Swedbank Data & Analytics Academy

Õpi ja saa Swedbanki tulevikutegijaks!

Data & Analytics Academy programm on välja kasvanud 2017. aastal alguse saanud Business Intelligence Academy-st. Uuenenud nimega alustab 2019. aastal täiustunud ja mitmekesisem andmevaldkonna järelkasvuprogramm.

Programmi eesmärgiks on Eesti suurima panga informatsioonihalduse, andmete modelleerimise ja andmeteaduse valdkondade populaariseerimine ning sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine.

2019. aastal algav programm on suunatud IT, majanduse, matemaatika ja statistika magistriastme tudengite arendamiseks. Programmi eduka lõpetamise korral on võimalus sobivuse ning vaba ametikoha olemasolul asuda tööle Swedbanki andmetega töötavatesse valdkondadesse, mis toetavad Swedbanki üksusi neljal koduturul: Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis. Samuti toetame vajadusel Swedbanki teemadel lõputööde kirjutamist.

girl smiling

Programmi etapid

 1. Seminariperiood: mai 2019
 2. Praktikaperiood: juuni - august 2019
 3. Seminariperiood: september - detsember 2019

Praktikaperioodi jooksul teostatakse määratud Swedbanki üksuses praktikat ning sooritatakse reaalseid tööülesandeid.

Seminariperioodil jätkatakse ülikooliõpinguid ning osaletakse 2-4 korda kuus pangas erialaseminaridel, läbitakse e-õppe mooduleid ja/või võetakse õppeaineid ülikoolidest. Lisaks on võimalus osaleda Swedbanki igasuvises praktikaprogrammis Kick Start.

Praktika- ja seminariperioodid on tudengitele tasustatud.

Saadavad teadmised ja oskused

Programmi jooksul läbib osaleja IT valdkonda, pangandusvaldkonda ja üldiseid kompetentse arendavaid koolitusi/seminare/õppeaineid, mis viiakse läbi nii Swedbanki, ülikooli kui ka koostööpartnerite poolt.
Swedbanki andmevaldkonnas töötamiseks omandatakse professionaalsed tehnilised teadmised ja praktilised oskused järgmises:

IT ja andmed

 • IT valdkonna teadmised (põhioskused programmeerimisest, loogikast)
 • Andmete modelleerimine
 • Andmeanalüüs
 • Andmebaasid, nende arendus ja haldus
 • Seoste loomine ja oskus tõlkida ärivajadused mudelisse

Pangandus ja rahandus

 • Rahandus (finantsturud, teenused, finantsinstrumendid)
 • Ärimudelid, nende omavahelised seosed
 • Finantsjuhtimise alused (kasumiaruanne, bilanss, rahavood, raamatupidamine)
 • Mikro- ja makroökonoomika
 • Pangateenused (riskide hindamine, seosed teiste teenustega, regulatsioonid)

Kommunikatsioon, koostöö ja karjääriplaneerimine

 • Selge eneseväljendus ja kommunikatsioon
 • Argumenteerimine
 • Projektijuhtimine
 • Meeskonnatöö
 • Andmevaldkonnaga seotud karjäärivõimalused panganduses

Kandideerimine

 • Täida meie värbamiskeskkonnas Easycruit kandideerimisavaldus
 • Lisa avaldusele ülikoolis läbitud õppeainete loetelu
 • Kirjuta inglisekeelne essee teemal: The smart usage of data: the potential of using new business models and technology in the financial industry.

Küsimuste korral võta ühendust:
Kadri Leesment
Programmi projektijuht
kadri.leesment@swedbank.ee

Praktika