Hoiuste info

Korduma kippuvad küsimused

 • Milliseid hoiuseid pakub Swedbank ettevõttele?
  Tähtajalisi hoiuseid, üleöödeposiiti ja kogumishoiust.
 • Miks hoiustada Swedbankis?
  Swedbank on usaldusväärne partner pikkadeks aastateks. Meil on mitmeid hoiustamise võimalusi. Leiame just Teile sobivad tingimused.
 • Milliseks perioodiks saab raha hoiustada?
  Sõltuvalt summast ja hoiuse tüübist 2 päevaks kuni 5 aastaks. Ühel ettevõttel võib olla mitu erinevat hoiust.
 • Mis on tähtajaline hoius?
  Tähtajalisel hoiusel kasvab raha riskivabalt. Hoiuperioodi eest maksame Teile kindlat intressi. Hoiustamise periood on 2 päevast kuni 5 aastani. Teenitud intress kantakse Teie arvelduskontole hoiuperioodi lõpus või igakuiselt. Viimane on hea lisaraha teenimise võimalus.
 • Mis on tähtajaline e-hoius?
  Internetipangas sõlmitud tähtajaline hoius on e-hoius. See on tulusam kui kontoris sõlmitud tähtajaline hoius. Suuremat tulu teenib eurodes avatud hoius.
 • Mis on kogumishoius?
  Kogumishoius on võimalus raha säästa ja suuremate investeeringute või projektide tarvis paindlikult koguda. Hoiuse avamiseks piisab 6 eurost ning hoiusele saab alati raha juurde maksta ning vajaduse korral hoiustatud raha kasutada.
 • Mida tähendab hoiuse automaatne pikenemine? Kas säilib eelmise hoiusega teenitud tulu?
  Hoiuse automaatse pikendamise korral pikendatakse Teie hoiulepingut sama tähtaja võrra. Aluseks võetakse lepingu pikendamise hetkel kehtiv intressimäär ning hoiulepingu tingimused. Hoiuse pikendamise tingimust saate muuta igal ajal. Määrata saate ka selle, kas soovite hoiust pikendada koos teenitud tuluga või ainult põhiosas. Automaatselt saab pikendada tähtajalist ja kogumishoiust.
 • Kui mul on avatud tähtajaline hoius, kas see pikeneb automaatselt e-hoiuseks?
  Internetipangas enne 4. septembrit 2008 avatud tähtajalisele hoiusele, mis hoiutähtaja lõppedes automaatselt pikeneb, ei arvestata hetkel kehtivat e-hoiuse intressimäära. Hoius pikendatakse hetkel kehtiva tavalise tähtajalise hoiuse intressimääraga. Selleks, et hoius oleks võimalikult tulus, soovitame Teil oodata kehtiva hoiuperioodi lõpuni. Hoiutähtaja lõppedes sõlmige internetipangas uus, tähtajalise e-hoiuse leping.
 • Kuidas saan hoiuselepingut sõlmida?
  Kõige lihtsam on hoiuselepingut sõlmida internetipangas. See võtab vaid mõne minuti. Valige leheküljel internetipangas vasakul tootemenüüs „Hoiuste” alt sobiv hoiustamise viis. Täitke küsitud väljad ning tutvuge hoiuse tingimustega, millega nõustudes oletegi lepingu sõlminud. Hoiuseid saab sõlmida ka pangakontoris või oma kliendihalduri abiga.
 • Kuidas saab hoiust katkestada?
  Klient saab tähtajalise hoiuse ja kogumishoiuse ennetähtaegselt katkestada, lõpetades hoiuse lepingu interneti- või telefonipangas või kontoris. Kui klient lõpetab lepingu enne hoiutähtaja lõppu, on pangal õigus kanda hoiusumma kontole 7 päeva jooksul alates katkestamise avalduse kättesaamisest. Klient võib katkestamiseks määrata ka hilisema tähtaja. Kui klient soovib hoiusumma kättesaamist lepingu ülesütlemise päeval, siis on pangal õigus nõuda ja kliendil kohustus maksta hinnakirjaga kehtestatud tasu. Juba väljamakstud tulu või kogumishoiuse tagatisel kasutuses oleva arvelduskrediidi summa võtab pank kontole kantavast hoiusummast maha.
  Investeerimishoiuse katkestamine müügitähtajani on tasuta. Kui soovite hoiust katkestada hoiutähtajal, tuleb maksta katkestamistasu, mis on teatud protsent hoiustatavast summast. Kui katkestamise hetkel olete teeninud tulu, mis on suurem kui katkestamistasu, saate ülejäänud tulu endale. Näiteks kui katkestamise hetkel on intressimäär 15% ja katkestamistasu 7%, siis makstakse Teile välja 8%. Mida vähem on aega hoiuse lõpptähtajani, seda väiksem on katkestamistasu.

Üleöödeposiit

Üleöödeposiidi väärtus Teie ettevõttele:

 • Riskivaba
  garanteerime kindla tulu.
 • Maksimaalselt likviidne
  kanname raha iga päeva lõpus hoiusele ja järgmisel hommikul esimese kandena laekub summa koos intressiga Teie ettevõtte arvelduskontole.
 • Mugav
  automaatse üleöödeposiidi korral kontrollime Teie ettevõtte konto jääki iga päeva lõpus ja teeme kanded, lähtudes lepingust.
 • Lihtne
  ühekordse üleöödeposiidi lepingu saate soovi korral sõlmida ka Traderoomi keskkonnas.

Üleöödeposiidi intress ja valuuta

Üleöödeposiite avame kolmes valuutas (EUR, SEK, NOK). Iga valuuta on seotud kindla baasmäära tüübiga. Intressimäär oleneb rahaturul kehtivatest intressimääradest ning võib seetõttu iga päev veidi muutuda.

Tähtajaline hoius

Tähtajalise hoiuse väärtus Teie ettevõttele:

 • Riskivaba
  garanteerime kindla tulu.
 • Tulus
  maksame suuremat intressi kui arvelduskonto pealt. Mida pikem hoiutähtaeg ja suurem hoiusumma, seda rohkem intressi teenite.
 • Paindlik
  pakume mitmesuguseid tähtaegu, valuutasid ja summasid.
 • Lihtne
  lepingu saab sõlmida kiiresti ja mugavalt meie netipangas.
 • Mugav
  tähtaja lõppedes kantakse raha lepingus määratud arvelduskontole. Kui valite hoiust avades automaatse pikendamise, uueneb hoius pärast tähtaja lõppemist intressimääraga, mis kehtib pikendamise hetkel.

Tähtajalise hoiuse intressimäärad ja valuuta

Avame hoiuseid kaheksas valuutas (EUR, USD, GBP, SEK, CAD, NOK, AUD). Intressi maksame välja olenevalt Teie soovist kas tähtaja lõpus või iga kuu. Kui avate hoiuse internetipangas, võib euro hoiuse intressimäär olla kuni 0,1% võrra kõrgem.

Kogumishoius

Kogumishoiuse väärtus Teie ettevõttele:

 • Maksimaalselt paindlik
  võimaldame lisasissemakseid Teile sobival ajal ja summas olenevalt Teie ettevõtte käibe dünaamikast.
 • Riskivaba
  garanteerime hoiustatud summa pealt kindla tulu.
 • Tulus
  maksame suuremat intressi kui arvelduskonto pealt.
 • Eesmärke toetav
  sobib ideaalselt investeeringu või projekti algkapitali kogumiseks, sest hoiuse avamiseks piisab vaid 6 eurost või 100 USA dollarist. Hoiuse tähtaeg on 6, 9 või 12 kuud.

Hoiuste hüvitamine

Hoiustaja kohta tagatakse ühes krediidiasutuses kuni 100 000 euro suurused hoiused 100% ulatuses. Hoiused hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga, kuid mitte rohkem kui piirmäär. See tähendab, et mis tahes Eestis registreeritud pangas, sh Swedbankis hoiustatud summa on riigi poolt täielikult tagatud kuni nimetatud summani.

Täpsemat infot hüvitamise määramise korra, hüvitise väljamaksmise ja tähtaegade kohta leiate Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiuste liigid

Kogumishoius

Alates 6 eurost, alates kuuest kuust.

Tähtajaline hoius

Alates 190 eurost, alates kolmest kuust.

Üleöödeposiit

Alates 100 000 eurost, alates ühest ööst.

Eelised

 • Kasulik
  Erinevad hoiustamise viisid avavad Teile uusi teenimise võimalusi.
 • Riskivaba
  Hoiusega on Teie investeering hoiuperioodi lõpus 100% tagatud.
 • Paindlik
  Swedbankis hoiustamiseks saate valida erinevate valuutade ja tähtaegade vahel olenevalt Teie ettevõtte käibe dünaamikast.
 • Hoiuste hüvitamine
  Riik garanteerib hoiuse hüvitamise 100%, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ühes pangas.
  Mida tähendab see hoiustaja jaoks?

Soovitusi raha säästmiseks

 • Nii lühiajaline rahavoogude juhtimine kui pikaajaline finantsplaneerimine planeerimine aitavad tagada ettevõtte tegevuseks ja arenguks vajalike ressursside õigeaegse olemasolu.
 • Teie ettevõtte igapäevane finantsjuhtimine peab pakkuma organisatsiooni põhitegevuseks finantsressursse, toetama põhitegevust, investeeringuid ja kasvu.
 • Arvestades organisatsiooni vajadusi, peab likviidsuse juhtimine ajaliselt sobitama investeeringud ja laenamised.
 • Õige likviidsusjuhtimise peamiseks eesmärgiks on finantseerimiskulude kokkuhoid ja finantstulude maksimeerimine.
 • Vastavalt ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele saab valida parima investeerimisinstrumendi või grupi likviidsuse juhtimise lahenduse.
 • Pakume käibekapitali juhtimise lahendusi, mis aitavad teie ettevõttel aega säästa ja protsesse automatiseerida ning kokkuvõttes vähendada vajadust käibekapitali järele.
 • Parimad likviidsuse juhtimise vahendid on kontsernikonto, intresside kompenseerimise lahendus, lühiajalised investeerimise võimalused: üleöödeposiit, tähtajaline hoius, fondid ja võlakirjad.
 • Käibekapitali efektiivseks juhtimiseks pakume erinevaid automatiseeritud maksete kogumise ja hankijatele tasumise lahendusi.

Korduma kippuvad küsimused