Intressiriski maandamine

Swedbank pakub erinevaid finantsinstrumente intressidega seotud riskide maandamiseks. Sobivaima lahenduse väljaselgitamiseks soovitame kontakteeruda Swedbank Marketsi müügispetsialistidega.

Finantstehingute tegemise eelduseks on konto olemasolu Swedbankis, Finantstehingute Raamlepingu sõlmimine (ei kaasne teenustasusid) ja investorkaitse alase küsimustiku täitmine (võtab paar minutit).

Intressirisk on risk, et intressimäärad võivad liikuda ebasoodsas suunas, tuues kaasa intressikulude suurenemise laenudelt või intressitulude vähenemise varadelt. Intressimäära riski on võimalik maandada läbi erinevate finantsinstrumentide:

Finantsinstrumendid

  • Intressi SWAP - finantsinstrument, millega vahetatakse teatud tulevikuperioodiks ujuval intressil põhinevad intressimaksed fikseeritud intressil põhinevate intressimaksete vastu.

  • Intressi SWAPTION - annab õiguse, kuid mitte kohustuse, vahetada teatud tulevikuperioodiks ujuval intressil põhinevad intressimaksed fikseeritud intressil põhinevate intressimaksete vastu

  • Intressi CAP - finantsinstrument, millega kompenseeritakse ujuval intressil põhinev intressikulu selles ulatuses, mis on lisandunud intresside tõustes üle kokkulepitud taseme teatud tulevikuperioodi jooksul

  • Struktureeritud tehingud - mitmetest elementidest koosnev finantsinstrument intressimäära riski maandamiseks, mis on kokku pandud vastavalt konkreetse kliendi vajadustele ja soovidele

Näide

2007 a. võttis saeveski 20-aastase investeerimislaenu selleks, et ehitada uus tootmishoone.

Laenu intress on seotud 6 kuu euriboriga. Seoses euribori kõikumisega on viimastel aastatel intressimaksete suurus olnud pidevas muutumises ning teinud rahavoogude planeerimise väga keerukaks ja ettearvamatuks. Inressiriskide maandamiseks sõlmib firma pangaga Intressi SWAP tehingu, millega fikseeritakse laenu intressid järgnevaks 10 aastaks.

Pöördu meie spetsialisti poole