguarvel kajastub peale liisingumakse ka kaskokindlustuse kuumakse, tuleb arvestada, et kaskokindlustus lõppeb pärast liisingu viimase osamakse maksetähtaja saabumist. Ennetähtaegse lõpetamise korral viimane tasumisele kuuluv kaskokindlustuse arve esitatakse Teile eraldi pärast liisingu viimase osamakse tasumist. Kui Te soovite, et kindlustuskaitse jätkuks, siis palun võtke ühendust telefonil 888 1513 või edastage oma soov aadressile varakindlustus@swedbank.ee. Kui Teie igakuisele liisinguarvele ei ole kaskokindlustuse kuumakset lisatud, ei lõpe kaskokindlustuse leping automaatselt koos liisingulepinguga. Tingimuste täpsustamiseks palun võtke ühendust oma kindlustusseltsiga

  Juhul, kui olete liikluskindlustuse sõlminud Swedbanki kaudu, siis pärast sõiduki ümbervormistamist enda nimele, võtke meiega ühendust 30 päeva jooksul, et saaksime kehtiva liikluskindlustuse lepingu Teie nimele ümber vormistada.

  Pange tähele, tulenevalt liikluskindlustuse seadusest kuulub kehtiva liikluskindlustuse ettemaks uuele omanikule, kui eelmine omanik ei ole lõpetanud kindlustust enne sõiduki Maanteeametis ümber registreerimist. Liikluskindlustuse lõpetamiseks pöörduge otse oma kindlustusandja poole.

  Swedbanki varakindlustuse kontaktid lepingu uuendamiseks ja ümber vormistamiseks:

  Teise teenusepakkuja puhul tuleb Teil pöörduda oma kindlustusseltsi.

Autolaenu tingimused

 • Autolaenu pakume ainult maismaasõidukite ostuks
 • Laenusumma 3000- 20 000 eurot
 • Sissetulek vähemalt 600 eurot kuus (koos kaastaotlejaga kokku vähemalt 800 eurot kuus). Kaastaotleja peab olema sama leibkonna liige. Mõlemad laenusaajad vastutavad laenu tagasimaksmise eest solidaarselt.
 • Lepingutasu 1,5% laenusummast, vähemalt 100 eurot
 • Intressimäär 8–18%

Laen tuleb kokkulepitud tähtaja jooksul tagasi maksta kuumaksetena, kuid võite laenu tagastada ka enne tähtaja lõppu, esitades meile selleks pangateatena avalduse. Laenu enneaegse tagastamise tasu on määratud hinnakirjas.

Sammud autolaenu võtmiseks

NB!  Sõiduk tuleb 30 päeva jooksul Eesti Maanteeameti liiklusregistri büroos vormistada laenusaaja nimele.
 1. Esitage taotlus internetipangas või pangaesinduses.
 2. Haldur annab Teile laenuotsusest teada telefoni või e-kirja teel.
 3. Allkirjastage leping internetipangas.
 4. Kanname laenusumma Teie kontole. Laenulepingu sõlmimise tasu võetakse Teie kontolt maha automaatselt. 
 5. Õnnitleme! Saate uue auto omanikuks. Registreerige auto enda nimele. 
 6. Ärge unustage sõlmimast ka liikluskindlustust.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Kui Teie töötasu ei laeku Swedbanki, esitage meile oma kuue kuu konto väljavõte, mille on kinnitanud konto avanud pank.
 • Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, esitage meile ettevõtluse tulude-kulude kalkulatsioon.

Swedbank pakub liisingut ka mootorrattale, väikelaevale, ATV-le.
Uurige lähemalt Liisingu klienditeeninduse telefonil 613 1324 või kirjutage meile liising@swedbank.ee

Laen

ERAISIKUD Kehtivad alates 14.05.2018
1. Kodulaen ja kodukapitalilaen
1.1 Lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
kuni 12-kuulise tähtajaga laenudel 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
1.2 KredExi tagatistasu 3% käendatavalt summalt
1.3 Lepingu tingimuste muutmine 190 EUR
laenu põhiosa maksepuhkus 95 EUR
laenu põhiosa maksepuhkuse tasu mitme lepingu samaaegselt vormistamisel iga järgneva lepingu tasu 95 EUR
maksekuupäeva muutmine kontoris või internetipangas tasuta
teenindava konto muutmine kontoris või internetipangas tasuta
1.4 Intressimäära alandamine, lisasumma 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
1.5 Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)
kontoris (2) 3 kuu intresside summa (ei rakendata 3-kuulise etteteatamise korral)
internetipangas (2) 1 kuu intresside summa
1.6 Võlgnevuse menetlemine 3,20 EUR
1.7 Viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
2. Õppelaen
esmane taotlemine (2016/2017 õppeaastal) tasuta
esmane taotlemine internetipangast tasuta
refinantseerimine 7 EUR
tagasimakse graafiku muutmine (tagasimaksete sageduse ja graafiku lõpptähtaja muutmine) 7 EUR
erigraafiku koostamine 16 EUR
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (4,5) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (4,5) 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 aastat
3. Arvelduskrediit
aastane intressimäär 15-24%
lepingu pikendamine 1% krediidilimiidist, vähemalt 10 EUR
intressimäära muutmine kontoris 7 EUR
krediidilimiidi vähendamine kontoris tasuta
krediidilimiidi vähendamine internetipangas tasuta
maksekuupäeva muutmine tasuta
lepingu lõpetamine tasuta
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast kasutamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
4. Arvelduslaen
aastane intressimäär 13-22%
lepingutasu kontoris 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 45 EUR
lepingutasu internetipangas (sh pakkumise alusel) 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 35 EUR
kohustistasu 1,2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
krediidilimiidi automaatne pikendamine tasuta
krediidilimiidi suurendamine 1% täiendavast krediidilimiidist, vähemalt 35 EUR
krediidilimiidi vähendamine tasuta
maksekuupäeva muutmine tasuta
teenindava konto muutmine tasuta
ennetähtaegne lõpetamine tasuta
arvelduskrediidi ümbervormistamine arvelduslaenuks tasuta
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast lepingu lõpptähtpäeva saabumist (sh pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
5. Väikelaen
aastane intressimäär 15-24%
lepingutasu kontoris 1,5% laenusummast, vähemalt 45 EUR
lepingutasu internetipangas ja mobiilipangas (sh pakkumise alusel sõlmitav väikelaen) 1,5% laenusummast, vähemalt 35 EUR
lisasumma vormistamine kontoris 1,5% lisasummast, vähemalt 45 EUR
lisasumma vormistamine internetipangas 1,5% lisasummast, vähemalt 35 EUR
lepingu tingimuste muutmine 25 EUR
maksekuupäeva muutmine tasuta
teenindava konto muutmine tasuta
laenutoote ümbervormistamine väikelaenuks 1,5% laenusummast, vähemalt 35 EUR
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
hüvitis pangale kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenulepingus kokkulepitud laenusumma või selle osa tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta (5) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud summast või selle osast
hüvitis pangale kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenulepingus kokkulepitud laenusumma või selle osa tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on kuni 1 aasta (k.a.) 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud summast või selle osast
6. Autolaen
aastane intressimäär 8-18%
lepingutasu 1,5% laenusummast, vähemalt 100 EUR
intressimäära muutmine 50 EUR
muud tasud vastavalt punktile 5
7. Kodu väikelaen
aastane intressimäär 8-15%
lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 95 EUR
lisasumma vormistamine 1% lisasummast, vähemalt 95 EUR
intressimäära muutmine 50 EUR
muud tasud vastavalt punktile 5
8. Järelmaks
aastane intressimäär 9,9%
lepingutasu 15,83 EUR (3)
lepingutasu sõidukite finantseerimisel 54,17 EUR (3)
lepingu tingimuste muutmine: lepingu pikendamine, lepingu lühendamine, maksepuhkuse vormistamine 15,83 EUR (3)
kirjalik teade lepingu rikkumise kohta 3 EUR
lepingu osaline ennetähtaegne tagastamine kirjaliku avalduse alusel tasuta
lepingu ennetähtaegne lõpetamine kirjaliku avalduse alusel tasuta
võlaülekande vormistamine 19,17 EUR (3)
viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.05.2013
1. Investeerimislaen
1.1 Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 2% laenusummast, kuid vähemalt 320 EUR
1.2 Täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
1.3 Täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), kuid vähemalt 195 EUR
1.4 Lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
Kredexi Stardilaen 1% laenujäägist, kuid vähemalt 195 EUR
1.5 Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
2. Käibekapitalilaen
taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
3. Arvelduskrediit
taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisalimiidist, kuid vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% kogu limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
4. Korduvkasutusega laenulimiit (RCL)
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
kohustistasu 2% aastas kasutamata limiidilt
5. Korterelamu laen
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 EUR
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
maksegraafiku maksekuupäevade või graafiku tüübi muutmine kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast

(1)Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui muutub EKP intress.

(2)Fikseeritud intressiga Euro laenul kehtib fikseeringuperioodi kestel laenu ennetähtaegsel tagastamisel ennetähtaegse tagastamise tasu, mis leitakse laenulepingu järgse fikseeritud Euro intressi ning ennetähtaegsest tagastamisest arvates fikseeringu lõppemiseni vastava perioodi fikseeritud Euro intressi vahena. Ennetähtaegse tagastamise tasu arvestatakse ennetähtaegsest tagastamise päevast kuni lepingu järgse fikseeringu lõppemise päevani vastava perioodi eest.

(3) Hinnale lisandub käibemaks 20%

(4) Kui tagatiseks on kinnisvara, siis ei või hüvitise suurus olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vahelise perioodil.

(5) Kehtib lepingutele, mis sõlmitud alates 01.07.2011.a

Liising

ERAISIKUD Kehtivad alates 01.09.2016
1. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
1.1 Liisingulepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 EUR
lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 EUR
kasutusrendilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus 160 EUR
kapitalirendilepingu ja järelmaksuga müügilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus (juhul, kui leping on sõlmitud fikseeritud intressiga) 160 EUR
lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 120 EUR
intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 EUR
1.2 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
kasutusrendi, kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu vormis lepingu korral, kui leping on sõlmitud enne 01.07.2011 tasuta
Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
kasutusrendi korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta
Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
fikseeritud intressiga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 1% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on 1 aasta või enam; 0,5% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on alla 1 aasta
liboriga/euriboriga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta (intress kasutatud aja eest)
kõrgema hinnaga müügi korral 65 EUR
1.3 Viivise määr
EKP intress(3) +8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
1.4 Lisateenused kuumakses
Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
Kütusekaardi (limiidiga 100EUR) kuuhooldustasu 1EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250EUR) kuuhooldustasu 2,60EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350EUR) kuuhooldustasu 3EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600EUR) kuuhooldustasu 5EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 700EUR) kuuhooldustasu 6EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 1000EUR) kuuhooldustasu 7,70EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 2000EUR) kuuhooldustasu 10EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 3000EUR) kuuhooldustasu 12EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 5000EUR) kuuhooldustasu 15EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 7000EUR) kuuhooldustasu 17EUR/kuu
1.5 Lisateenused ühekordse teenusena
ühekordne transfeerteenus (2) 100 EUR
rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 EUR
24 tunni hädaabi teenus (2) 85 EUR
Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 EUR
1.6 Muud teenused
trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 EUR
trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 EUR
lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 EUR
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 EUR
sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 EUR
lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 EUR
sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 EUR
tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 EUR
lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 EUR
kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 EUR
kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 EUR
arve ümbervormistamine 38,35 EUR
liisinguandja väljastatavad saldokinnitused (2) 9EUR, (kliendi blanketile allkirja andmine tasuta)
liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 EUR
võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 EUR
leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 EUR
dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95 EUR kuid mitte vähem kui 6,40 EUR
sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 EUR
veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 EUR
veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 EUR
metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.09.2016
2. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine täisteenusliisingu vormis (2) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine sõiduki haldamisteenuse lepingu vormis (2) 40 EUR
2.1 Liisingulepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 EUR
lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 EUR
täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine 160 EUR
lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 160 EUR
intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 EUR
2.2 Täisteenuslepingu lepingu muudatus
lepingu ennistamine, maksekuupäeva muutmine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas), kindlustustingimuste muudatus (2) 78 EUR
täisteenusliisingu või sõiduki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e lisamine tasuta
täisteenusliisingu või sõidki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e muutmine või eemaldamine (2) 192 EUR
täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, perioodi pikendamine 192 EUR
intressimäära alandamine (2) 1% lepingu jäägist, vähemalt 78 EUR
2.3 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
fikseeritud intressiga leping lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa
libori/euriboriga seotud leping lõpetamisele järgneva kuni 3 kuu intresside summa
lepingust taganemine liisinguvõtja algatusel lepingu sõlmimise tasu
2.4 Täisteenusliisingu lepingu lõpetamise tasu
täisteenusliisingu leping lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
sõiduki haldamisteenuse leping lõpetamisele järgneva 1 kuu teenuse osutamise tasu makse
2.5 Viivise määr
0,25% päevas
2.6 Lisateenused kuumakses
Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
Kütusekaardi (limiidiga 100 EUR ) kuuhooldustasu 1EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250EUR) kuuhooldustasu 2,60EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350EUR) kuuhooldustasu 3EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600EUR) kuuhooldustasu 5EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 700EUR) kuuhooldustasu 6EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 1000EUR) kuuhooldustasu 7,70EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 2000EUR) kuuhooldustasu 10EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 3000EUR) kuuhooldustasu 12EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 5000EUR) kuuhooldustasu 15EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 7000EUR) kuuhooldustasu 17EUR/kuu
2.7 Täisteenusliisingu lisateenused kuumakses
kütusekaardi/lisakütusekaardi arvestus (2) 5EUR/kuu
rahvusvahelise kütusekaardi arvestus (2) 5EUR/kuu
2.8 Lisateenused ühekordse teenusena
ühekordne transfeerteenus (2) 100 EUR
rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 EUR
24 tunni hädaabi teenus (2) 85 EUR
Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 EUR
2.9 Muud teenused
trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 EUR
trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 EUR
lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 EUR
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 EUR
sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 EUR
lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 EUR
sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 EUR
tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 EUR
lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 EUR
kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 EUR
kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 EUR
arve ümbervormistamine 38,35 EUR
liisinguandja väljastatavad saldokinnitused (2) 9EUR, kliendi blanketile allkirja andmine tasuta
liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 EUR
võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 EUR
leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 EUR
dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95EUR, kuid mitte vähem kui 6,40 EUR
sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 EUR
veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 EUR
veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 EUR
metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
2.10 Seadme väikeliising
lepingu muutmise tasu 65 EUR
lepingu ümbervormistamise tasu teisele isikule (võla ülekande leping) 65 EUR
lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa

(1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantseeringu kasutamisel lepingutasuta

(2) Hinnas sisaldub käibemaks 20%

(3) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.