Hoiustamine ja investeerimine

Korduma kippuvad küsimused

 • Milliseid hoiuseid pakub Swedbank ettevõttele?

  Tähtajalisi hoiuseid, üleöödeposiiti ja kogumishoiust.

 • Miks hoiustada Swedbankis?

  Swedbank on usaldusväärne partner pikkadeks aastateks. Meil on mitmeid hoiustamise võimalusi. Leiame just Teile sobivad tingimused.

 • Milliseks perioodiks saab raha hoiustada?

  Sõltuvalt summast ja hoiuse tüübist 2 päevaks kuni 5 aastaks. Ühel ettevõttel võib olla mitu erinevat hoiust.

 • Mis on tähtajaline hoius?

  Tähtajalisel hoiusel kasvab raha riskivabalt. Hoiuperioodi eest maksame Teile kindlat intressi. Hoiustamise periood on 2 päevast kuni 5 aastani. Teenitud intress kantakse Teie arvelduskontole hoiuperioodi lõpus või igakuiselt. Viimane on hea lisaraha teenimise võimalus.

 • Mis on tähtajaline e-hoius?

  Internetipangas sõlmitud tähtajaline hoius on e-hoius. See on tulusam kui kontoris sõlmitud tähtajaline hoius. Suuremat tulu teenivad eurodes avatud hoiused.

 • Mis on kogumishoius?

  Kogumishoius on võimalus raha säästa ja suuremate investeeringute või projektide tarvis paindlikult koguda. Hoiuse avamiseks piisab 6 eurost ning hoiusele saab alati raha juurde maksta ning vajaduse korral hoiustatud raha kasutada. Kui valite kogumishoiuse lepingut sõlmides arvelduskrediidi võimaluse, saate kogu hoiuperioodi jooksul kasutada kuni 90% hoiusummast hoiust katkestamata.

 • Mida tähendab hoiuse automaatne pikenemine? Kas säilib eelmise hoiusega teenitud tulu?

  Hoiuse automaatse pikendamise korral pikendatakse Teie hoiulepingut sama tähtaja võrra. Aluseks võetakse lepingu pikendamise hetkel kehtiv intressimäär ning hoiulepingu tingimused. Hoiuse pikendamise tingimust saate muuta igal ajal. Määrata saate ka selle, kas soovite hoiust pikendada koos teenitud tuluga või ainult põhiosas. Automaatselt saab pikendada tähtajalist ja kogumishoiust.

 • Kui mul on avatud tähtajaline hoius, kas see pikeneb automaatselt e-hoiuseks?

  Internetipangas enne 4. septembrit 2008 avatud tähtajalisele hoiusele, mis hoiutähtaja lõppedes automaatselt pikeneb, ei arvestata hetkel kehtivat e-hoiuse intressimäära. Hoius pikendatakse hetkel kehtiva tavalise tähtajalise hoiuse intressimääraga. Selleks, et hoius oleks võimalikult tulus, soovitame Teil oodata kehtiva hoiuperioodi lõpuni. Hoiutähtaja lõppedes sõlmige internetipangas uus, tähtajalise e-hoiuse leping.

 • Kuidas saan hoiuselepingut sõlmida?

  Kõige lihtsam on hoiuselepingut sõlmida internetipangas. See võtab vaid mõne minuti. Valige leheküljel internetipangas vasakul tootemenüüs „Hoiuste” alt sobiv hoiustamise viis. Täitke küsitud väljad ning tutvuge hoiuse tingimustega, millega nõustudes oletegi lepingu sõlminud. Hoiuseid saab sõlmida ka pangakontoris või oma kliendihalduri abiga.

 • Kuidas saab hoiust katkestada?

  Klient saab tähtajalise hoiuse ja kogumishoiuse ennetähtaegselt katkestada, lõpetades hoiuse lepingu interneti- või telefonipangas või kontoris. Kui klient lõpetab lepingu enne hoiutähtaja lõppu, on pangal õigus kanda hoiusumma kontole 7 päeva jooksul alates katkestamise avalduse kättesaamisest. Klient võib katkestamiseks määrata ka hilisema tähtaja. Kui klient soovib hoiusumma kättesaamist lepingu ülesütlemise päeval, siis on pangal õigus nõuda ja kliendil kohustus maksta hinnakirjaga kehtestatud tasu. Juba väljamakstud tulu või kogumishoiuse tagatisel kasutuses oleva arvelduskrediidi summa võtab pank kontole kantavast hoiusummast maha.

  Investeerimishoiuse katkestamine müügitähtajani on tasuta. Kui soovite hoiust katkestada hoiutähtajal, tuleb maksta katkestamistasu, mis on teatud protsent hoiustatavast summast. Kui katkestamise hetkel olete teeninud tulu, mis on suurem kui katkestamistasu, saate ülejäänud tulu endale. Näiteks kui katkestamise hetkel on intressimäär 15% ja katkestamistasu 7%, siis makstakse Teile välja 8%. Mida vähem on aega hoiuse lõpptähtajani, seda väiksem on katkestamistasu.

Internetipangas avatud tähtajalisel eurohoiusel on intressimäär 0,1% kõrgem kui kontoris avatud tähtajalisel hoiusel.

Leiame Teie rahale soodsaima kasvupinnase

Kogumishoius

Alates 6 eurost, alates kuuest kuust.

Lähemalt

Tähtajaline hoius

Alates 190 eurost, alates kolmest kuust.

Lähemalt

Üleöödeposiit

Alates 100 000 USD, alates ühest ööst.

Lähemalt

Swedbanki fondid

Swedbanki fondiadministreerimise teenus pakub fondivalitsejatele ja varahalduritele võimalust vabastada end fondi või investeerimisportfelliga seotud administratiivsetest ülesannetest ning usaldada see Swedbanki tipptehnoloogia ja parimate spetsialistide hoolde.

Lähemalt

Soovitusi raha säästmiseks

 • Nii lühiajaline rahavoogude juhtimine kui pikaajaline finantsplaneerimine planeerimine aitavad tagada ettevõtte tegevuseks ja arenguks vajalike ressursside õigeaegse olemasolu.
 • Teie ettevõtte igapäevane finantsjuhtimine peab pakkuma organisatsiooni põhitegevuseks finantsressursse, toetama põhitegevust, investeeringuid ja kasvu.
 • Arvestades organisatsiooni vajadusi, peab likviidsuse juhtimine ajaliselt sobitama investeeringud ja laenamised.
 • Õige likviidsusjuhtimise peamiseks eesmärgiks on finantseerimiskulude kokkuhoid ja finantstulude maksimeerimine.
 • Vastavalt ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele saab valida parima investeerimisinstrumendi või grupi likviidsuse juhtimise lahenduse.
 • Pakume käibekapitali juhtimise lahendusi, mis aitavad teie ettevõttel aega säästa ja protsesse automatiseerida ning kokkuvõttes vähendada vajadust käibekapitali järele.
 • Parimad likviidsuse juhtimise vahendid on kontsernikonto, intresside kompenseerimise lahendus, lühiajalised investeerimise võimalused: üleöödeposiit, tähtajaline hoius, fondid ja võlakirjad.
 • Käibekapitali efektiivseks juhtimiseks pakume erinevaid automatiseeritud maksete kogumise ja hankijatele tasumise lahendusi.
Korduma kippuvad küsimused

Uudised

Arhiiv

Kasulikud lingid