Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Kontsernikonto

Kontsernikonto on arvestuslik konto, mille vahendid moodustuvad kontserni kuuluvate liikmete arvelduskontode saldodest, broneeringutest ning kontserni arvelduskrediidist. Kontsernikonto võimaldab pidada ka ühe ettevõtte kohast analüütilist arvestust tulemusüksuste, toodete ja tooterühmade, aruandvate isikute, tarnijate, deebitoride ja deebitorirühmade, toimingutüüpide jm kaupa.

Milliseid võimalusi pakub kontsernikonto ettevõtete grupile?

 • Sisemise laenuturu tekkimine
  Kontsernikonto annab võimaluse suunata kontsernisiseseid vabasid vahendeid just sellele kontserni liikmele, kes neid antud ajahetkel kõige enam vajab
 • Kontserni laenutarve väheneb
  Arvelduskrediit, mida kontsern vajab, on väiksem kui üksikute kontserniliikmete vajaminevate arvelduskrediitide summa
 • Intressikulude vähenemine
  Kontsernikonto puhul tasakaalustavad kontserni liikmete positiivsed ja negatiivsed saldod üksteist ning summa, millele rakendatakse arvelduskrediidi intressimäära, on väiksem
 • Intressitulude suurenemine
  Konsolideeritud saldolt on võimalik teenida enam intressi, näiteks paigutades vahendeid üleöödeposiiti
 • Parem ülevaade kontserni tegevusest
  Saate ülevaate kogu kontserni vahenditest, mis võimaldab efektiivsemalt juhtida ettevõtte grupi varasid

Kontsernikonto aruandlus

Kontsernikonto erinevaid aruandeid saab elektroonilise kanali kaudu ning need on kättesaadavad ainult emaettevõtjale.

 • Kontsernikonto väljavõte kajastab nii kogu kontserni kui ka iga liikme rahalisi liikumisi valitud perioodis päevade lõikes.
 • Saldode aruanne on perioodi keskmiste- ja püsisaldode koondväljavõte kontserni liikmete kohta
 • Intresside aruanne annab ülevaate kontserni liikmetele kehtestatud sisemistest positiivsetest ja negatiivsetest intressidest ning kontsernisiseselt teenitud ja/või makstavatest intressidest valitud perioodis
 • Kontserni käivete aruanne annab ülevaate kontserni käivete kohta, kus näidatakse kontogruppide või liikmete lõikes alg- ja lõppsaldot, konto liikumisi ja balansseerimisi.

Paindlikuma aruandluse saavutamiseks on võimalik kontsernikonto liikmete kontosid grupeerida (nt. tulukonto, kulukonto, palgakonto jne) ning vajadusel määrata kontodele hüüdnimesid.

Lepingu sõlmimine

Kontsernikonto lepingu sõlmimiseks pöörduge oma halduri poole Swedbankis. Panga ning ema- ja tütarettevõtete vahel sõlmitakse kontsernikonto leping, milles fikseeritakse panga ning emaettevõtte ja tütarettevõtete vahelised õigused ja kohustused.

Lisaks kontsernikonto lepingule sõlmitakse elektroonilise kanali leping, et muuta edaspidist pangaga suhtlemist võimalikult operatiivseks.

Olete internetipangast välja logitud!

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, saatke need meile pangateatega. Teie arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulgege kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank