Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Fondidesse investeerimine

Igaüks võib olla investor

Alustada on lihtne.

 • Investeerimist saate igal ajal alustada teile sobiva summaga.
 • Tehingud Swedbanki fondidega ja nende hoidmine on ettevõttele tasuta.
 • Valides sobiva fondi, teevad edaspidi teie eest investeerimisotsuseid meie eksperdid.
 • Saate investeerida Skandinaavia ühe suurima varahalduri, Swedbank Roburi fondidesse.
 • Rohelisema tuleviku nimel valige Swedbanki fondid, mis investeerivad jätkusuutlikesse ettevõtetesse.

Kui teil on lisaküsimusi või soovite nõu pidada broneerige konsultatsiooniks sobiv aeg.

Broneerin aja

Raha, mida ei investeerita otse äritegevusse, ei tooda kasumit. Kui ettevõtte säästud investeerides suurenevad, saate edaspidi teenida nii sissemakstud summalt kui ka teenitud tulult. Seda nimetatakse liitintressi põhimõtteks ning väga suure tõenäosusega aitab see teie vara märkimisväärselt kasvatada.

Sisesta summa, mille soovid valitud sagedusega investeerida. Kui sageli investeerida, otsustate teie ise. Valitud protsenti kasutatakse hinnanguliste tulemuste väljaarvutamiseks. Investeerimisel ei ole tootlus garanteeritud ja tuleviku tootlust ei ole võimalik ennustada. Et saaksid hinnata erineva tootluse mõju oma investeeringutele, saad erinevaid protsente valides välja arvutada nii positiivsemate kui ka negatiivsemate stsenaariumide tulemused. Palun sisesta, mitu aastat plaanid regulaarselt investeerida.
{ "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "visible": true }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "EUR" } }, "plotOptions": { "series": { "marker": { "radius": 0, "states": { "hover": { "radius": 4 } } } } }, "tooltip": { "enabled": true, "shared": true } }
 • 6 000 
 • 0 
 • 6 000 

Kuidas töötab liitintress?
Näiteks kui kogute ise 10 000 eurot ja investeeringu tootlus on 10%, kasvab teie vara väärtus 1000 euro võrra. Kui tootlus on ka järgmisel aastal 10%, kasvab vara väärtus juba 1100 euro võrra, sest nüüd on kogutud 11 000 eurot (algselt panustatud 10 000 eurot ja esimese aasta intress 1000 eurot). Pikema kogumisperioodi jooksul mõjutab liitintress kogutud raha kasvu märkimisväärselt.

Oluline info kalkulaatori kohta
Kalkulaator annab ülevaate investeeringu tootlusest teatud ajavahemikus, kuid tulemused ei tähista maksimaalset ega minimaalset tootlust. Kalkulaatoris kuvatav tootlus ei ole kindlalt tagatud ega põhine tegelikul turutootlusel. Investeerimisel tuleb arvestada ka tasude ja kaasnevate riskidega. Investeeringu väärtus võib ajas suureneda või väheneda ning tootluse ajalugu ei taga tulevikus sarnaseid tulemusi.

Fondidesse investeerimine on lihtne.

 1. Investoriks saate hakata vaid mõne sammuga. Vaadake, kuidas.
 2. Anname soovitusi, mis vastavad teie ettevõtte investeerimisprofiilile.
 3. Investeerimist saate alustada teile sobiva summaga.
 • Valige välja fond, mis vastab teie ettevõtte vajadustele.

Pakume 18 Swedbank Roburi fondi, mis:

 • katavad eri regioone, sektoreid ja investeeringute juhtimisstiile;
 • on soodsate haldustasudega, alates 0,2%;
 • vastavad jätkusuutliku investeerimise kõrgeimatele standarditele.
Roburi fondid
 • Fondidesse investeerimine võimaldab saavutada suuremat tootlust, võrreldes raha hoidmisega ettevõtte arvelduskontol.
 • Swedbanki fonde juhivad professionaalsed investeerimiseksperdid.
 • Tehingud Swedbanki fondidega ja nende hoidmine väärtpaberikontol on tasuta.
 • Fondidega saate emitendiriske hästi maandada, sest investeeringuid tehakse väga paljudesse eri ettevõtetesse.
 • Hoolitsege keskkonnasõbraliku tuleviku eest, investeerides jätkusuutlikesse fondidesse.
Soovin nõustamist
 1. Väärtpaberikonto saab avada seaduslik esindaja saates pangateate.
 2. Täitke asjakohasuse küsimustik või broneerige nõustamiseks aeg.
 3. Esitage fondi ostuorder ja valige investeeringu summa.

Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Fondi investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus.

 • Swedbank Robur on Skandinaavia üks suuremaid varahaldusettevõtteid, mis on tegutsenud juba aastast 1967.
 • Valida on võimalik fondide seast, mis katavad enamiku maailma suurematest regioonidest, sektoritest ja varaklassidest.
 • Swedbank Roburi põhimõte on investeerida jätkusuutlikult.
 • Teenida pikas plaanis head tootlust ning toetada keskkonna ja ühiskonna positiivset arengut.
 • Suunata ettevõtteid oma tegevust pidevalt parendama, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale ja kliimamuutusele.
 • Hoiduda investeeringutest ettevõtetesse, mis ei toeta jätkusuutlikkuse põhiprintsiipe.
Loen lähemalt

Roburi fondide nimekiri:

Madala riskitasemega strateegia, mille eesmärk on investeerida 10% varadest aktsiafondidesse ja 90% fikseeritud tulumääraga fondidesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 2/7
 • Jooksvad tasud: 0,71%
Lähemalt

Strateegia, mille eesmärk on kaitsta vara inflatsiooni eest, investeerides umbes 30% varadest aktsiafondidesse ja 70% fikseeritud tulumääraga fondidesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 3/7
 • Jooksvad tasud: 0,81%
Lähemalt

Strateegia, mille eesmärk on ületada inflatsiooni, investeerides umbes 60% varadest aktsiafondidesse ja 40% fikseeritud tulumääraga fondidesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 3/7
 • Jooksvad tasud: 1,01%
Lähemalt

Strateegia, mille eesmärk on võimalikult suur tootlus, investeerides kuni 100% varadest aktsiafondidesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 1,21%
Lähemalt

Investeeringud eri tööstusharudesse Aasias, välja arvatud Jaapanis.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 0,2%
Lähemalt

Investeeringud arenevatele turgudele üle maailma, näiteks Brasiiliasse, Hiinasse, Indiasse.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 0,51%
Lähemalt

Investeeringud Jaapanisse – arenenud maailma arvestuses suuruselt teise majandusse.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 0,22%
Lähemalt

Investeeringud USA-sse – maailma suurimasse majandusse.

 • Riski ja tootluse profiil: 5/7
 • Jooksvad tasud: 0,3%
Lähemalt

Investeeringud üle maailma eri tööstusharude ettevõtetesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 0,3%
Lähemalt

Investeeringud Euroopasse – maailma ühte rikkamasse piirkonda.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 0,3%
Lähemalt

Investeeringud Rootsi – maailma ühte konkurentsivõimelisemasse majandusse.

 • Riski ja tootluse profiil: 5/7
 • Jooksvad tasud: 0,3%
Lähemalt

Investeeringud üle maailma kinnisvaraga seotud ettevõtetesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 1,26%
Lähemalt

Investeeringud üle maailma tehnoloogiafirmadesse, peamiselt IT-sektori ettevõtetesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 5/7
 • Jooksvad tasud: 1,25%
Lähemalt

Investeeringud üle maailma tervishoiutööstuses tegutsevatesse ettevõtetesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 1,26%
Lähemalt

Investeeringud üle maailma ettevõtetesse, millelt võib oodata head dividenditulu.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 1,03%
Lähemalt

Investeeringud üle maailma ettevõtetesse, mis aitavad kaasa ÜRO 17 ülemaailmse säästva arengu eesmärgi saavutamisele.

 • Riski ja tootluse profiil: 4/7
 • Jooksvad tasud: 0,71%
Lähemalt

Investeeringud kõrge krediidikvaliteediga Euroopa ettevõtete võlakirjadesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 2/7
 • Jooksvad tasud: 0,6%
Lähemalt

Investeeringud madalama krediidikvaliteediga ja kõrgema tulumääraga ettevõtete võlakirjadesse.

 • Riski ja tootluse profiil: 3/7
 • Jooksvad tasud: 0,81%
Lähemalt

Jätkusuutlik rahandus – Euroopa Liidu säästva rahanduse tegevuskava. EL on välja töötamas uusi tegevuskavu ja nõudeid, millega reguleeritakse jätkusuutlikkust ka finantssektoris. 2018. aasta märtsis käivitas Euroopa Komisjon säästva kasvu rahastamise tegevuskava. Sellel on kolm peamist eesmärki: 1) suunata kapitalivood jätkusuutlike investeeringuteni, et saavutada säästev ja kaasav majanduskasv; 2) tegeleda kliimamuutustest, keskkonnatingimuste halvenemisest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevate finantsriskidega; 3) suurendada läbipaistvust, parandada aruandlust ning edendada ka majandustegevuses läbipaistvust ja pikaajalist jätkusuutlikkust.

Teabe avalikustamise määrusega kehtestatakse uued nõuded jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamisele. Määruse eesmärk on: 1) ühtlustada EL-is jätkusuutlikkusega seotud teabele kehtivaid nõudeid; 2) suurendada jätkusuutlikkusega seotud teabe läbipaistvust ja selgust; 3) tõsta jätkusuutlike investeeringute atraktiivsust.

 • Heleroheline – fond edendab tähelepanu pööramist keskkonna- ja/või sotsiaalküsimustele.
 • Tumeroheline – fondi eesmärk on investeerida jätkusuutlikult.
 • Muu – fondi ei ole klassifitseeritud ei heleroheliseks ega ka tumeroheliseks.

Fondidesse investeeringute korral vastutab investor ise kõikide maksude eest, vastavalt ettevõtte tulumaksuga seotud õigusaktidele.

 • Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.
 • Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi (mis ei ole kaetud allpool toodud hinnakirjas), on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.

Kauplemine: aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondide (ETF) osakud
 • Protsentuaalne kauplemistasu arvutatakse tehingusummast, teatud juhul lisandub tehingutasu.
 • Kauplemistasu debiteeritakse kauplemisvaluutas Panga valuutavahetuskursi alusel.
 • Maakleri vahendusel kauplemise eeldus on finantsteenuste raamlepingu olemasolu. Informatsiooni nimetatud lepingu kohta saab Pangast.
 • Orderit saab tühistada seni, kuni Order ei ole täidetud.
 • Juhul, kui Orderit ei täideta täielikult ühe kauplemispäeva jooksul, rakendub Orderi osalisel täitmisel kauplemistasu täies ulatuses (sh minimaalne kauplemistasu) igal erineval kauplemispäeval täidetud Orderi osale.
 • Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär.
 • UK ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty) vastavalt 0,5% UK ja 1% Iirimaa väärtpaberite tehingusummast. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitele rakendada kõrgemat määra (1,5%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.
 • Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib ostutehingule lisanduda finantstehingute maks (nt Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania), mis lisatakse Panga tasule.
 • ETF-e käsitletakse kui aktsiaid.
 • Panga vahendusel muudel turgudel kauplemiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

Aktsiad ja ETF-id Internetipangas
Eesti, Läti, Leedu Tasuta
Rootsi, Soome, Taani, Norra, USA, Saksamaa, UK, Kanada, Holland, Prantsusmaa, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Portugal, Hispaania, Šveits, Austria, Poola, Ungari, Tšehhi 0,14%, min 9,90 €
Venemaa 0,30%, min 125 €
Aktsiad ja ETF-id Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Rootsi 0,2%, min 50 € 0,2%, min 500 SEK
Soome 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Taani 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 DKK
Norra 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 NOK
USA 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Saksamaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
UK (London SE) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 GBP
UK (London International) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Kanada 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CAD
Holland 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Prantsusmaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Belgia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Iirimaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Itaalia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Portugal 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Hispaania 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Šveits 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CHF
Austria 0,25%, min 50 € 0,25%, min 50 €
Poola 0,25%, min 50 € 0,25%, min 200 PLN
Ungari 0,25%, min 50 € 0,25%, min 15000 HUF
Tšehhi 0,25%, min 50 € 0,25%, min 1300 CZK
Venemaa 0,3%, min 150 € 0,3%, min 150 USD
Bulgaaria 0,6%, min 50 € 0,6%, min 150 BGN
Aktsiad ja ETF-id Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti, Läti, Leedu 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Norra 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 NOK
Rootsi 0,2%, min 50 € 0,2%, min 500 SEK
Soome 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Taani 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 DKK
Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Prantsusmaa, Portugal, Saksamaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Šveits 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CHF
Austria 0,25%, min 50 € 0,25%, min 50 €
Poola 0,25%, min 50 € 0,25%, min 200 PLN
Ungari 0,25%, min 50 € 0,25%, min 15000 HUF
Tšehhi 0,25%, min 50 € 0,25%, min 1300 CZK
Bulgaaria 0,6%, min 50 € 0,6%, min 150 BGN
Kanada 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CAD
UK (London International) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
UK (London SE) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 GBP
USA 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Võlakirjad Internetipangas Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
võlakirjad kõigil muudel pakutavatel turgudel - - 0,5%, min 50 €
tehingutasu (kõik instrumendid) Sisaldub kauplemistasus Sisaldub kauplemistasus 3€ Baltikumi turud
4€ muud turud
Võlakirjad Internetipank Maakleri vahendusel
Eesti, Läti, Leedu 0,2%, min 3 € 0,2%, min 50 €
Võlakirjad kõigil muudel pakutavatel turgudel - 0,5%, min 50 €
Tehingutasu (kõik instrumendid) sisaldub kauplemistasus 3€ Baltikumi turud
4€ muud turud

Tehingud investeerimisfondide osakutega
 • Protsentuaalne tasu arvutatakse tehingusummast tehingu valuutas.
 • Investeerimisfondide osakutega tehingu tegemiseks antud Korraldust ei saa tühistada.
 • Fondivahetus on võimalik vastavalt fondi tingimustele, tasu kohaldub ainult müügitehingule.
 • Välisfondi tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.
 • Muud Eesti fondid – võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi prospektile.

 
  Märkimine Püsikorraldusega märkimine Tagasimüük Vahetus
Swedbank Grupi fondid Tasuta Tasuta Tasuta Tasuta
Muud võlakirjafondid
Franklin Templeton 0,5% + 7 € 0,5%, min 0,75 € 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 0,5% + 21 € - 21 € 21 €
Muud aktsia- ja segafondid
Franklin Templeton 1% + 7 € 1%, min 0,75 € 1% + 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 1% + 21 € - 1% + 21 € 21 €
Muud Eesti fondid 1,5 € 0,75 € 5 € 5 €
Muud tehingud Eesti väärtpaberite ja fondiosakutega Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
makseta tehing 4,8 €
makse vastu tehing 3,2 €
pandi registreerimine / muutmine / realiseerimine 15 €
panditud väärtpaberite ülekanne 30 €
pandi vabastamine Tasuta

Muud tehingud välisväärtpaberite ja välisfondide osakutega
 • Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
 • Pangasisene väärtpaberitehing on tehing kahe Panga kliendi väärtpaberikontode vahel.
 • Tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.

Pangasisene tehing 6 €
Pangaväline tehing
Läti, Leedu 10 €
Belgia, Eurovõlakiri, Holland, Iirimaa, Kanada, Norra,Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, UK, USA 15 €
Austria, Hispaania, Itaalia, Poola, Portugal, Šveits, Tšehhi, Ungari 25 €
Bulgaaria, Venemaa 45 €
välisfondid 45 €
Muud tehingutasud Tühistada saab Korraldust, mida Pank ei ole veel töötlusesse võtnud.
tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
uue emissiooni märkimine/pakkumises osalemine Vastava tehingu tasu

Väärtpaberikonto kuuhooldustasud
 • Hooldustasudele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol hoitakse ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud Investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi või ETF-i osakuid.
 • Hooldustasu arvutatakse eelnevakalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuselt riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, Halduri poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. Võlakirjadel võetakse alati aluseks nominaalväärtus. Hooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
 • ETF osakutele kohaldub vastava väärtpaberi kauplemisturu hooldustasu.
 • Eesti Investeerimisfondide osakutele kohaldub Eesti väärtpaberite hooldustasu.
 • Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub hooldustasule vastava DR agendi tasu.
 • Panga vahendusel muude turgude väärtpaberite hoidmiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.
 • Muud investeeringud: Austria, Belgia, Eurovõlakiri, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Portugal Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, UK, USA, hoidmistunnistused, Poola, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Venemaa, välisfondid.

Swedbank Grupi fondid Tasuta
Eesti, Läti, Leedu Tasuta
Muud investeeringud, aktsiad, võlakirjad
Kuni 100 000 € Tasuta
Üle 100 000 € ületavalt osalt 0,008%
Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub hooldustasule vastava DR agendi tasu.

Muud teenused
 • Tasudele lisandub käibemaks 20%.
 • Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine või soodsama tulumaksumäära taotlemine ning osalemine aktsionäride üldkoosolekul sõltub vastaval turul teenuse pakkumisest ning teenuse tingimustest.
 • Kuutasu rakendub täiendavalt hooldustasudele.
 • Tasu rakendub täiendavalt hooldustasudele. Tegelikud kulud sõltuvad vastaval turul teenuse pakkumisega seotud kuludest.
 • Teenustasu rakendub pärast kliendipoolse avalduse esitamist ning ei kuulu tagastamisele juhul, kui avaldus kolmandate osapoolte poolt tagasi lükatakse. Teenustasu debiteeritakse kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.

Osalemine aktsionäride üldkoosolekul eraldi kokkuleppel
Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine eraldi kokkuleppel
Soodsama tulumaksumäära taotlemine eraldi kokkuleppel
Kohustuslikud korporatiivsed sündmused tasuta
Osalemine üldkoosolekul panga vahendusel / kliendi esindamine üldkoosolekul 120 € + tegelikud kulud
Üldkoosoleku elektrooniliste instruktsioonide protsessimine 50 € + tegelikud kulud
Muud korporatiivsed sündmused eraldi kokkuleppel
Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine 60 € + tegelikud kulud
Soodsama tulumaksumäära taotlemine tasuta

Investeerimine sobib kõigile.

Investeerimisvõimalus neile, kes soovivad kiiresti ja lihtsalt luua hajutatud investeerimisportfelli.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.