Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Õigus- ja maksualane teave

Ameerika Ühendriikides teatud aja elanud isikud

Isikut loetakse USA maksuresidendiks, kui ta on viibinud USAs vähemal 31 päeva jooksval aastal ja kokku 183 päeva kolmeaastase perioodi vältel. Selle aja hulka arvestatakse jooksev aasta ja kaks sellele eelnenud aastat.

183 päeva arvestuse hulka kuuluvad:

 • kõik jooksval aastal USAs viibitud päevad,
 • üks kolmandik esimesel aastal enne jooksvat aastat USAs viibitud päevadest,
 • üks kuuendik teisel aastal enne jooksvat aastat USAs viibitud päevadest.

Maksukohustusest vabastatud isikud:

 • USAs ajutiselt viibiv ja teist riiki esindav isik;
 • USAs ajutiselt viibiv õpetaja või praktikant, kellel on J- või Q-viisa;
 • USAs ajutiselt viibiv (üli)õpilane, kellel on F-, J-, M- või Q-viisa;
 • Nimetatud erandjuhtudel USAs viibitud päevi ei võeta aluseks maksuresidentsuse määratlemisel.

Nimetatud erandjuhtudel USAs viibitud päevi ei võeta aluseks maksuresidentsuse määratlemisel.

Mis on passiivne sissetulek?

Passiivse sissetuleku hulka kuuluvad näiteks intress, dividend, üüri- või renditulu, honorar, annuiteedid, passiivset sissetulekut võimaldava vara müügist saadud kapitalitulu, teatud kaubatehingutelt saadud kapitalitulu, valuutatulu, teatud vahetustehingutelt saadud tulu, rahalise väärtusega kindlustuslepingu alusel saadud summad.

Välismaiste kontode maksukuulekuse seadus (FATCA)

FATCA on USA alusseadus, mis kehtestati 2010. aastal ja mille eesmärk on suurendada maksukuulekust nende USA maksumaksjate hulgas, kes kasutavad välismaiseid kontosid. FATCA kohaselt peavad välismaised finantsasutused esitama USA-le andmed kõigi finantskontode kohta, mille omanikuks on USA maksumaksjad või sellised välismaised äriühingud, kus USA maksumaksjatel on oluline osalus. FATCA-l on piiriülene mõju ja seetõttu järgivad seda kogu maailma finantsasutused.

Dodd-Franki seadus

Doddi-Franki Wall Streeti reformimise ja tarbijakaitseseadus (Dodd-Frank) on USA föderaalseadus, mis võeti vastu finantskriisiga võitlemiseks. Sellel USA finantsregulatsiooni oluliselt muutnud seadusel on palju eesmärke, sealhulgas finantsturgude ulatuslik reguleerimine ja investorite senisest suurem kaitse. Õigusakti laiem eesmärk on kaitsta USA kodanikke ning seetõttu on sellel piiriülene mõju: selles sätestatud nõudeid peavad hakkama järgima kogu maailma finantsasutused. Seadusest tulenevalt võib USA kodanikel olla piiratud juurdepääs teatavatele investeerimisteenustele ja ‑toodetele.

FATCA kohaselt peavad USA maksumaksjad aru andma oma välismaal asuvate finantsvarade kohta

Alates 1. juulist 2014 peavad finantsasutused kogu maailmas küsima oma klientidelt, kas nad on USA maksukohustuslased. Juriidilistest isikutest klientide kohta uuritakse ka, kas nende omanikud on USA maksuresidendid või kodanikud. Seda kõike nõuab uus USA eeskiri FATCA ehk välismaiste kontode maksukuulekuse seadus. Ameerika Ühendriigid on sõlminud kokkuleppe andmete kogumiseks mitmete riikide, sh Eestiga.

USA maksukohustuslased on muuhulgas:

 • Ameerika Ühendriikide kodanikud ja maksuresidendid;
 • isikud, kellel on õigus igal ajal Ameerika Ühendriikidesse elama asuda (kellel on USA elamisluba ehk roheline kaart);
 • teatud aja USAs elanud isikud (mõne erandiga) – lähem teave siit

Kui klient on USA maksukohustuslane, palume tal täita vormi, kuhu tuleb lisada USA föderaalse maksukohustuslase identifitseerimisnumber TIN (Taxpayer Identification Number). Klient saab selle numbri USA maksuhaldurilt.

Juriidiline isik peab olema valmis avaldama oma tegeliku kasusaaja maksuresidentsuse, maksumaksja koodi ja kodakondsuse. Kui suure osa juriidilise isiku, kelle tegelik kasusaaja on USA maksuresident või kodanik, sissetulekust moodustab passiivne majandustegevus, siis peab finantsasutus avaldama juriidilise isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.

Lisateave passiivse sissetuleku kohta

Kui klient ei esita nõutavaid andmeid, peab finantsasutus avaldama juriidilise isiku andmed Maksu- ja Tolliametile

Sellel lehel esitatud teave on lühikokkuvõte. Täpsemat teavet leiate USA maksuhalduri kodulehelt.

Täpsemat infot FATCA kohta leiad ka Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.