Swedbank Data & Analytics Academy

Õpi ja saa Swedbanki tulevikutegijaks!

Data & Analytics Academy on Swedbanki poolt korraldatav iga-aastane järelkasvuprogramm, mille eesmärgiks on Eesti suurima panga andmevaldkondade populaariseerimine ning sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine.

Programm on suunatud andmevaldkonnast huvitatud ja selles varasema kogemusega inimestele (sh IT, majanduse, matemaatika ja statistika valdkonna kogemused), peamiselt magistritudengitele. Programmi eduka lõpetamise korral on võimalus sobivuse ning vaba ametikoha olemasolul asuda tööle Swedbanki andmetega töötavatesse valdkondadesse, mis toetavad Swedbanki üksusi neljal koduturul: Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.

girl smiling

Saadavad teadmised ja oskused

Programmi jooksul on Sul võimalus olla osa IT, pangandusvaldkonda ja üldiseid kompetentse arendavatest koolitustest ja seminaridest, mis viiakse läbi nii Swedbanki kui ka meie koostööpartnerite poolt. Lisaks täidad osalejana reaalseid tööülesandeid tihedas koostöös meie ekspertidega mõjutades miljonite inimeste elusid.

Swedbanki andmevaldkonnas töötamiseks omandad professionaalsed tehnilised teadmised ja praktilised oskused järgmises:

  1. IT & andmed (programmeerimine, andmete modelleerimine, andmeanalüüs, andmebaasid)
  2. Rahandus ja pangandus (rahandus, ärimudelid, pangateenused)
  3. Kommunikatsioon ja karjääriplaneerimine (meeskonnatöö, eneseväljendus, argumenteerimine, karjäärivõimalused)

Kandideerimine

Kandideerimine Data & Analytics Academy 2021 programmi on avatud 01.04-18.04.2021. Ootame, et edastaksid läbi selle töökuulutuse järgnevad dokumendid:

  • CV, mis koosneb kontaktinformatsioonist, valdkonnapõhistest tegevustest, kompetentsidest (töö, tudengiorganisatsioonid vms) ja muu oluline informatsioon.
  • Vastus videoküsimusele kandideerimisvormis, kus kirjeldad 1-minuti jooksul oma motivatsiooni programmis osalemiseks.
  • Ülikoolis läbitud õppeainete list.

Lisainformatsioon

Palun edasta oma sooviavaldus läbi meie värbamissüsteemi Teamtailor siin.

Loodame Sind peagi näha!

Küsimuste korral võta ühendust:

Kristiin Koppel
Programmi projektijuht
kristiin.koppel@swedbank.ee

Praktika