Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Kontsernikonto

Rahaliste vahendite lihtne ja tõhus haldamine

Kontsernikonto on arvestuslik konto, mille vahendid moodustuvad kontserni kuuluvate liikmete arvelduskontode saldodest, broneeringutest ning kontserni arvelduskrediidist. Kontsernikonto võimaldab:

 • näha kogu kontserni rahalisi vahendeid ühest kohast;
 • laenata kontserni vahendeid kontserni piires;
 • kontot mugavalt ja tsentraliseeritult hallata;
 • vähendada väliste krediidiressursside vajadust.

Pakkumise saamiseks pöörduge oma kontaktisiku poole pangas.

Kontsernisisese laenuturu tekkimine

Kontsernikonto annab võimaluse suunata kontsernisiseseid vabu vahendeid just sellele kontserni liikmele, kes neid antud hetkel kõige rohkem vajab.

Väiksem välislaenude vajadus

Kontserni liikmed saavad laenata üksteiselt rahalisi vahendeid neile kehtestatud piirides.

Väiksemad intressikulud

Kontsernikonto puhul tasakaalustavad kontserni liikmete positiivsed ja negatiivsed saldod üksteist ning summa, millele rakendatakse arvelduskrediidi intressimäära, on väiksem.

Parem ülevaade kontserni tegevusest

Saate ülevaate kogu kontserni vahenditest, mis võimaldab kontserni varasid tõhusamalt hallata.

Kontsernikonto erinevaid aruandeid saab elektroonilise kanali kaudu ning need on kättesaadavad ainult emaettevõttele.

Kontsernikonto väljavõte kajastab nii kogu kontserni kui ka iga liikme raha liikumist valitud perioodil päevade lõikes.

Saldode aruanne on perioodi keskmiste- ja püsisaldode koondväljavõte kontserni liikmete kohta.

Intresside aruanne annab ülevaate kontserni liikmetele kehtestatud sisemistest positiivsetest ja negatiivsetest intressidest ning kontsernisiseselt teenitud ja/või makstavatest intressidest valitud perioodil.

Kontserni käivete aruanne annab ülevaate kontserni käivetest, kus näidatakse kontogruppide või liikmete lõikes alg- ja lõppsaldot, konto liikumisi ja balansseerimisi.

Paindlikuma aruandluse saavutamiseks on võimalik kontsernikonto liikmete kontosid grupeerida (nt tulukonto, kulukonto, palgakonto jne) ning vajadusel määrata kontodele nimed.

Tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastava valuuta keskpanga poolt avaldatava intressimääraga. Intressi arvestatakse iga päev kontsernikonto saldo päevalõpu jäägilt, mis ületab seatud limiiti ning ümardatakse 2 kohani pärast koma. Arvestatud tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 15. päeval. Tasu ei kohaldata, kui keskpanga avaldatav intress on 0 või positiivne.

Näide: Kui kontsernikonto saldo päevalõpu jääk on 2 000 000 EUR ja Euroopa Keskpanga intressimäär on -0,5%, siis kontojäägi tasu selle päeva eest on 2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000 * 0,5% / 360 = 13,89 EUR

Kontode avamine

Kehtivad alates 01.11.2023
Arvelduskonto avamine tasuta
Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu Tasu makstakse enne pangapoolset esmase konto avamise otsust. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. Tasu ei kohaldu iga järgneva arvelduskonto avamisel.
Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident 300 €
Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud juriidiline isik 300 €
Teistes riikides registreeritud juriidiline isik 500 €
Juriidiline isik, kelle tegevusala on: makseteenuse pakkuja: makseasutus või E-raha asutus; relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); valuutavahetus; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus; strateegiliste kaupade tootmine/ost/müük/vahendamine. 500 €
Konto avamine Swedbank Grupi pangas
Swedbank Eesti kaudu konto avamine Swedbank Grupi pangas 200 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu lisalepingute sõlmimine, muudatuste sisseviimine lepingutesse ja allkirjanäidiste kaardile Swedbank Grupi pangas Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu identifitseerimisvahendite ja kaartide saatmine Swedbank Grupi pankadesse Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Stardikonto avamine tasuta

Kontode sulgemine

Kehtivad alates 01.07.2022
Juriidilise isiku konto sulgemine panga algatusel
Konto sulgemine ja muude lepingute lõpetamine õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisel Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine. kuni 130 € Tasu rakendub ainult konto sulgemise päeval kontole jäänud saldole. Tasu ei rakendu klientidele, kellele on määratud kliendi teenindamise kuutasu. Tasu on kliendikohane.

Konto info ja haldamine

Kehtivad alates 15.06.2023
Konto väljavõte internetipangast tasuta
Konto väljavõte esindusest Väljavõtte saatmisel postiga lisandub pangadokumentide edastamise tasu. 10 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust. 13 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas kontsernikonto mooduli klientidele 6,40 €
Arvelduskonto viivise määr 0,2% päevas
Kliendi teenindamise kuutasu

Teenustasu juriidilisele isikule, kellega kaasneb geograafilise asukoha, keerulise omandistruktuuri ja/või tegevusala tõttu regulaarne tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamise kohustus. Tasu kohaldamisest teatatakse 30 päeva ette. Tasu rakendub juriidilisele isikule:

 • kes on registreeritud Küprosel, Liechtensteinis või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
 • kelle omanike/tegelike kasusaajate hulgas on vähemalt üks füüsiline isik, kelle isikut tõendav dokument on väljastatud Küprosel, Liechtensteinis või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kes ei ole Eesti resident; Isik, kellel ei ole Eesti Vabariigi poolt väljastatud passi/ID-kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti.
 • kelle struktuuris on vähemalt üks ettevõte, mis on registreeritud Küprosel, Liechtensteinis või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
 • kelle tegevusala on relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); hasartmänguteenused; valuutavahetus; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus; strateegiliste kaupade tootmine/ost/müük/vahendamine.
50 €

Hallake mitmes pangas olevaid kontosid ühes kohas – Swedbanki internetipangas või Swedbank Gateways.

Muutke oma igapäevane äritegevus mugavamaks ja avage ettevõtte konto Swedbankis.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.