Intressiriski maandamine

Intressirisk on risk, et intressimäärad võivad liikuda ebasoodsas suunas, tuues kaasa intressikulude suurenemise laenudelt või intressitulude vähenemise varadelt.

Enamkasutatavad finantsinstrumendid Intressimäära riski maandamiseks:

  • Intressi SWAP - finantsinstrument, millega vahetatakse teatud tulevikuperioodiks ujuval intressil põhinevad intressimaksed fikseeritud intressil põhinevate intressimaksete vastu.

  • Intressi CAP - finantsinstrument, millega klient kaitseb ennast ujuva intressi (euribor) tõusu vastu üle kokkulepitud intressitaseme.

  • Struktureeritud tehingud - mitmetest elementidest koosnev finantsinstrument intressimäära riski maandamiseks, mis on kokku pandud vastavalt kliendi vajadustele.

Näide

Firma võttis 10-aastase investeerimislaenu. Laenu intress on seotud 6-kuu euriboriga. Seoses euribori kõikumisega on intressimaksete suurus olnud pidevas muutumises ning teinud rahavoogude planeerimise väga keerukaks ja ettearvamatuks. Intressiriskide maandamiseks sõlmib firma pangaga Intressi SWAP tehingu, millega fikseeritakse laenu intressidega seotud rahavood kuni laenulepingu lõpuni.

Swedbank pakub erinevaid finantsinstrumente intressidega seotud riskide maandamiseks. Sobivaima lahenduse väljaselgitamiseks soovitame kontakteeruda Swedbank Marketsi spetsialistidega.

Pöördu meie spetsialisti poole