Swedbank Data & Analytics Academy

Õpi ja saa Swedbanki tulevikutegijaks!

Data & Analytics Academy on Swedbanki poolt korraldatav iga-aastane järelkasvuprogramm, mille eesmärgiks on Eesti suurima panga andmevaldkondade populaariseerimine ning sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine.

Programm on suunatud andmevaldkonnast huvitatud ja selles varasema kogemusega inimestele (sh IT, majanduse, matemaatika ja statistika valdkonna kogemused), peamiselt magistritudengitele. Programmi eduka lõpetamise korral on võimalus sobivuse ning vaba ametikoha olemasolul asuda tööle Swedbanki andmetega töötavatesse valdkondadesse, mis toetavad Swedbanki üksusi neljal koduturul: Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.

girl smiling

Saadavad teadmised ja oskused

Programmi jooksul on Sul võimalus olla osa IT, pangandusvaldkonda ja üldiseid kompetentse arendavatest koolitustest ja seminaridest, mis viiakse läbi nii Swedbanki kui ka meie koostööpartnerite poolt. Lisaks täidab osaleja reaalseid tööülesandeid tihedas koostöös meie ekspertidega mõjutades miljonite inimeste elusid.

Swedbanki andmevaldkonnas töötamiseks omandatakse professionaalsed tehnilised teadmised ja praktilised oskused järgmises:

  1. IT & andmed (programmeerimine, andmete modelleerimine, andmeanalüüs, andmebaasid)
  2. Rahandus ja pangandus (rahandus, ärimudelid, pangateenused)
  3. Kommunikatsioon ja karjääriplaneerimine (meeskonnatöö, eneseväljendus, argumenteerimine, karjäärivõimalused)

Kandideerimine

Kandideerimine Data & Analytics Academy 2022 programmi on lõppenud. Järgmise aasta programmi info avaldatakse siin veebilehel 2023. aasta varakevadel. Seni soovitame Sul pilgu peale heita meie töökuulutustele ning luua meiega ühendus, et püsida kursis uute võimalustega.

Praktika